NLNL-Telekom-M NLNL-Telekom-M NLNL-Telekom-M

Deutsche Telekom: Strong Buy | Koers: €18,65 | Koersdoel: €23 | Upside: 23%

IEX Analysis
IEX.nl

Samenvatting:  De resultaten van Deutsche Telekom over het tweede kwartaal zijn redelijk in lijn met de verwachtingen. De omzet viel wat terug maar hier staat tegenover dat de vrije kasstroom stevig in de lift zit. Wat betekent dit voor het koersdoel? Een analyse van Niels Koerts van IEX.


Level: Enige ervaring


Deze content is afkomstig van IEX.nl. Saxo is niet verantwoordelijk voor content van derden.


In het kort

  • Omzet stijgt onderliggend wel degelijk
  • Vrije kasstroom stijgt met 28% tot €3,5 miljard
  • Nettoschuldpositie te hoog, maar geen punt van zorg
  • Aandeel zwaar ondergewaardeerd
  • Toetreding van Amazon belangrijkste beleggingsrisico
  • Advies met een trede omhoog naar Strong Buy

Kernomzet gestegen

De omzet van het bedrijf daalde het afgelopen kwartaal met 2,4% tot €27,2 miljard. Deze krimp is echter vooral het gevolg van eenmalige tegenvallers. Zo had het bedrijf last van een negatief valuta-effect, deed het enkele desinvesteringen en vielen de overige opbrengsten fors lager uit dan een jaar geleden.

Ter vergelijking: de omzet uit services (83% van de groepsomzet) steeg echter wel met een kleine 3% en dit cijfer is uiteindelijk bepalend voor de groei op lange termijn. Het sterke onderliggende cijfer is te danken aan dochterbedrijf T-Mobile US, waarvan Deutsche Telekom inmiddels een belang van 51,3% in handen heeft.

Over de uitbreiding van het belang in de Amerikaanse dochter hebben beleggers niets te klagen. Het concern wist in het tweede kwartaal per saldo 1,6 miljoen nieuwe klanten aan zich te binden: meer dan de groei van AT&T en Verizon bij elkaar.


Onderliggende winst stijgt met 9%

De aangepaste ebitda dikte in het tweede kwartaal met 1,5% aan tot €10,04 miljard en dat is in lijn met de consensus van analisten.

Als we kijken naar het nettowinstcijfer, dan maakt Deutsche Telekom het de particuliere belegger niet gemakkelijk. Het bedrijf publiceert drie verschillende winstcijfers die ook nog eens flink van elkaar afwijken. Het officiële winstcijfer (IFRS) steeg in het tweede kwartaal met ruim 5%, de aangepaste nettowinst kelderde met 22,8% en de terugkerende (recurring) aangepaste winst steeg met 9%.

Omdat het officiële winstcijfer zeer gevoelig is voor incidentele items (zoals boekwinsten) en de aangepaste nettowinst zwaar wordt beïnvloed door winsten/verliezen op financiële instrumenten (wat deze winstdaling van 22,8% verklaart), kiezen wij ervoor om de focus te leggen op de terugkerende aangepaste winst.

Dit winstcijfer geeft immers de beste weergave van de bedrijfsprestaties van Deutsche Telekom. De stijging van de terugkerende aangepaste winst met 9% tot €0,77 bewijst dat de telecommer onderliggend gewoon goed presteert.


Vrije kasstroom stijgt met 28%

Nog een tikje belangrijker dan het nettowinstcijfer is de vrije kasstroom. Dit is omdat bedrijven vanuit de vrije kasstroom hun dividenden en aandeleninkoopprogramma's financieren. Tevens kunnen schulden alleen met cash worden afgelost en niet met winsten.

De vrije kasstroom steeg in het tweede kwartaal met 28% tot €3,52 miljard. Dat is te danken aan een 8% hogere kasstroom uit operationele activiteiten en lagere kapitaalinvesteringen (CAPEX). In het verleden heeft dochter T-Mobile US fors geïnvesteerd in zijn netwerk en hier plukt het nu de vruchten van.

De vrije kasstroom werd het afgelopen kwartaal nog €484 miljoen negatief beïnvloed door de verkoop van zijn 51%-belang in GD-Towers, maar dit werd zoals gezegd ruimschoots gecompenseerd door een hogere operationele kasstroom en een lagere CAPEX.


NLNL-IEX-DeutscheTelekom-Flow

Nettoschuld mede door dividenduitkering gestegen

Ondanks dat Deutsche Telekom het afgelopen kwartaal een vrije kasstroom van €3,52 miljard wist te bewerkstelligen, liep de nettoschuldpositie (ex-leaseverplichtingen) ten opzichte van het eerste kwartaal met €4,1 miljard op tot €97,2 miljard.

Dit komt doordat de jaarlijkse dividendbetaling (€3,6 miljard) plaatsvond in het tweede kwartaal en T-Mobile US eigen aandelen inkocht. Deutsche Telekom heeft een meerderheidsbelang in T-Mobile US, waardoor de resultaten van de dochter worden geconsolideerd. Dit leidt ertoe dat er een bedrag van €3,3 miljard is toegevoegd aan de schuld van Deutsche Telekom.

Wij kijken overigens naar de nettoschuldpositie inclusief leaseverplichtingen, die €136,9 miljard bedraagt. Dit is omgerekend 3,2 keer de ebitda over boekjaar 2024. Het doel is om deze schuldratio af te bouwen richting de 2,0.


Aandeel ondergewaardeerd

Deutsche Telekom kent een market cap van €93 miljard en noteert daarmee tegen een bijzonder lage multiple van 4,6 keer de verwachte vrije kasstroom over boekjaar 2025.

Gelet op het feit dat Deutsche Telekom een te hoge schuldpositie kent, geen groeiaandeel is en het bedrijf op lange termijn (vanaf 2030) weer stevig moet investeren in zijn netwerk, is een lage multiple op zijn plaats.

 

Echter, een multiple van minder dan vijf keer de verwachte vrije kasstroom is wel heel erg laag. We zitten nu in de situatie dat het belang van 51,3% in T-Mobile US goed is voor 89% van de totale market cap van Deutsche Telekom, terwijl de Amerikaanse dochter goed is voor slechts 65,5% van het totale bedrijfsresultaat. In andere woorden: u krijgt de Europese activiteiten van Deutsche Telekom er bijna gratis bij. Dit is voor u als belegger interessant.


Deutsche Telekom

2021A

2022A

2023E

2024E

2025E

Omzet (€ mrd)

109,0

114,4

111,3

113,6116,9

Ebita AL (adjusted, € mrd)

37,340,240,442,644,6

Nettowinst (adjusted en recurring, € mrd)

5,9

7,5

8,09,010,2

Winst per aandeel (adjusted en recurring €)

1,22

1,511,601,812,06

Koers/winstverhouding

12,4

12,311,710,39,1
Vrije kasstroom (mrd)5,911,716,118,620,2

Dividend per aandeel (€)

0,640,700,750,850,95

Dividendrendement

4,2%3,3%3,9%4,4%4,9%

Tabel 1: Kerncijfers Deutsche Telekom, taxaties Bloomberg-consensus


Advies omhoog naar Strong Buy

De tweedekwartaalcijfers van Deutsche Telekom kennen relatief weinig verrassingen. De omzet staat zoals verwacht onder druk, maar de vrije kasstroom is ijzersterk.

Het aandeel is de laatste weken echter verder gezakt, waardoor we zelfs bij een verlaagd koersdoel (€23, tegen eerder €23,50) een hoog opwaarts potentieel zien van 23%.

Het belangrijkste beleggingsrisico is de mogelijkheid dat Amazon voor een disruptie gaat zorgen in de Amerikaanse telecommarkt. Hier leest u er meer over. Dit risico hebben we door middel van een veiligheidsmarge van 25% echter ruimschoots in ons koersdoel verdisconteerd.

Hoewel het een significant risico is, zien we vanwege het hoge opwaartse potentieel ruimte om het advies met een trede te verhogen naar Strong Buy.

Wilt u dagelijks aandelenanalyses en (ver)kooptips van IEX ontvangen? Probeer dan nu 3 maanden IEX voor slechts 24,95! Ga naar iex.nl/actie en profiteer vandaag nog.


Disclaimer IEX

Niels Koerts heeft een longpositie in Deutsche Telekom.

Koersdoel en advies hebben betrekking op een periode van 12-18 maanden. Dit artikel mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies. Voor meer informatie, zie de volledige disclaimer. Heeft u naar aanleiding van deze analyse een vraag aan de auteur? Stuur een mail naar beleggersdesk@iexgroup.nl.

Deze content is afkomstig van IEX.nl. Saxo is niet verantwoordelijk voor content van derden.

 

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland