Press Release

Out with a bang! Beleggersvertrouwen schiet naar hoogste stand 2022

Zes op de tien beleggers gaat in 2023 op gelijke voet verder

AMSTERDAM, 15 december 2022 – Waar al enige maanden sprake was van licht herstel in het vertrouwen van Nederlandse beleggers, schiet dat nu harder omhoog dan in alle maanden dat Saxo Bank peilt hoe het staat met de gemoedstoestand op de beurs. Dat blijkt uit de nieuwste Saxo Market Sentiment december waarin enkele honderden beleggende klanten van Saxo hun oordeel over het beursklimaat geven. 

In december is het beleggersvertrouwen gemiddeld 0.8, een forse stijging ten opzichte van het negatieve sentiment van -1.7 de maand ervoor. Bovendien ligt het vertrouwen ruim boven het gemiddelde sentiment onder beleggers gemeten sinds april van 2022, dat op -1 uitkomt. Slechts twee keer eerder sinds het begin van de Saxo Market Sentiment werd een positieve verwachting uitgesproken door beleggers. In juni en augustus sloeg het beleggersvertrouwen ook groen uit, maar de huidige sprong van -1.7 naar 0.8 in december is uniek. 

In een webinar van beleggerstrainer Peter Siks in samenwerking met IEX op dinsdagavond 13 december, waar aan ruim duizend kijkers* de vraag werd gesteld hoe de beurs het volgend jaar gaat doen, waren beleggers ook optimistisch. Ongeveer 1 op de 3 kijkers verwachtte een plus tot vijf procent, en nog eens bijna een derde verwacht een groei tussen de vijf en tien procent. Een tiende denkt zelfs dat er een groei van meer dan tien procent aanstaande is.

Recht zo die gaat

Het positieve vertrouwen hangt mogelijk samen met de prestatie van beleggers op de markten in dit kalenderjaar. Ondanks de grote klappen die gevallen zijn, met name in de techsector, geeft een groot deel van de ondervraagde beleggers (41 procent) aan beter te hebben gepresteerd dan de beurzen. Dertien procent daarvan deed het zelfs ‘veel beter’. De markt kent echter ook verliezers. Ongeveer een derde van de beleggers zit onder de marktcurve, blijkt uit de peiling van december. 

Weinig beleggers besluiten hun strategie te veranderen op basis van hun prestaties in dit jaar. Ruim zes op de tien beleggers verandert niets aan de manier waarop ze beleggen. Iets meer dan twintig procent heeft het idee om minder transacties te gaan doen, terwijl 13 procent zegt juist meer te willen handelen. Gevraagd naar risico-indamming valt op dat ruim een kwart meer dividendaandelen wil gaan inkopen. Iets minder dan 1 op 5 beleggers is voornemens om verder te diversifiëren. Slechts vier procent van de beleggers verandert bovendien niets aan de manier waarop ze risico’s willen inperken voor hun portfolio. Deze ontwikkelingen passen bij de huidige economische voorspellingen waarbij een diepsnijdende recessie niet meer wordt verwacht.

Indices maken sprong

De S&P500 en de AEX mogen ook rekenen op een positief vertrouwen. Voor de S&P geldt dat het vertrouwen toeneemt van -0.3 naar 0.5. De Nederlandse tegenhanger maakt een nog grotere sprong van -0.7 naar 0.6. Het hogere vertrouwen in de S&P500 van vorige maand ten opzichte van de AEX is daarmee weer van de kaart, maar het sentiment is dus ten goede gedraaid. Wat dit mogelijk kan verklaren is de verwachting dat zowel de ECB als de FED de rente minder zullen gaan verhogen dan eerder verwacht.

Wederom is voor ruim veertig procent de energiesector de meest populaire sector om in te beleggen, gevolgd door IT (35%) en grondstoffen (29%). Of het vastgestelde prijsplafond voor gas en elektra voor de Nederlandse markt hierin veranderingen gaan brengen lijkt onwaarschijnlijk, maar zeker is dat door ontwikkelingen in energiewinning, zoals de kernfusie-doorbraak in de VS van afgelopen week, de energiesector voor de komende tijd voor beleggers een interessante keus blijft. 

De volgende Saxo Market Survey verschijnt in januari 2023 

Over Saxo Market Sentiment

Saxo Bank peilt maandelijks het beleggerssentiment onder een ad random geselecteerde groep van enkele honderden van haar zelfbeleggende klanten. De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. 

*Van de duizend webinarkijkers vulden 545 deelnemers de vraag ‘Ik denk dat de beurs volgend jaar met … zal stijgen/dalen’ in.

Saxo is in 1992 opgericht in Kopenhagen en is een van de eerste financiële instellingen die een online handelsplatform ontwikkelde. De visie is duidelijk: de wereldwijde financiële markten toegankelijk maken voor meer mensen. In 2019 nam Saxo het Nederlandse BinckBank over, destijds één van de grootste online brokers van Nederland. 

Vandaag de dag is Saxo een internationaal bekroonde beleggingsonderneming voor beleggers en beurshandelaren die ‘hun geld willen laten werken’ en willen investeren in de wereld. Ruim 1 miljoen klanten worden door Saxo Bank bediend en ruim 100 miljard dollar aan vermogen ligt onder ons beheer. Daarnaast zijn meer dan 200 financiële instellingen partner van onze open banking-technologie, waarmee zij hun klanten een innovatieve beleggingservaring kunnen bieden.

Saxo Bank is aangeduid als systeemrelevant financieel instituut (SIFI) door de Deense Financiële Toezichthoudende Autoriteit (FSA), wat betekent dat Saxo Bank een financiële instelling is die een belangrijke rol inneemt bij het waarborgen van de stabiliteit en goede werking van het financiële systeem. Met de recente investeringswaardering van S&P, BBB met een positief vooruitzicht, kent Saxo Bank een sterke financiële positie.

Saxo heeft meerdere bankvergunningen en staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Kijk voor meer informatie op: www.saxo.nl

Neem voor vragen contact op met Edwin van Druten via 0622771160 of edwin@hibou.nl.
Beleggingstrainer Peter Siks is beschikbaar voor toelichting.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland