Press Release

Saxo Q1 Outlook: de economische modellen werken niet meer

Saxo, de online handels- en beleggingsspecialist, publiceert vandaag haar Quarterly Outlook voor Q1 2023. In tien artikelen belichten de strategen van Saxo welke ontwikkelingen in de wereldwijde markten met daarin analyses over aandelen, valuta’s en valutahandel, grondstoffen, opties en gevarieerde reeks macrothema's die van invloed zijn op de portefeuilles van beleggers. 

De economische modellen en aannames voor de werking van de marktcycli voorspelden een recessie in de Verenigde Staten in de tweede helft van 2022. Dit kwam niet uit en het land zal nu waarschijnlijk een 'zachte landing' of lichte recessie meemaken. De Quarterly Outlook van Saxo vraagt zich af of een terugkeer naar de wereldwijde economische normen van vóór de pandemie en de invasie van Oekraïne haalbaar is, of dat het tijd is om ons aan te passen aan een nieuw paradigma, waarmee we nu de ‘gebroken economische modellen’ achter ons moeten laten.

Inderdaad, de aandacht moet verschuiven van de immateriële digitale economie naar de reële economie.
Steen Jakobsen, Chief Investment Officer bij Saxo. zegt daarover: "90 procent van de marktwaarde in de S&P 500 bestaat uit immateriële activa. Dat betekent dat de reële economie te klein is voor de ambities van het fiscale en monetaire beleid, de groene transformatie en de wereldwijde digitalisering. Wij denken dat er daarom meer aandacht moet zijn voor het aanleggen van infrastructuur, het opwekken van goedkopere en milieuvriendelijke energie en het verbeteren van productiviteit.”

"Wat de reële economie zal stimuleren, is de ommekeer van president XI inzake het nul-Covid-beleid, de techbedrijven en huisvesting. Daar is een beleidswijziging voor nodig die misschien wel de meest significante gebeurtenis van 2023 gaat zijn. In ieder geval brengt het hernieuwde steun voor fiscale uitgaven – met name in infrastructuur - steun voor woningkrediet, uitbreiding van de balansen van staatsbanken en een heropening van de economie.”

“De komende maanden zullen echter waarschijnlijk nog steeds in het teken staan van de strijd tussen een zachte landing en een recessie. De economische modellen zijn kapot, maar voordat we veranderen, zullen we waarschijnlijk zien dat de markt in het eerste kwartaal een nieuwe ronde van ‘expand and pretend’ prijst.”

Pijnlijke faseovergang voor aandelen

In 2022 zagen we de succesvolle entiteiten van de globalisering struikelen in een onbekende faseovergang. Wat er aan de andere kant ligt is moeilijk te voorspellen, maar Saxo’s verwachting is dat wat tijdens de globalisering succesvol was, zoals digitalisering, dit minder zal zijn in een wereld die gedreven wordt door geopolitiek en de overgang naar een bipolaire wereld die gedreven wordt door twee verschillende waardesystemen. Peter Garnry, hoofd aandelenstrategie bij Saxo: "Amerikaanse aandelen zullen hierdoor ook hun dominantie ten opzichte van hun Europese tegenhangers verliezen, nu de globalisering in een stroomversnelling raakt, de oorlog in Oekraïne de energiecrisis versterkt en de wereld meer behoefte heeft aan fysieke activa.  Europa zal van deze verschuiving profiteren. De Europese aandelenmarkten tellen veel meer bedrijven die in dit nieuwe klimaat zullen gedijen in groene energietechnologieën, mijnbouw, automatisering, robotica en geavanceerde industriële componenten.”

'Evenwichtige' 60/40 portefeuille mag voorlopig blijven

Het beleggingsjaar 2022 was een buitengewoon jaar waarin zowel aandelen als obligaties hard onderuit gingen - een ongebruikelijke combinatie voor de moderne belegger. In feite zag de traditionele 'evenwichtige' portefeuille van 60 procent aandelen en 40 procent obligaties de slechtste nominale prestatie sinds 1871. Peter Siks, beleggerstrainer bij SaxoAcademy, zegt: "Het idee van de 60/40 portefeuille is gebaseerd op de veronderstelling dat groei de aandelen in de portefeuille beloont, terwijl het obligatiegedeelte een soort inkomen genererende bufferfunctie en ‘diversifier’ vervult in neerwaartse tijden, vanwege de recente jaren waarin obligaties meestal negatief gecorreleerd waren met aandelen.” Met het rampzalige beleggingsjaar 2022 achter de rug: kunnen we wellicht stellen dat de 60/40 portefeuille tot het verleden moet behoren?

"Ondanks een rampjaar leeft de 60/40 portefeuille nog steeds, en zijn de verwachte rendementen voor zowel aandelen als obligaties aanzienlijk verbeterd. De bepalende factoren blijven natuurlijk de groei van de bedrijfswinsten en het rentebeleid van de centrale bank. Wij gaan ervan uit dat de heropening van China zal bijdragen aan de winstgevendheid van bedrijven wereldwijd. Ook denkt Saxo dat de VS geen - of een zeer oppervlakkige - recessie zullen meemaken. Daarnaast zal de inflatie zich stabiliseren op een iets hoger niveau dan de huidige consensus, maar dit zal een beperkt opwaarts effect hebben op de rente."

China’s heropening stimuleert wederom sterk jaar voor grondstoffen

Ole Hansen, hoofd grondstoffen strategie bij Saxo, behandelt de mogelijk verdere sterke prijsstijging van de industriële metalen, die verband houdt met het opheffen van de lockdowns in China, 's werelds grootste grondstoffenverbruiker. Hij noemt dit “de belangrijkste macro-economische gebeurtenis die de ontwikkelingen in 2023 zal sturen”. Niet in de laatste plaats veroorzaakt door de toename in investeringen in metaalintensieve groene energie. Het einde van de Chinese lockdowns zal ook de grootste impuls in jaren geven in de vraag naar ruwe olie, nu het land het luchtverkeer normaliseert.

Euro en Japanse yen potentieel veiligste havens in eerste helft van 2023
Nu 2023 van start gaat, krijgt de markt steeds meer vertrouwen in een desinflatoire uitkomst voor de VS. Saxo acht het echter hoogst onwaarschijnlijk dat de desinflatoire achtergrond lang kan aanhouden in een wereld waarin te weinig wordt geïnvesteerd. Een wereld, die zich in alle bochten wringt om af te stappen van fragiele, geglobaliseerde toeleveringsketens, die zijn energiesysteem wil verbeteren en groener  maken, en zich wil wapenen voor nieuwe nationale veiligheidsvereisten. John Hardy, hoofd FX-strategie bij Saxo: "2023 zal waarschijnlijk een zware rit worden voor valuta's als de USD-bearmarket niet in een rechte lijn doorzet, maar de EUR en JPY kunnen zich hieraan onttrekken.” Vooral de late toetreding tot het ‘verkrappingsfeestje’ van de centrale banken speelt hier een rol, een feestje dat voorlopig niet voorbij is.  

Energiecrisis en armere werknemers duiden gebroken Europa

"We waren te pessimistisch over de eurozone", zegt Christopher Dembik, hoofd Macro Analyse bij Saxo. Maar lagere energieprijzen, het uitblijven van een black-out (als gevolg van diversificatie van de energievoorziening en betere weersomstandigheden) en veerkrachtige harde cijfers (met name in Duitsland) dwingen de prognoses hun recessieoproepen voor 2023 te herzien. De consensus voor het BBP van de eurozone voor 2023 is gestegen van min 0,1 procent naar 0,0 procent - een kleine maar significante beweging. "Saxo gelooft dat de eurozone dit jaar een recessie kan vermijden met een BBP-groeidoelstelling in de buurt van 0,3 tot 0,4 procent. Europa is echter nog steeds ‘gebroken’. De energiecrisis blijft een groot risico voor de komende winter: de EU staat nog steeds afkerig tegenover kernenergie en kan niet snel werk maken van de hervorming van de elektriciteitsmarkt. Terwijl de ECB verwacht dat de lonen aanzienlijk zullen stijgen, zien we dat de werknemers in de meeste landen in feite armer worden. Verschillende bedrijven die hebben geprofiteerd van de abnormale periodes van negatieve rente zullen nu geconfronteerd worden met een moment van de waarheid - veel van hen zullen waarschijnlijk failliet gaan."

China's heropening mogelijk gunstig voor Australische activa

Nu China mikt op een bbp-groei van 5% na drie jaar dicht te zijn geweest, zullen de Chinese infrastructuuruitgaven in 2023 waarschijnlijk een impuls krijgen, samen met de steenkoolrijke energiesector als motor. Jessica Amir, marktstrateeg bij Saxo: "Beleggers vertonen meer interesse in de kolen- en metaalsector, omdat ze waarschijnlijk willen profiteren van China, 's werelds grootste verbruiker van grondstoffen, die zijn aankopen in de eerste helft van 2023 zal opvoeren. De metaalprijzen zijn al 20-50 procent gestegen en de vooruitzichten voor het aanbod blijven beperkt.”

Deglobalisering creëert kansen in Azië

In Azië wordt de afhankelijkheid van China minder, omdat in 2023 verbeterde regionale samenwerking in de toeleveringsketens in de regio de prestatie zullen bevorderen. Charu Chanana, marktstrateeg bij Saxo: "Aziatische aandelen zijn 2023 met een knal begonnen, met de MSCI Asia Pacific Index en de MSCI Emerging Markets Index die in januari een bullmarket ingingen en de Amerikaanse S&P 500 overtroffen. Dit is grotendeels te danken aan de beleidswijzigingen in China en de zwakkere Amerikaanse dollar.” De Aziatische afhankelijkheid van China neemt af, waardoor het belang van Azië in de wereldeconomie zal toenemen.

Opknappen van China's groeimotor

China's pogingen om zijn economie te ondersteunen, vormen een positieve samenloop van omstandigheden voor een opleving van de kredietimpulscyclus.. "De gecombineerde effecten lijken verdere rally's in Chinese aandelen in het eerste kwartaal te ondersteunen en geven steun aan wereldwijde grondstoffen en groei", zegt Redmond Wong, Market Strategist bij Saxo. "Beleggers kijken terecht door de schokgolven van Covid-19-infectie in het land heen naar de heracceleratie van de economische activiteiten en de kredietexpansie. De beleggingscase voor Chinese aandelen in het eerste kwartaal is sterk."

Instellingen kunnen crypto redden voordat retail verdwijnt

De afgelopen jaren hebben voorstanders van de cryptomarkt de komst van serieuze institutionele deelname aangeprezen. De don't-touch-houding ten opzichte van crypto die velen tot 2020 aanhielden heeft plaatsgemaakt, nu gerespecteerde instellingen zelf in de markt zijn gaan handelen en crypto’s aan klanten aanbieden en in sommige gevallen zelfs diverse transacties direct on-chain uit voeren. "Hoewel dit een stap in de goede richting is, is de institutionele interesse in crypto relatief bescheiden geweest, omdat deze markt nog steeds wordt gedomineerd door relatief weinig instellingen. Als gevolg daarvan zullen de instellingen op korte termijn waarschijnlijk niet in voldoende mate op deze markt treden om de uitstap van de detailhandel uit de crypto's te compenseren, met name voor de kleinere en minder liquide cryptocurrencies", zegt Mads Eberhardt, Crypto Analist bij Saxo. Om een duurzaam model tot stand te brengen waarmee deze markt in de toekomst kan gedijen, moet crypto terugkeren naar zijn wortels door unieke gedecentraliseerde use cases aan te bieden en uitgroeien tot economisch duurzamere activa.

"Wat dat laatste betreft, was het afgelopen jaar bemoedigend, doordat bleek dat cryptocurrencies economisch duurzame activa kunnen zijn en dividendachtige rendementen genereren. Hopelijk volgen andere cryptocurrencies en tokens in de voetsporen van Ethereum en worden ze economisch duurzamere activa, waardoor de ruimte minder speculatief wordt."

Voor Saxo's volledige Q1 2023 Outlook, met de diepgaande stukken van haar analisten en strategen, gaat u naar: https://www.home.saxo/nl-nl/insights/news-and-research/thought-leadership/quarterly-outlook


 

Saxo is in 1992 opgericht in Kopenhagen en is een van de eerste financiële instellingen die een online handelsplatform ontwikkelde. De visie is duidelijk: de wereldwijde financiële markten toegankelijk maken voor meer mensen. In 2019 nam Saxo het Nederlandse BinckBank over, destijds één van de grootste online brokers van Nederland. 

Vandaag de dag is Saxo een internationaal bekroonde beleggingsonderneming voor beleggers en beurshandelaren die ‘hun geld willen laten werken’ en willen investeren in de wereld. Ruim 1 miljoen klanten worden door Saxo Bank bediend en ruim 100 miljard dollar aan vermogen ligt onder ons beheer. Daarnaast zijn meer dan 200 financiële instellingen partner van onze open banking-technologie, waarmee zij hun klanten een innovatieve beleggingservaring kunnen bieden.

Saxo Bank is aangeduid als systeemrelevant financieel instituut (SIFI) door de Deense Financiële Toezichthoudende Autoriteit (FSA), wat betekent dat Saxo Bank een financiële instelling is die een belangrijke rol inneemt bij het waarborgen van de stabiliteit en goede werking van het financiële systeem. Met de recente investeringswaardering van S&P, BBB met een positief vooruitzicht, kent Saxo Bank een sterke financiële positie.

Saxo heeft meerdere bankvergunningen en staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Kijk voor meer informatie op: www.saxo.nl

Neem voor vragen contact op met Edwin van Druten via 0622771160 of edwin@hibou.nl.
Beleggingstrainer Peter Siks is beschikbaar voor toelichting.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland