Oogsten met obligaties

Hans Oudshoorn staat stil bij het huidige renteklimaat en de inflatie(verwachtingen) en focust op de verdediging. Met speciale aandacht voor:

  • Blik op het renteklimaat en de inflatie
  • Preferente aandelen: breed gespreid dividend ontvangen met voorrang op gewone aandeelhouders
  • Rabobank certificaten onder de loep
  • Integraal: aandachtspunten, risico’s en vooraf gestelde vragen
Download hier de presentatieslides.

Meer over dit webinar

Wereldwijd zijn de prijzen van goederen en diensten (flink) opgelopen. Om dit te beteugelen verhogen centrale banken mondiaal hun rentes. Dit heeft z’n weerslag gehad op de koersen van obligaties. Met koersdalingen van soms meer dan 25% rijst de vraag of het kantelpunt voor obligaties nadert. In dit webinar staat beleggerstrainer Hans Oudshoorn stil bij het huidige renteklimaat en de inflatie(verwachtingen). Gezien de vele vragen over de Rabobank certificaten, neemt hij deze bij beleggers populaire beleggingstitel onder de loep. Tevens bespreekt hij een aantal obligatiefondsen – met brede spreiding én een aantrekkelijk dividendrendement – die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de portefeuille.

Kortom, als u ideeën op wilt doen op het vlak van vastrentende waarden en de risico’s van deze beleggingen dan mag u dit webinar niet missen.


Is dit webinar iets voor u?

Het webinar is bedoeld voor beleggers met basiskennis over obligaties, beleggingsfondsen en ETF’s. Wilt u ook met meer inspiratie beleggen? Schrijf u dan nu kosteloos in voor het webinar woensdag 21 september 2022 om 19:00 uur. Uiteraard heeft u alle gelegenheid om vragen te stellen.


Wat u verder moet weten over de webinars 

De informatie die tijdens dit webinar wordt besproken is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de spreker(s) staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn (hun) specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van de inhoud van de webinars, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie die tijdens het webinar wordt besproken kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina's.


Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland