De voordelen van doelbeleggen De voordelen van doelbeleggen De voordelen van doelbeleggen

De voordelen van doelbeleggen

Starten met beleggen
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Doelbeleggen: vind meer succes met een duidelijk doel.


Level: Starter


“Alice: Would you tell me, please, which way I ought to go from here?
The Cheshire Cat: That depends a good deal on where you want to get to.
Alice: I don't much care where.
The Cheshire Cat: Then it doesn't much matter which way you go.”

~ Lewis Carroll, Alice in Wonderland


Als u niet weet waar u naartoe op weg bent, is iedere richting goed. Wellicht prettig tijdens een vakantie ‘op de bonnefooi’, maar minder geschikt als u serieus met uw financiën bezig bent. Als u namelijk als belegger zonder een duidelijk doel belegt, is de kans groot dat u zich laat leiden door de waan van de dag. Want hetgeen dat normaal gesproken houvast en doorzettingsvermogen geeft – een doel – ontbreekt. In de praktijk leidt deze aanpak tot weinig resultaat.

Hiertegenover staat actie ondernemen met een duidelijk doel. Denk bijvoorbeeld eens aan het schaatsen van de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. Als dat het doel is, dan worden de trainingsuren een stuk eenvoudiger.

Voor beleggen geldt dit net zo: beleggen met een doel, oftewel doelbeleggen, leidt doorgaans tot meer commitment, structuur en vasthoudendheid. En het uiteindelijke resultaat? Naar mijn mening een grotere kans op een beter rendement. In dit artikel worden een aantal (psychologische) voordelen van doelbeleggen op een rij gezet.


Mogelijke doelen

Uw eigen fantasie is hier de enige beperkende factor. U kunt beleggen voor meer voor de hand liggende doelen zoals de studie van uw kinderen, aanvulling van uw pensioen of een gedeeltelijke aflossing van uw hypotheek. Maar meer exotische doelen zijn uiteraard ook mogelijk. Zoals die wereldreis in het eerste jaar van uw pensioen of die (eigenlijk veel te dure) oldtimer. Eigenlijk alles waar over een aantal jaren geld voor nodig is, kan dienen als doel voor het doelbeleggen.


Manieren van doelbeleggen

In essentie zijn er twee basisvormen om aan doelbeleggen te doen. De eerste vorm betreft een enkele storting en dit over de jaren aan laten groeien. U zou hier kunnen kiezen uit een aandelen beleggingsfonds maar ook een mixfonds - een fonds dat bestaat uit bijvoorbeeld aandelen, obligaties en/of vastgoed  is een reële mogelijkheid. Andere varianten zijn ETF’s, Alles-in-1 Portefeuilles of zelf een aantal aandelen uitkiezen waar u vertrouwen in heeft. Tot slot zou u het beleggen ook voor u kunnen laten doen en dan zou SaxoWealthcare een mogelijkheid kunnen zijn. Kortom, mogelijkheden genoeg om een bedrag eenmalig te (laten) beleggen voor een bepaald doel.

De tweede mogelijkheid voor doelbeleggen is het kiezen voor een maandelijks bedrag dat belegd gaat worden. Dit is automatisch in te regelen en dan heeft het doelbeleggen wel iets weg van automatisch sparen. Het belangrijkste verschil tussen beleggen en sparen is dat de risico’s van beleggen hoger zijn maar dat het mogelijke rendement ook hoger is. Echter, als u kiest voor de langere termijn, zult u zien dat u de kansen steeds meer aan uw kant krijgt.

Maar hoe zorgt u er nou voor dat u het volhoudt? Door uw doel scherp te hebben!


Doelen aanscherpen

Zijn er inzichten die – vanuit de invalshoek van de psychologie – kunnen helpen bij het behalen van uw doelen? Ja, die zijn er. Hieronder deel ik er een aantal met u.

 1. Neem de tijd
  Een lange termijn doel vraagt lange termijn commitment. Klinkt logisch, toch? Neem dus ook de tijd om het doel goed en helder te formuleren. Schrijf het op, herformuleer, slijp bij, laat het weer even sudderen in uw achterhoofd en kom daarmee tot een doordacht doel.


 2. Deel uw doel
  Het delen van uw doel met uw partner, kinderen en goede vrienden kan helpen om het ook daadwerkelijk te bereiken. U gaat namelijk publiek commitment aan en dat zult u niet zomaar verbreken.


 3. Wees zo SMART mogelijk
  Zorg ervoor dat uw doel zo specifiek mogelijk gedefinieerd is. De term die hiervoor staat is SMART. Dit staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Dit voorkomt ‘wollige doelen’ die geen aanzet tot actie geven. Een voorbeeld van een wollig doel is: “Ik wil meer gaan bewegen”. Een voorbeeld van een financieel wollig doel is: “Ik wil later meer financiële ruimte hebben dan nu”. U begrijpt dat u met zo’n doel echt alle kanten op kunt, want dat doel is niet SMART gemaakt. Een voorbeeld van een duidelijk en helder SMART-geformuleerd doel is: “Ik wil op het moment dat mijn pas geboren zoon 18 jaar wordt een studiepot voor hem hebben van € 25.000”.

  Dit doel is specifiek (studiepot), meetbaar (€ 25.000), acceptabel (geen partijen die hier tegen zijn), realistisch (€ 25.000 over 18 jaar is een reëel beleggingsdoel) en tijdgebonden is het ook want de einddatum staat al vast. Verderop leest u op basis van welke maandelijkse inleg u dit beleggingsdoel zou kunnen realiseren. Meer lezen over beleggen voor uw (klein)kind?.

  Kortom, formuleer uw financiële doelen SMART.


 4. Stel niet uit
  Doelbeleggen begint met het formuleren van het doel. Maak een begin op papier (of tablet) en scherp dat steeds iets meer aan. Open daarnaast die (extra) effectenrekening en doe de eerste storting. Kan in een keer een bedrag zijn of doe het maandelijks. Niet uitstellen maar doen!


 5. Kies bij voorkeur 1 doel
  Focus u bij doelbeleggen op 1 doel en niet 8 doelen tegelijk. De kans is er dat het te groot en onoverzichtelijk wordt en dat er daarom geen actie wordt ondernomen.


 6. Geef niet op
  Als het doel - zoals hiervoor aangegeven - goed doordacht is zal de kans klein zijn dat je opgeeft. Maar er zullen momenten van twijfel zijn tijdens het beleggen. Een financieel planner vertelde me  dat wel eens heel plastisch: “Als je gaat beleggen is de kans groot dat je een keer tegen een slecht jaar met een bruto  rendement van min 15% aanloopt. Maar we weten dit van tevoren en toch zul je me gaan bellen met de vraag wat te doen. Mijn antwoord zal zijn dat we gewoon blijven zitten. Het doel is niet veranderd en we wisten dat dit zou gaan gebeuren”.


 7. Lange termijn
  Geef gewicht aan het lange termijn effect van uw acties nu. Als je een bedrag van € 100 per maand zou beleggen, over een periode van 18 jaar (inleg in totaal dus (€ 1200 * 18) € 21.600) met een gemiddeld bruto jaarrendement van 7%, dan zou dat een eindresultaat geven van € 42.330 (na belasting maar voor inflatie). In het eerdergenoemde voorbeeld zou een bedrag van € 60 per maand dan al voldoende zijn om tot de gewenste studiepot van € 25.000 te komen. (NB: nu in 1 x € 7.400 storten en daar gedurende 18 jaar bruto 7% gemiddeld per jaar op te maken geeft ook € 25.000 als eindresultaat). 

  De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.


 8. Hou de verandering klein
  Als u voor doelbeleggen opeens uw hele leven om moet gooien is de kans groter dat het uiteindelijk niet lukt. Probeer dus een manier te vinden om het zo eenvoudig mogelijk in uw huidige manier van leven in te passen. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een maandelijkse storting (periodiek beleggen) die een kleine impact heeft op uw manier van leven. U kiest zelf wat u kan missen en door deze regelmatige manier van instappen, is uw portefeuille meteen minder gevoelig voor koersschommelingen. Periodiek beleggen is daarom vooral geschikt voor lange termijn beleggen.


Samenvattend

Weten waar u iets voor doet, geeft extra motivatie. Dit geldt voor veel dingen in het leven en ook voor beleggen. Beleggen met een doel vergroot de kans op succes aanzienlijk, mits u zich  wel aan de spelregels houdt. De belangrijkste spelregels zijn het verkleinen van het risico (door spreiding), het laag houden van de kosten en voor de lange termijn te kiezen.

Heeft u interesse om te gaan beginnen met beleggen maar weet u nog niet goed waar u moet beginnen? Het opstellen van een beleggingsplan waar u naast uw doel bijvoorbeeld ook uw beleggingshorizon (de tijd die u hebt totdat u het geld weer wilt gebruiken) helder kunt krijgen kan u daarbij helpen.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland