Long Call Time Spread 1200x160
Handelen in aandelenopties

Long call time spread: inspelen op een zijwaartse beweging

Peter Siks
Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Bij deze long call time spread optiestrategie maakt u gebruik van het in het weglekken van tijdswaarde tussen de gekochte en geschreven call optie.

Dit artikel is onderdeel van een serie over verschillende optiestrategieën, en is bedoeld om u een beter begrip te geven van het handelen in opties. Let wel: opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. U kunt zich bijvoorbeeld eerst verdiepen via het thema 'Beginnen met opties' in het platform, of het webinar Beginnen met opties terugkijken.


Wat is een long call time spread?

Een gekochte call optie geeft het recht een onderliggende waarde te mogen kopen voor een bepaald bedrag. Als u een call schrijft, gaat u een leveringsplicht aan. Kan dit ook gecombineerd worden? Bijvoorbeeld door een call te kopen met een lange looptijd (en een recht te krijgen) en tegelijkertijd een call te verkopen met een korte looptijd op dezelfde uitoefenprijs (wat een leveringsplicht inhoudt)?

Ja, dat kan heel goed en dat wordt ook veel gebruikt. Dit wordt een long time spread genoemd. U koopt een recht op bijvoorbeeld 60 (met de looptijd van een jaar) en gaat een leveringsplicht aan op 60 (met een looptijd van 3 maanden). Gelukkig kunt u altijd voldoen aan uw leveringsplicht op 60 want u heeft een kooprecht op 60.Long call spread in het kort

  • Visie: Zijwaartse beweging onderliggende waarde
  • Onderdelen: Gekochte call optie met langere looptijd dan de geschreven call optie
  • Verstrijken looptijd: Positief
  • Maximale winst: Van veel factoren afhankelijk, lees het artikel voor meer duiding. 
  • Maximale verlies: Betaalde optiepremie


Waarom zou u dit willen doen?

De voornaamste reden is het verkrijgen van korting op de ‘dure’ call die u koopt. U wilt het liefste dat de geschreven call waardeloos afloopt en de langer lopende call zijn waarde behoudt of zelfs nog wat meer waard wordt.

Time spreads kennen een looptijd en dit kan variëren van enkele dagen tot enkele jaren. Er is alleen sprake van een spread als het een gekochte en verkochte call betreft. Als de geschreven call (hopelijk waardeloos) afloopt is de positie die overblijft een long call.


Voorbeeld

Laten we eens kijken naar het aandeel RRR. Het aandeel noteert op het moment € 21,80. U kunt de call RRR 23 kopen voor € 0,90. Deze heeft een looptijd van een jaar. De call met uitoefenprijs 23 en een looptijd van drie maanden noteert € 0,40. U verwacht een stijging van het aandeel richting de € 23,- en daar wilt u graag van profiteren. U besluit dit te doen met het kopen van de time spread.

  • U koopt de langlopende RRR 23 call voor € 0,90 (u heeft het recht om het aandeel RRR te mogen kopen voor € 23)
  • U verkoopt de call RRR 23 voor € 0,40 (u gaat daarmee de plicht aan om het aandeel gedurende drie maanden mogelijk te moeten leveren voor 23).

Per saldo betaalt u € 0,50. Als uw verwachting uitkomt – het aandeel staat rond de € 23,- op afloopdatum van de geschreven call - zal deze geschreven call waardeloos zijn en is de gekochte call nog steeds ongeveer € 0,90 waard.


Wanneer bent u blij met deze spread? 

Als het aandeel gaat stijgen naar € 23,- en vervolgens doorstijgt. U heeft dan nog steeds het recht om te mogen kopen op € 23,- en u heeft daar per saldo € 0,50 voor betaald.


Wanneer bent u niet blij?

Als het aandeel (sterk) gaat zakken want dan worden beide opties waardeloos. De optie met de lange looptijd zal immers nog wel iets waard zijn maar als dat minder is dan de € 0,50 die u ervoor heeft betaald maakt u verlies.

U bent ook niet blij bij een heel sterke stijging van RRR. Beide calls zullen dan namelijk rond hun intrinsieke waarde gaan noteren. Bovendien is het zeker dat u de aandelen moet leveren als resultaat van de geschreven call. Dit is het moment om de positie in zijn geheel te sluiten.


Wanneer koopt u een call time spread?

U koopt een call time spread als u denkt dat de onderliggende waarde in de komende periode licht zal gaan stijgen richting de geschreven uitoefenprijs. Dan maakt u optimaal gebruik van de geschreven call. Die loopt namelijk waardeloos af en de call die nog in bezit is zal ongeveer hetzelfde waard als de oorspronkelijke aankoopprijs.


Wanneer verkoopt u de gekochte call time spread?

U zou kunnen streven naar procentuele winst op de spread als geheel, zeg 50%. Als dat het geval is kunt u de spread, zoals geschetst in het voorbeeld, als geheel verkopen voor € 0,75 of € 0,80. Het doel kan ook zijn om de lange call ‘over te houden’ en die met wat korting aangekocht te hebben. U hoopt dan dat het aandeel er als een raket vandoor gaat als de geschreven call waardeloos afgelopen is.


Wat is uw maximale risico?

Het risico dat u loopt bij het kopen van de call time spread is de premie die u betaald heeft. Dit is uw maximale verlies en dat zal zich voor doen in twee gevallen: 1) als het aandeel (ver) onder de uitoefenprijs blijft die u gekocht heeft of 2) als het aandeel heel hard gaat stijgen en beide calls intrinsiek gaan noteren. Maar u kunt nooit meer verliezen dan de optiepremie die u betaald heeft.


Kortom

U koopt een call time spread als u denkt dat de onderliggende waarde gaat stijgen richting de geschreven uitoefenprijs. U maakt rendement als de verwachte stijging ook daadwerkelijk plaats gaat vinden en rendementen van 50% zijn dan heel goed mogelijk. Uw maximale risico is ook vooraf bekend en dat is de prijs die u betaald heeft voor de call time spread. Dat is het bedrag dat u maximaal kunt verliezen.


Over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten. Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland