Wat is revaluatie?

Revaluatie is de stijging van de wisselkoers van een valuta. Dit wordt gedaan door de centrale bank of overheid. Revaluatie is alleen mogelijk in een systeem met een vaste wisselkoers.

  • Hoe werkt revaluatie?

    Revaluatie is het naar boven aanpassen van een wisselkoers. Dit kan alleen in een systeem met een vaste wisselkoers. Bij een systeem met een vrije wisselkoers wordt de koers namelijk bepaald door vraag en aanbod. Hierbij kan een centrale bank of overheid geen revaluatie toepassen. Revaluatie is dus het verhogen van de waarde van een bepaalde valuta ten opzichte van andere valuta.

  • Waarom wordt een revaluatie toegepast?

    Een revaluatie kan worden toegepast als er sprake is van een handelsoverschot tussen twee landen die beide een andere valuta hanteren. Het land met handelsoverschot kan een revaluatie doorvoeren waardoor het overschot vaak verminderd. Ook kan het andere land een devaluatie doorvoeren. Dit is het tegenovergestelde van een revaluatie.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland