Bear Put Spread 1200x160
Handelen in aandelenopties

Long put spread: inspelen op een daling

Peter Siks

Samenvatting:  De long put spread is een optiestrategie waarmee u inspeelt op een verwachte daling van de onderliggende waarde

Dit artikel is onderdeel van een serie over verschillende optiestrategieën, en is bedoeld om u een beter begrip te geven van het handelen in opties. Let wel: opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. U kunt zich bijvoorbeeld eerst verdiepen via het thema 'Beginnen met opties' in het platform, of het webinar Beginnen met opties terugkijken.


Wat is een long put spread?

Een gekochte put optie geeft het recht een onderliggende waarde te mogen verkopen voor een bepaald bedrag, en als u een put schrijft, gaat u een afnameplicht aan. Dit kopen en schrijven van een put kan ook gecombineerd worden. Bijvoorbeeld door een put te kopen (en een recht te krijgen) en tegelijkertijd een put te verkopen met een lagere uitoefenprijs (afnameplicht). Deze optiestrategie wordt ook wel een long put spread (of in het Engels een Bear Put Spread) genoemd. U koopt bijvoorbeeld een recht op 52 om te mogen verkopen en u gaat een afnameplicht aan op 46. Als u gehouden zou worden aan uw afnameplicht op 46 kunt u direct gebruik maken van uw verkooprecht op 52.Long put spread in het kort

  • Visie: Daling onderliggende waarde
  • Onderdelen: Gekochte put optie en geschreven put optie met een lagere uitoefenprijs
  • Verstrijken looptijd: Negatief
  • Maximale winst: Verschil tussen de uitoefenprijzen opties min de betaalde optiepremie
  • Maximale verlies: Betaalde premie


Waarom zou u dit willen doen?

Stel dat u verwacht dat een bepaald aandeel gaat dalen, maar niet tot in het oneindige. De verwachte daling is een reden om een put te willen kopen, maar waarom zou u op een lager niveau geen afnameplicht aan willen gaan? U verwacht immers niet dat het aandeel tot € 0 zal dalen en u krijgt geld voor de verplichting die u aangaat. Kortom, u verkleint uw investering.

Spreads kennen een looptijd en dit kan variëren van enkele dagen tot enkele jaren. Wat u vooraf ook graag wilt weten is de prijs waarvoor u dan het aandeel mag verkopen en waarvoor u wellicht moet afnemen. Dit worden de uitoefenprijzen van de optie genoemd en in onderstaand voorbeeld zijn de uitoefenprijzen 52 (uw verkooprecht) en 46 (uw afnameplicht).


Voorbeeld

Laten we eens kijken naar het aandeel ZZZ. Het aandeel noteert op het moment € 53,14 en u verwacht een daling. U verwacht een daling van het aandeel richting de € 45 en daar wilt u graag van profiteren. U besluit dit te doen met het kopen van de 52-46 put spread.

  • U koopt de put 52 put voor € 2,27
  • U verkoopt de put 46 voor € 0,62.

U koopt de put 52 voor € 2,27 (u heeft het recht om het aandeel ZZZ te mogen verkopen tot en met de derde vrijdag van de afloopmaand voor € 52) en tegelijkertijd verkoopt u de put 46 (u gaat daarmee de plicht aan om het aandeel te moeten afnemen voor € 46). 

Per saldo betaalt u € 1,65 en als uw verwachting uitkomt – het aandeel daalt richting de € 45 – zal het verkooprecht op € 52 minimaal € 7,- waard moeten zijn en de afnameplicht op € 46 is dan € 1,- waard. 

Per saldo zal de spread dan oplopen naar een maximale waarde van € 6,-. Dit kunt u zelf makkelijk bepalen door na te gaan wat uw positie eigenlijk is. U mag verkopen op € 52, maar u moet afnemen op € 46. Het verschil hiertussen is € 6,- en dat is ook de maximale waarde van de spread. Maar u heeft hier maar € 1,65 voor betaald en u maakt dus bijna 350% rendement als u het goed gezien zou hebben.

Wanneer bent u blij met deze spread? 

Als het aandeel gaat dalen tot onder de € 46. U heeft het recht om te mogen verkopen op € 52 en u moet mogelijk afnemen op € 46 en daar heeft u € 1,65 voor betaald. Vanaf € 50,35 en lager maakt u dus winst. Optimaal is uiteraard een daling tot onder de € 46 want dan gaat de spread zijn maximale waarde van € 6,- bereiken.


Wanneer bent u niet blij?

Als het aandeel gaat stijgen want dan worden beide opties waardeloos. Want wie heeft er op de derde vrijdag van de afloopdatum geld over voor een verkooprecht op € 52 als het aandeel op de beurs te verkopen is voor € 54? Precies, niemand.


Wanneer koopt u een put spread?

U koopt een put spread als u denkt dat de onderliggende waarde in de komende periode gaat dalen. U koopt een put spread omdat de investering kleiner is dan alleen de put kopen. U verkoopt namelijk ook een put en dat verkleint de investering. Nadeel hiervan wel is dat u de winstkansen wel maximaliseert.


Wanneer verkoopt u de gekochte put spread?

U weet dat de maximale waarde van deze put spread € 6,- is. De spread zal deze waarde bereiken als het aandeel op de derde vrijdag van de afloopmaand  onder de € 46 staat. Maar het kan goed zijn dat u tevreden bent als uw investering (bijna) verdubbelt naar € 3,30-. 

Wellicht kan de volgende vuistregel u helpen. Verkoop de spread als die op ongeveer 80% van de maximale waarde noteert. In het geval van deze putspread zou dat betekenen dat u de spread koopt op € 1,65 die maximaal € 6,- waard kan worden. 80% van € 6,- is € 4,80. Dit zou betekenen dat als u de spread kunt verkopen op € 4,80 u bijna 250% rendement behaald heeft.


Wat is uw maximale risico?

Het risico dat u loopt bij het kopen van de put spread is de premie die u betaald heeft. Dat is uw maximale verlies en dat zal zich voordoen als het aandeel boven de uitoefenprijs expireert die u gekocht heeft. In dit geval is dat boven de € 52. Maar u kunt nooit meer verliezen dan de optiepremie die u betaald heeft.


Een gekochte putspread in combinatie met gekochte aandelen

De gekochte putspread kan ook gebruikt worden aandelenbezit (gedeeltelijk) te beschermen. Als u namelijk onder een bestaande aandelenpositie bescherming wilt, kunt u dit doen met het kopen van een put. U kunt echter ook kiezen voor de putspread. Dit verkleint de investering maar betekent wel dat er een gedeeltelijke bescherming is bij een hele forse daling.


Kortom

U koopt een put spread als u denkt dat de onderliggende waarde gaat dalen. U maakt een prachtig rendement als de verwachte daling ook daadwerkelijk plaats gaat vinden. Rendementen van meer dan 100% zijn dan heel goed mogelijk.

Uw maximale risico is ook vooraf bekend en dat is de prijs die u betaald heeft voor de put spread. Dat is het bedrag dat u maximaal kunt verliezen.


Over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten. Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland