Short Put 1200x160
Handelen in aandelenopties

Short strangle (met aandelen): inspelen op zijwaarts tot licht hogere beurs

Peter Siks
Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  De meest eenvoudige optiestrategie is de long call waarmee u kunt inspelen op een stijging van de onderliggende waarde.

Dit artikel is onderdeel van een serie over verschillende optiestrategieën, en is bedoeld om u een beter begrip te geven van het handelen in opties. Let wel: opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. U kunt zich bijvoorbeeld eerst verdiepen via het thema 'Beginnen met opties' in het platform, of het webinar Beginnen met opties terugkijken.


Wat is een short strangle (met aandelen)?

Een verkochte call optie geeft de plicht een onderliggende waarde te moeten leveren voor de uitoefenprijs van de optie. Een verkochte put optie geeft de plicht een onderliggende waarde te moeten afnemen voor de uitoefenprijs van de geschreven optie. 

U kunt bovenstaande strategie heel goed toepassen in combinatie met aandelenbezit. U weet dan vooraf dat u altijd kunt voldoen aan de leveringsplicht (de geschreven call), want u heeft de aandelen al in bezit. De geschreven put zou kunnen leiden tot het verplicht afnemen van de aandelen maar u krijgt daar dan wel korting op. U heeft immers premie ontvangen voor de verkoop van de strangle.De Short Stranlge (met aandelen) in het kort

  • Visie: Stijging van de onderliggende waarde
  • Onderdelen: Geschreven call optie en geschreven put optie met verschillende uitoefenprijzen en aandelen. 
  • Verstrijken looptijd: Positief 
  • Maximale winst: Aankoopprijs aandelen tot uitoefenprijs geschreven call optie plus ontvangen optiepremie
  • Maximale verlies: Daling onderliggende tot 0

Waarom zou u dit willen doen?

De voornaamste reden om dit te doen is het ontvangen van de optiepremie. Als het aandeel (sterk) gaat stijgen is er geen enkel probleem; u moet de aandelen – die u reeds in bezit heeft -  leveren door de leveringsplicht die u aangegaan bent door het schrijven van de call. U kunt vooraf bepalen wat uw rendement zal zijn.


Voorbeeld

Laten we eens kijken naar het aandeel ZZZ. U heeft al 100 aandelen in bezit en het aandeel noteert op het moment € 79,72-. U verwacht geen grote beweging. Nu doet u het volgende:

  • U verkoopt de call ZZZ 85
  • U verkoopt de put ZZZ 75

U bent nu twee plichten aangegaan: een plicht om te moeten kopen voor € 75,- (de geschreven put) en een plicht om te moeten leveren op € 85,- (de geschreven call). U verkoopt de call 85 voor € 2,22 en u verkoopt voor €3,06 voor de put 75. Per saldo ontvangt u dus € 5,28.

Wanneer bent u blij met deze combinatie?

Als het aandeel blijft liggen op het huidige niveau of licht gaat stijgen. Als het stil blijft liggen dan gaat u namelijk de ontvangen premie ook daadwerkelijk in uw zak steken. Als het aandeel gaat stijgen wordt u gehouden aan uw leveringsplicht en dient u de aandelen te leveren voor € 85. Wat hier nog bijkomt is de ontvangen optiepremie van € 5,28 dus u verkoopt per saldo op € 90,28.  U koopt de aandelen op € 79,72 en u moet ze weer leveren voor € 90,28. Dat is een rendement van meer dan 13%!

Als het aandeel gaat dalen, heeft u een buffer die bestaat uit de ontvangen premie, maar het is belangrijk om u te realiseren dat zodra het aandeel onder de € 75,- gaat, u verplicht zult worden om het aandeel af te nemen voor € 75,- (de geschreven put). Dit betekent dat onder de € 75,- uw aandelenbezit zal toenemen met het aantal puts (maal 100) dat u geschreven heeft.


Wanneer bent u niet blij?

Als het aandeel gaat dalen onder de € 75,-. U zult verplicht worden af te nemen voor € 75,- terwijl het aandeel op de beurs goedkoper te verkrijgen is. Dit betekent dat uw aandelenbezit toeneemt. Een rekenvoorbeeld kan dit verduidelijken. De eerste 100 aandelen ZZZ koopt u op € 79,72,- . Tegelijkertijd verkoopt u de 75- 85 strangle voor € 5,28.  Stel dat het aandeel op afloopdatum op € 65,- staat. U zult dan verplicht worden om 100 aandelen af te nemen voor € 75,-. 

Gelukkig heeft u wel premie ontvangen (€ 5,28) en u zou dus kunnen zeggen dat de prijs van 100 aandelen die u verplicht bent te kopen € 69,72 is (uitoefenprijs – ontvangen premie). Dit resulteert in een positie van 200 aandelen ZZZ. De eerste 100 heeft u gekocht op € 79,72,- en de tweede 100 heeft u gekocht op € 69,72. Gemiddeld heeft u dus gekocht voor € 74,72.


Wanneer verkoopt u een strangle?

U verkoopt een strangle als u denkt dat de onderliggende waarde in de komende periode niet gaat dalen maar zal blijven liggen op het huidige niveau of zal gaan stijgen. U krijgt voor het aangaan van deze verplichtingen een vergoeding (de ontvangen optiepremie), maar uw risico ontstaat als het aandeel gaat dalen.

Een andere reden kan zijn dat u uw aandelenbezit in een bepaald fonds geleidelijk opbouwt. U koopt dan niet in 1 x de gewenste 200 aandelen, maar u koopt er bijvoorbeeld nu 100 en schrijft direct (1 keer) de strangle. Als u dan verplicht wordt om de aandelen af te nemen heeft u daar korting op gehad.


Wanneer koopt u de verkochte strangle terug?

Dit hangt af van uw visie. Als u denkt dat de beweging (nog) niet gaat komen kunt u wachten met het terugkopen. 

U kunt ook besluiten om de geschreven strangle – als daar voldoende premie uitgelopen is – terug te kopen. Als u dan direct een strangle schrijft met een langere looptijd, heeft u de strangle ‘doorgerold’. 

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de markt wél de beweging laat zien die u niet graag wilt. De markt daalt. Het hangt er dan vanaf of u uw aandelenbezit uit wilt breiden op het niveau van de geschreven put. Als dat het geval is, hoeft u geen actie te ondernomen want u had al rekening gehouden met een mogelijke daling van het aandeel. 

Als dat niet het geval is zult u in actie moeten komen. Dit kan het terugkopen van de strangle zijn of het doorrollen van de geschreven put naar een lagere uitoefenprijs. 

Doorrollen kunt u ook doen als het aandeel gaat stijgen. U koopt dan de geschreven strangle terug en verkoopt een nieuwe strangle met een hogere uitoefenprijs. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de aandelen te leveren en het  rendement te incasseren.


Wat is uw maximale risico?

Het risico dat u loopt bij het verkopen van de strangle in combinatie met aandelen is bekend. Bij stijgende koersen wordt u gehouden aan uw leveringsplicht maar dat is geen probleem omdat u de aandelen heeft. Het risico van deze strategie ligt aan de onderkant. Als het aandeel sterk gaat dalen maakt u ten eerste verlies op de aandelen die in uw bezit zijn. Bovendien zal uw aandelenbezit toenemen omdat u de put geschreven heeft. Als een aandeel halveert zal dit tot grote verliezen leiden.

Uw maximale verlies ontstaat bij het failliet gaan van het bedrijf, want u wordt dan nog steeds verplicht de aandelen af te nemen voor de uitoefenprijs. In het voorbeeld van ZZZ zou dit betekenen dat het maximale verlies €14.944 (200 x gemiddelde aankoopprijs van 74,22)  is. Het is wel belangrijk om u te realiseren dat 200 aandelen ZZZ kopen voor de huidige koers van 79,72 kan leiden tot een maximaal verlies van € 15.944,-. En daarbij zou u bij het alleen bezitten van de aandelen geen rendement maken als de koers zijwaarts beweeft (afgezien van dividend).


Kortom

U verkoopt een strangle als u denkt dat de onderliggende waarde niet veel zal gaan bewegen en als het gaat bewegen dat het omhoog zal zijn. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat het aandeel ook kan zakken en dat dit zal leiden tot een groter aandelenbezit. Een mogelijkheid om dit te voorkomen is doorrollen van de positie.

U weet dat er strangles zijn met verschillende looptijden en u kiest een looptijd die past bij uw visie. Uw maximale risico is vooraf bekend maar kan fors zijn bij een grote daling. Dat maakt deze strategie alleen geschikt voor beleggers die exact weten wat ze doen.


Margin

Bij het schrijven van opties bent u verplicht margin aan te houden. Dit is een borgstelling omdat u een risico aangaat waarvan het nog niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn. In deze combinatie vraagt de geschreven put marginOver opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten. Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland