Wat houdt een rating in?

De rating geeft aan hoe een bedrijf of overheid wordt gewaardeerd door de kredietbeoordelaars. Dit wordt vaak aangegeven met letters waarbij de AAA (triple A) rating het beste is.

  • Welke verschillende ratings zijn er?

    Er zijn veel verschillende niveaus van rating. De hoogste is de Triple A of AAA. De laagste rating is een D. De rating word in de meeste gevallen uitgegeven door een van de gezaghebbende kredietbeoordelaars zoals Moody’s en Standard & Poor’s. De aanvraag voor een rating van een bedrijf moet door hen zelf worden gefinancierd. Voor landen geldt dit niet. Zij worden altijd beoordeeld en de rating kan tussentijds worden aangepast. De rating van Nederland anno 2019 is Triple A.

  • Waarvoor wordt de rating gebruikt?

    De rating geeft aan wat u als belegger kunt verwachten m.b.t. risico en rendement. Een bedrijf of land met een hoge rating zoals Triple A heeft een lager risico om in te investeren dan een bedrijf of land met een D-status.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland