Saxo Q2 Outlook: het eindspel is hier

Saxo Q2 Outlook: het eindspel is hier

Steen Jakobsen
Chief Investment Officer

Samenvatting:  Vandaag heeft Saxo Bank A/S haar vooruitzichten voor het tweede kwartaal van 2022 voor de wereldwijde markten gepubliceerd, met handelsideeën voor aandelen, FX, valuta, grondstoffen en obligaties, evenals een reeks centrale macro-thema's die van invloed zijn op beleggers en markten.

Deze Q2 Outlook – Die in uitgebreide versie te dowloaden is via deze link -  stelt dat we getuige zijn van niets minder dan de komst van het eindspel voor het paradigma dat de markten heeft gevormd sinds de komst van de ‘Greenspan-put’ in de nasleep van de LTCM-crisis van 1998. De dubbele schok van de pandemie en de Russische invasie in Oekraïne hebben de prioriteiten op alle beleidsfronten (fiscaal, monetair en geopolitiek) verlegd. In de VS heeft de dwingende noodzaak voor de Fed om het hoofd te bieden aan het stijgende inflatierisico de traditionele methode om de financiële markten en de economie te redden bij de eerste de beste rimpeling van de problemen, verstoord.

Kort samengevat, de uitoefenprijs van de ‘Powell-put’ is veel lager dan een jaar geleden - de Fed moet de curve voor zijn. In Europa heeft Duitsland na de Russische inval in Oekraïne decennia van begrotings- en defensiebeleid overboord gegooid en een nieuw tijdperk van investeringen ingeluid. Dat zou een sterke productiviteitsstijging moeten opleveren. De existentiële risico's van de EU zijn verdwenen, nu defensieprioriteiten boven alle andere overwegingen uitstijgen.


Bereid  je voor, want 2022 zal een wilde rit worden voor de wereldmarkten.

"Deze vooruitzichten gaan in op de verschuiving die al aan de gang is in de mondiale macro-economie en politiek. Voorbij zijn de dagen van steeds dalende reële rentetarieven en steeds meer financialisering. Ze worden vervangen door een nieuwe stijging van de productiviteit naarmate we de economische agenda naar een betere en rationelere plaats verschuiven, ondanks het gruwelijke humanitaire nieuws dat we dag na dag krijgen van de oorlog in Oekraïne," zegt Steen Jakobsen, hoofdeconoom en CIO bij Saxo Bank, in de inleiding van de Quarterly Outlook en voegt eraan toe:

"Uitgangspunt voor deze paradigmaverschuiving is dat de begrotingsrestricties die sinds de jaren negentig een centraal uitgangspunt waren in het mondiale economische beleid, nu verdwenen zijn! De verschuiving was al enorm tijdens de pandemie, maar was het sterkst in het geval van de Duitse reactie op de oorlog in Oekraïne."

"De aanbodschokken van Covid en de oorlog in Oekraïne hebben onze weg naar meer productiviteit versneld. Het beleid moet ons op weg helpen naar positieve reële rendementen terwijl markt- en overheidsactoren vechten om investeringen in een wereld waarvan we nu begrijpen dat die sterk beperkt wordt door energie-, milieu- en kapitaalbeperkingen. Ik ben waarschijnlijk te vroeg met het voorspellen van deze noodzakelijke verschuiving en ik vrees een op hol geslagen inflatie-eindspel voordat we het hierboven beschreven punt bereiken. Centrale banken zijn niet alleen te laat op het feest, maar hebben wellicht de kans volledig gemist om de inflatie op de middellange termijn terug te dringen. In deze realiteit is het nu dringend noodzakelijk dat de centrale banken ophouden de inflatie van achteren op te jagen en de curve vóór zijn. "

"Concluderend hebben we te maken met drie cycli die tegelijkertijd de markt beïnvloeden:

  • De aanhoudende aanbodschaarste door Covid en de oorlog in Oekraïne, maar ook door de fysieke grenzen van de wereld;
  • De herprijzing van activa tegen een achtergrond van stijgende inflatie;
  • De nieuwe verkrappingscyclus van de Fed, die in maart van start is gegaan en zal worden voortgezet.”

"Dit zal uiteindelijk tot twee belangrijke uitkomsten leiden. Ten eerste, op strategisch macroniveau, een toename van de uitgaven voor energie en defensieprioriteiten, maar ook diversificatie van de toeleveringsketen om single points of failure voor strategische industrieën weg te nemen. Ten tweede zullen de negatieve reële rentevoeten positiever worden, wat erop wijst dat de wereldeconomie klaar is voor een belangrijke productiviteitsstijging, weg van financiële kortetermijnwinsten en rent-seeking. En in de richting van tastbare activa, infrastructuur en een herbevestiging van het sociaal contract", aldus Steen Jakobsen.


Aandelen: productiviteit, innovatie en prijszettingsvermogen zijn nog nooit zo belangrijk geweest

"Vóór de Russische inval in Oekraïne stonden aandelen al onder druk door de stijgende grondstoffenprijzen en de verslechterende rentevooruitzichten. De oorlog en de daaropvolgende strenge sancties tegen Rusland hebben de wereld gekatapulteerd in een onvoorspelbare omgeving met maximale onzekerheid. Als de toekomst onzekerder wordt, dicteert het voorzorgsprincipe dat de risicopremie voor aandelen omhoog moet, met als gevolg dat de aandelenwaarderingen omlaaggaan", zegt Peter Garnry, hoofd aandelenstrategie bij Saxo Bank.

Aandelenwaarderingen worden hoofdzakelijk bepaald door vier factoren: omzetgroei, Ebita-marge, toenemende investeringsbehoeften en de disconteringsvoet op toekomstige kasstromen. Hoewel de aanhoudende inflatiedruk de nominale inkomstengroei zou kunnen opdrijven, gaan de drie andere factoren allemaal de verkeerde kant op."

"Met een grootschalige oorlog terug in Europa en grondstoffenmarkten in beroering, is de inflatiedruk verergerd en zijn aandelen in een omgeving terechtgekomen die sinds de jaren zeventig niet meer is voorgekomen. Hoge inflatie is in wezen een belasting op kapitaal en legt de lat voor rendement op kapitaal hoger. Dus zal inflatie zwakkere en niet-productieve bedrijven op een meedogenloze manier uitfilteren. De dagen dat lage rentevoeten en overtollig kapitaal zombiebedrijven langer dan nodig in leven hielden, zijn voorbij.

Als men de aandeelhoudersbrieven van Warren Buffett uit de jaren zeventig leest, is de sleutel tot overleven productiviteit, innovatie of prijszettingsvermogen. Dat laatste is vaak een functie van productiviteit en innovatie. Het valt samen met een groot marktaandeel - of gewoon omvang in het algemeen - wat schaalvoordelen oplevert. Het voorbije jaar hebben we tijdens de inflatie vaak megacaps als thema aangehaald. De grootste bedrijven ter wereld worden als laatste getroffen door strengere financiële voorwaarden. Ze hebben ook het prijsstellingsvermogen om inflatie langer door te berekenen aan hun klanten dan kleinere bedrijven”, meent Garnry.


Grondstoffen: oorlog en sancties stimuleren toch al krappe grondstoffenmarkten

"Het vooruitzicht op een langdurige cyclus van stijgende grondstoffenprijzen, waar we begin 2021 voor het eerst over schreven, blijft zich ontvouwen. In het afgelopen kwartaal hebben de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland bijgedragen aan een turbo-oplading in een sector die al te maken had met krappere vooruitzichten voor het aanbod. Voordat overheidssubsidies en centrale banken de rente tot nul omlaag brachten om de wereldeconomie na de pandemie te overstimuleren, hadden jaren van ruim aanbod en stabiele prijzen de investeringen in nieuwe productie teruggeschroefd. Hierdoor waren producenten slecht voorbereid waren op de vraaggolf die daarop volgde", zegt Ole S. Hansen, Hoofd Commodity Strategy bij Saxo Bank.

"Nu de normale bevoorradingskanalen voor grondstoffen vanuit Rusland zijn verbroken, is het onwaarschijnlijk dat een einde aan de oorlog in Oekraïne zal leiden tot een snelle terugkeer naar een normale situatie. Het zal waarschijnlijk lang duren voordat de breuk in de betrekkingen en het vertrouwen tussen het Rusland van Poetin en het Westen is hersteld.

De onzekerheid zal in het tweede kwartaal bij de olieprijs opnieuw leiden tot een hoge handelsbreedte. Belangrijke gebeurtenissen die voor extra onzekerheid kunnen zorgen, blijven het vooruitzicht op een nucleair akkoord met Iran, de toestemming voor Venezuela om de productie op te voeren. En - niet in de laatste plaats - een toename van de Amerikaanse schalieolieproductie, mochten producenten erin slagen de huidige uitdagingen in verband met een gebrek aan arbeidskrachten, fracking-teams, boorplatforms en zand te overwinnen”, denkt Hansen.


Macro: de Grote Erosie

"De inflatie van vandaag vergelijken met die van de jaren zeventig of de oliecrisis van 1973 heeft volgens ons geen zin. Er zijn ten minste twee belangrijke verschillen: de beleidsmix van Covid-19 in de ontwikkelde wereld stond in geen enkele verhouding tot wat we in het verleden hebben gekend. Er is geen prijs-loonspiraal in de meeste landen van de eurozone. In de jaren zeventig werden de lonen automatisch geïndexeerd aan de inflatie. Dat is nu niet meer het geval, op enkele uitzonderingen na (in Cyprus, Malta, Luxemburg en België is de indexering gebaseerd op de core-CPI).

Tot dusver hebben de loononderhandelingen in de landen van de eurozone geleid tot een gemiddelde stijging die onder de inflatie ligt. Dit is niet de stagflatie die we in de jaren zeventig hebben gekend. Sommige economen noemen deze nieuwe periode de Lowflation. Wij noemen het de Grote Erosie: erosie van de koopkracht, de marges van bedrijven en de groei als gevolg van de explosie van de aanvoerkosten op mondiaal niveau", meent Christopher Dembik, hoofd Macro-economisch Onderzoek bij Saxo Bank, en vervolgt:

"Na de wereldwijde financiële crisis van 2007-08 hebben veel landen de conventionele manier geprobeerd om de schuld terug te dringen - dat wil zeggen bezuinigingen en structurele hervormingen. Dat is mislukt en nu is het tijd voor een meer onconventionele aanpak: inflatie, repressie en, in een paar gevallen, wanbetaling. Dit zal grote gevolgen hebben voor de investeringen (onder meer in grondstoffen en vastgoed), maar ook voor het begrotingsbeleid met een grotere inkomensherverdeling voor het laagste kwintiel van de huishoudens. Niet iedereen is voorbereid op wat komen gaat: een langdurige periode van hoge inflatie voordat deze daalt."


Voor toegang tot Saxo Banks volledige Q2 2022 Outlook met meer diepgaande stukken van onze analisten en strategen, gaat u naar de Engelstalige website van Saxo Bank A/SSaxo Bank A/S is het moederbedrijf van Saxo Bank Nederland, wat een handelsnaam is van BinckBank N.V.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België