Status Professionele klant: wat betekent dat voor u

Op 30 juli gaan er enkele wijzigingen in voor de manier waarop hefboomproducten zoals CFD’s worden aangeboden aan particulieren.

Deze wijzigingen zijn geïntroduceerd door de EAEM (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en betreffen:

Limieten op de hefboom die kan worden aangeboden aan particuliere beleggers

Beperkte toegang tot bepaalde producten

Bescherming tegen negatief saldo

Status Professionele klant aanvragen. Log in, ga naar Rekening > Overige > Classificatie en volg de stappen.

Deze wijzigingen gelden voor alle aanbieders van CFD’s, forex- en spread betting-producten, maar hebben geen gevolgen voor professionele traders.

U kunt verzoeken om uw classificatie te laten wijzigen in Vrijwillig professioneel, zodat de beperkingen niet voor u gelden. Als vrijwillig professionele klant verliest u echter wel bepaalde beschermingen die zijn voorgeschreven voor particuliere beleggers.

Lees de volgende informatie zorgvuldig door en let goed op de risico's van herclassificatie.

Details status Vrijwillig professionele klant

Beschermingen die u houdt

Beschermingen waarvan u afstand doet

Het garantiefonds
Als persoon komt u in aanmerking voor bescherming van het garantiefonds voor contante deposito's bij ons tot EUR 100.000. Contante deposito's worden berekend als een netto vrij deposito na aftrek van eventuele aan de bank verschuldigde bedragen.

Hefboombeperkingen
Hefboombeperkingen die gelden voor sommige van onze producten gelden niet voor professionele klanten. Vergeet niet dat een grotere hefboom tot grotere risico's leidt.

Danish Complaint Board of Banking Services (Pengainstituankenævnet)
U komt in principe in aanmerking voor behandeling van uw klacht door de Danish Complaint Board of Banking Services wanneer u een ‘natuurlijke persoon bent die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels- of beroepsactiviteiten vallen". Neem rechtstreeks met deze dienst contact op als u niet zeker weet of hun dienstverlening voor u van toepassing is.

Bescherming tegen negatief saldo
We zijn niet verplicht professionele klanten bescherming tegen een negatief saldo te bieden. Dat betekent dat u meer geld moet inleggen wanneer het saldo op uw rekening negatief wordt – uw verliezen kunnen daardoor hoger zijn dat uw ingelegde bedrag.

Beste uitvoering
We hebben een algemene plicht om eerlijk, redelijk, professioneel en in het beste belang van de klant te handelen. Voor wat betreft de uitvoering van orders zijn wij verplicht alle redelijke stappen te nemen om op consistente basis de best mogelijke resultaten voor onze klanten te behalen, of dat nu is bij het uitvoeren van de klantorders, het plaatsen van orders bij of het ter uitvoering doorsturen van orders aan derden.

Productbeperkingen
Omdat u moet aantonen dat u de relevante kennis en ervaring hebt om de risico's te begrijpen die samenhangen met de handel in complexe financiële producten, leggen we u geen productbeperkingen op.

Wijziging in classificatie
U houdt het recht om op elk gewenst moment te verzoeken om wijziging van uw classificatie, bijvoorbeeld wanneer u een hogere graad van bescherming wilt.

Risicowaarschuwingen
Omdat u moet aantonen dat u de kennis en ervaring hebt om de risico's te begrijpen die samenhangen met de handel in onze producten, hoeven we u geen standaard risicowaarschuwingen te geven.

 

Communicatie
Omdat u moet aantonen dat u onze producten, diensten en de bijbehorende risico's goed begrijpt, kunnen we complexere taal gebruiken in onze communicatie met u.

We zullen wel altijd op een heldere, eerlijke en niet-misleidende manier met u communiceren, ongeacht uw klantclassificatie.

 

Professionele klant versus particuliere klant leverage-vergelijking

SAXO PROFESSIONELE KLANTEN SAXO PARTICULIERE KLANTEN
FX (Majors)1.50%3.33%30:1
FX (Minors2.00%5.00%20:1
Indices (Majors)2.50%5.00%20:1
Indices (Minors)3.00%10.00%10:1
Goud3.00%5.00%20:1
Grondstoffen2%10%10:1
Aandelen10.00%20.00%5:1
Status Professionele klant aanvragen. Log in, ga naar Rekening > Overige > Classificatie en volg de stappen.

Kwalificatiecriteria

Om in aanmerking te komen voor een classificatie als professionele klant moet u de noodzakelijke expertise, ervaring en kennis hebben om uw eigen beleggingsbeslissingen te nemen. U moet ook voldoen aan minimaal twee van de volgende drie criteria zoals beschreven door de EAEM, en ons de relevante ondersteunende informatie leveren:

Handelservaring

U moet transacties van een aanzienlijke omvang in een relevant product hebben verricht, met een gemiddelde frequentie van minimaal 10 transacties per kwartaal, in de voorgaande vier kwartalen (bij Saxo en/of andere aanbieders).

Portefeuille

De omvang van uw beleggingsportefeuille (bij Saxo en/of andere aanbieders), waaronder ook uw contante deposito’s en financiële instrumenten vallen, is groter dan omgerekend EUR 500.000.

Handelskennis

U hebt gedurende minstens één jaar een professionele functie bekleed in de financiële sector, waarvoor kennis van de relevante producten vereist was.

Kwalificatiecriteria in detail

Handelsomvang en -volume:

U moet transacties van een aanzienlijke omvang in een relevant product hebben verricht, met een gemiddelde frequentie van minimaal 10 transacties per kwartaal, in de voorgaande vier kwartalen (bij Saxo en/of andere aanbieders).

Relevante producten zijn onder meer: CFD’s/swaps; FX (spots/forwards/FX-opties); futures; opties; op de beurs verhandelde producten met hefboomwerking; garanties, binaire opties.

Onder aanzienlijke omvang verstaan we een minimale nominale waarde van bijvoorbeeld €100.000 in forex, €50.000 in indexfondsen of €10.000 in single stock-CFD's.

De gemiddelde frequentie van transacties kan betrekking hebben op één aanbieder of een combinatie van aanbieders. We zullen u vragen om gescande kopieën van afschriften voor al uw handelsactiviteiten buiten Saxo.

Omvang van de portefeuille

De omvang van uw beleggingsportefeuille (bij Saxo en/of andere aanbieders), waaronder ook uw contante deposito’s en financiële instrumenten vallen*, is groter dan omgerekend EUR 500.000.

Acceptabele voorbeelden van een beleggingsportefeuille zijn onder meer: spaartegoeden, aandelenportefeuille, handelsrekeningen en beleggingsfondsen.

Onacceptabele voorbeelden zijn onder meer: bedrijfspensioenen, niet-verhandelbare activa, bezittingen, luxe-auto’s, sieraden.
Als u een portefeuille buiten Saxo hebt, kunnen we u vragen om gescande kopieën van afschriften van andere aanbieders.

Professionele ervaring

U hebt gedurende minstens één jaar een professionele functie bekleed in de financiële sector, waarvoor kennis van de relevante producten vereist was.

We zullen u om meer informatie vragen over uw rol en over de manier waarop u hierbij de benodigde kennis en ervaring hebt opgedaan. Zo nodig kunnen we u ook vragen dit te bewijzen.