NL-blog-ETFopbouwen-M NL-blog-ETFopbouwen-M NL-blog-ETFopbouwen-M

Hoe worden indices gebouwd?

ETFs
Peter Siks

Samenvatting:  De aandelenmarkt is een dynamisch ecosysteem. Wilt u zien ‘hoe deze markt ervoor staat?’, dan kan dit via een aandelenindex. In dit artikel leg ik uit hoe indices werken en hoe ze worden opgebouwd.


Level: Starter


In het kort

 • Wat is een beursindex?
 • Welke wegingsmethodes zijn er?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van elke methode?

Beursindices zijn een verzameling effecten die ontworpen zijn om een specifiek segment van de markt te representeren. Er bestaan verschillende indices, maar het is belangrijk voor beleggers om te begrijpen hoe ze in elkaar zitten, vooral hoe de onderliggende bedrijven worden gekozen en gewogen.

Dit artikel duikt in de wereld van de wegingsmethodologieën voor indices en onderzoekt de verschillen tussen gelijk-gewogen, prijs-gewogen en marktkapitalisatie-gewogen indices, samen met hun voor- en nadelen.

 

Hoe werkt het?

Stel een beursindex voor als een mandje appels. Het soort appels (de bedrijven) kan worden gekozen op basis van grootte (large-cap, mid-cap, small-cap), sector (technologie, gezondheidszorg, enz.) of een combinatie van factoren. Maar hoeveel gewicht kennen we toe aan elke appel in de mand? Hier komt de wegingsmethode om de hoek kijken. Hier zijn de drie meest voorkomende benaderingen:

 • Gelijk-gewogen index: Dit is een democratische benadering. Elk bedrijf in de index krijgt een gelijk gewicht, ongeacht zijn marktkapitalisatie (totale marktwaarde). Zie het als het geven van hetzelfde belang aan elke appel in de mand, ongeacht zijn grootte.
 • Prijs-gewogen index: Hier wordt het gewicht van elk bedrijf bepaald door de aandelenkoers. Bedrijven met hogere aandelenkoersen hebben een grotere invloed op de prestaties van de index. Stel je een mand voor waarin grotere, duurdere appels meer bijdragen aan het totale gewicht.
 • Marktkapitalisatie-gewogen index: Dit is de meest voorkomende methode. Bedrijven worden gewogen op basis van hun marktkapitalisatie (aandelenprijs vermenigvuldigd met het aantal uitstaande aandelen). In deze korf hebben grotere, waardevollere bedrijven - zoals Apple of Microsoft - een grotere impact op de prestaties van de index dan kleinere bedrijven.

Voordat we in de voor- en nadelen van de drie verschillende methodologieën duiken, is het goed om te beseffen dat de samenstelling van de index periodiek opnieuw wordt gekalibreerd om een te hoog concentratierisico te vermijden. Meer over dit belangrijke detail aan het einde van het artikel.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van drie methodologieën

Gelijk-gewogen index

Voordelen
 • Verminderd concentratierisico: spreidt de blootstelling over bedrijven, waardoor een te grote afhankelijkheid van een paar grote spelers wordt voorkomen;
 • Focus op kleinere bedrijven: biedt een manier om de prestaties van kleinere bedrijven te volgen die vaak over het hoofd worden gezien in marktkapitalisatie-gewogen indices;
 • Potentieel voor outperformance: in bepaalde marktomstandigheden kunnen gelijk-gewogen indices beter presteren dan hun naar marktkapitalisatie gewogen tegenhangers. Een voorbeeld kan een periode zijn waarin small caps het beter doen dan large caps;
 • Duidelijke regels voor het periodiek aanpassen en herbalanceren.
Nadelen
 • Lagere liquiditeit: gelijk-gewogen indices kunnen kleinere bedrijven bevatten met een lager handelsvolume, wat de liquiditeit en transactiekosten kan beïnvloeden;
 • Volatiliteit: door de opname van kleinere bedrijven kunnen deze indices een hogere volatiliteit vertonen dan marktkapitalisatie-gewogen indices. Dit wordt veroorzaakt door - in het algemeen - een hogere volatiliteit bij kleinere bedrijven;
 • Beperkte vertegenwoordiging: weerspiegelt mogelijk niet nauwkeurig de algemene marktprestaties wanneer deze worden gedomineerd door kleinere bedrijven;
 • De sectorsamenstelling zal anders zijn in vergelijking met de 'oorspronkelijke' index.
Voorbeelden
 • De Russell 1000 Equal Weight Index (uic=1556726): deze index volgt de prestaties van 1000 Amerikaanse large-cap bedrijven, waarbij aan elk bedrijf een gelijk gewicht van 0,1% wordt toegekend;
 • De S&P 500 Equal Weight Index (uic=2098087): Vergelijkbaar met de Russell 1000 Equal Weight Index volgt deze de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven in de VS, maar met elk bedrijf een gelijk gewicht van 0,2%. Dit biedt exposure aan large-cap bedrijven terwijl het een meer evenwichtige vertegenwoordiging biedt in vergelijking met de market cap-gewogen S&P 500;
 • De Nasdaq100 Equal Weight Index (uic=35626980): deze index volgt de Nasdaq100-onderdelen die gelijk gewogen zijn.

Belangrijke opmerking

De index met gelijk gewicht zal resulteren in een andere samenstelling van de index. Dit wordt geïllustreerd in de onderstaande tabel (per 7 mei 2024).

 

Prijs-gewogen index

Voordelen

 • Eenvoudig en transparant: gemakkelijk te begrijpen en te berekenen, aantrekkelijk voor sommige beleggers die de voorkeur geven aan een rechttoe rechtaan aanpak;
 • Focus op bedrijven met hoge prijzen: bedrijven met hoge aandelenkoersen hebben een grotere impact en bieden mogelijk hogere rendementen tijdens bullmarkten.

Nadelen

 • Beperkte diversificatie: vaak gericht op bedrijven met hoge aandelenkoersen, waardoor het bredere marktbeeld wordt verwaarloosd. Dit verhoogt het concentratierisico;
 • Minder gebruikelijk: prijs-gewogen indices worden niet zo veel gebruikt als market cap-gewogen of gelijk-gewogen indices.

Voorbeelden

 • De Dow Jones Industrial Average (DJIA) (uic=17612720): dit is een klassiek voorbeeld van een prijs-gewogen index. Hij volgt de prestaties van 30 grote blue-chipbedrijven in verschillende sectoren in de VS. Het gewicht van elk bedrijf wordt bepaald door de aandelenkoers, wat betekent dat bedrijven met hogere aandelenkoersen een grotere invloed hebben op de beweging van de index.
 • De Nikkei 225 (uic=676329): de Nikkei 225 is een prijs-gewogen aandelenindex die bestaat uit 225 aandelen in de Prime Market van de aandelenbeurs van Tokio.

 

Marktkapitalisatie-gewogen index

Voordelen

 • Marktrepresentatie: weerspiegelt nauwkeurig de algemene marktprestaties, aangezien grotere bedrijven met een grotere economische impact een hogere weging hebben;
 • Liquiditeit: bestaat meestal uit grote, gevestigde bedrijven met een hoger handelsvolume, wat de liquiditeit verbetert en de transactiekosten verlaagt;
 • Brede diversificatie: biedt blootstelling aan een breed scala van bedrijven in verschillende sectoren en groottes.

Nadelen

 • Concentratierisico: sterk afhankelijk van de prestaties van een paar grote bedrijven, waardoor de verliezen kunnen toenemen als deze bedrijven slecht presteren;
 • Verwaarloost kleinere bedrijven: kleinere bedrijven met een hoog groeipotentieel kunnen ondervertegenwoordigd zijn.

 

Welke weging past bij u?

Gelijk-gewogen indices zijn een goede optie voor beleggers die streven naar diversificatie en een lager concentratierisico, vooral voor diegenen die geïnteresseerd zijn in de prestaties van kleinere bedrijven. Wees echter voorbereid op een hogere volatiliteit in vergelijking met 'de oorspronkelijke index'.

Prijs-gewogen indices kunnen aantrekkelijk zijn voor beleggers die de voorkeur geven aan een eenvoudige benadering en willen profiteren van het potentieel van volatiele aandelen. Wees echter voorzichtig vanwege de dominantie van hoog geprijsde aandelen en beperkte diversificatie.

Indexen die gewogen zijn naar marktkapitalisatie zijn een populaire keuze voor beleggers die op zoek zijn naar een brede blootstelling aan de markt en een aanpak die weinig onderhoud vergt. Wees u echter bewust van het concentratierisico dat gepaard gaat met grote bedrijven.

Andere wegingsmethoden

De wereld van indexweging gaat verder dan deze drie hoofdcategorieën. Hier zijn enkele aanvullende wegingsmethodologieën die wel toegepast worden:

 • Fundamentele weging: deze methode kent gewichten toe aan bedrijven op basis van fundamentele factoren zoals koers-winstverhouding, boekwaarde of dividenden;
 • Verbeterde indexering: deze benadering omvat actieve beheerstrategieën binnen een index, met als doel beter te presteren dan de index;
 • GDP-weging: deze benadering is gebaseerd op het GDP van alle landen die deel uitmaken van de index. Het doel is om de omvang van de economieën en hun bijdrage aan het wereldwijde GDP weer te geven.

 

Herbalancering en aanpassingen

Om een overgewicht van één of enkele aandelen te voorkomen, worden de samenstellingen van indexen periodiek opnieuw gekalibreerd en aangepast. Veel indices hebben commissies die toezicht houden op hun samenstelling. Deze commissies hebben de bevoegdheid om tussen de geplande herbalanceringen door aanpassingen door te voeren als ze van mening zijn dat de integriteit van de index in gevaar komt. Een belangrijk doel van herbalanceren is het beperken van het concentratierisico, dat optreedt wanneer een paar grote bedrijven een buitensporige invloed hebben op de prestaties van de index. Herbalancering helpt de diversificatie te behouden en zorgt ervoor dat de index de bredere markt weerspiegelt die hij vertegenwoordigt.

De herbalanceringsfrequentie en methodologische drempels kunnen variëren afhankelijk van de specifieke aandelenindex. Hier volgt een overzicht van enkele van de belangrijkste aandelenindices.

IndexFrequentie herbalancerenHerbalanceringsdrempels
S&P 500 (VS)Driemaandelijks (rond het midden van maart, juni, september, december)Geen harde limiet aan het gewicht van individuele aandelen, maar historisch gezien niet meer dan 10%. Comité beslist over aanpassingen tussen herbalanceringen in.
Nasdaq 100 (VS)DriemaandelijksVergelijkbaar met S&P 500, geen harde bovengrens maar discretionaire bevoegdheid van het comité voor aanpassingen.
Dow Jones Industrial Average (DJIA) (VS)Jaarlijks of wanneer een bedrijf belangrijke gebeurtenissen meemaakt (bijv. fusies, overnames) die zijn marktkapitalisatie beïnvloeden ten opzichte van andere indexonderdelen.De DJIA maakt gebruik van een prijs-gewogen methodologie, dus significante prijswijzigingen kunnen leiden tot herbalancering om de integriteit van de index te behouden.
FTSE 100 (VK)DriemaandelijksHet gewicht van één bedrijf mag na herbalancering niet meer dan 8% bedragen. Het comité kan ook ingrijpen in uitzonderlijke omstandigheden.
DAX (Duitsland)DriemaandelijksNet als bij de FTSE 100 mag het gewicht van één bedrijf na herbalancering niet meer dan 10% bedragen.
CAC 40 (Frankrijk)DriemaandelijksGeen harde limiet voor gewicht van individuele aandelen, maar commissie houdt concentratierisico in de gaten en kan ingrijpen als dat nodig is.
AEX (NL)DriemaandelijksHet gewicht van één bedrijf mag na de belangrijkste herbalancering in maart niet meer dan 15% bedragen.
Belangrijkste rebalance in maart
Nikkei 225 (Japan)Halfjaarlijks (april en oktober)Het gewicht van één bedrijf mag na herbalancering niet meer dan 25% bedragen. Deze hogere drempel weerspiegelt de unieke kenmerken van de Japanse markt met minder large-cap bedrijven.
Hang Seng Index (Hongkong)DriemaandelijksGeen harde limiet aan het gewicht van individuele aandelen, maar de commissie houdt het concentratierisico in de gaten en kan ingrijpen als dat nodig is.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland