Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden

Converteerbare obligaties: het beste van twee werelden

Beleggingskans
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Hoe te beleggen tussen hoop en vrees? Een manier om toch te profiteren van stijgende koersen, maar met de relatieve veiligheid van obligaties, is door te beleggen in converteerbare obligaties.


Level: Enige ervaring


Premier Johnson heeft de omstreden wet die de brexit-afspraken tussen Brussel en Londen op losse schroeven zet, definitief door het Lagerhuis gekregen. De wet moet nog door het Hogerhuis – een datum daarvoor is nog niet bekend – maar als de wet ook daar wordt aangenomen, geeft dat de Britten de mogelijkheid om delen van de brexitafspraken naast zich neer te leggen. Vooral waar het gaat om de grens tussen Ierland (lid van de Europese Unie) en Noord-Ierland (onderdeel van het Verenigd Koninkrijk). Het mogelijk gevolg? Een harde brexit.

Maar er zijn op (korte) termijn meer politieke perikelen. Ook de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen vormen mogelijk een belangrijk ingrediënt voor koersturbulentie. Daarnaast maakt corona beleggers nog altijd onzeker hoe om te gaan met hun aandelenbeleggingen. Blijven zitten met vaccinhoop en economisch herstel op langere termijn in het achterhoofd, of toch wat afbouwen?

De laatste tijd heb ik de nodige vragen gekregen – van klanten, collega’s en vrienden – hoe te beleggen tussen ‘hoop en vrees’. Een manier om toch mogelijk te kunnen profiteren van stijgende koersen, maar met de relatieve rust van obligaties, is door te beleggen in converteerbare obligaties. Met dit artikel wil ik dan ook twee voorzetten (beleggingsfondsen) geven in deze specialistische vastrentende hoek; verdedigende middenvelders in termen van beleggen als een voetbalcoach. Voordat ik op de fondsen ga inzoomen, leg ik eerst uit wat een converteerbare obligatie is.


Wat is een converteerbare obligatie?

Een converteerbare obligatie – door beleggers doorgaans aangeduid met de Engels term convertible bond of kortweg convertible – is een schuldinstrument (meestal een bedrijfsobligatie) dat door de belegger kan worden omgewisseld voor aandelen op of vóór de vervaldatum van de lening. De prijs van de aandelen, het aantal waartegen mag worden geruild én de omwisseldatum staan vast en maken onderdeel uit van de zogenaamde conversievoorwaarden.

De keuze voor aandelen is geen verplichting: is het aandelenkoersverloop van de uitgevende instelling minder florissant, dan kan net als bij reguliere obligaties gekozen worden voor een aflossing in geld.

In het kort is een ‘convertible’ een lening die doorgaans een lagere couponrente biedt, waarbij u in ruil voor deze lagere couponrente een keuzerecht krijgt: een calloptie op de aandelen van de onderneming. Meer weten over converteerbare obligaties? Klik dan hier.


Beleggen in convertible bonds

Op dit moment is de spoeling voor individuele convertibles zo dun voor particuliere beleggers, dat er geen noemenswaardige titels zijn. Gelukkig is de reikwijdte van professionele beleggers zoals fondsmanagers een stuk groter, zodat u toch in deze interessante beleggingscategorie kunt investeren. Dat heeft als belangrijk voordeel dat u de (soms) complexe voorwaarden van individuele converteerbare obligaties zelf niet hoeft te doorgronden en het werk – denk daarbij ook aan de vraag ‘Wel of niet converteren?’ – over kunt laten aan specialisten.


JPMorgan Global Convertibles Fund EUR -C- Acc

De wortels van het in New York gevestigde JP Morgan Chase & CO gaan terug naar 1799. De organisatie is een van de grootste financials ter wereld en heeft meer dan 240.000 werknemers, is actief in 100 landen en heeft zo’n US$ 2.988 miljard (!!) aan vermogen in de boeken. JP Morgan – de tak die zich bezighoudt met investment banking en vermogensbeheer – biedt een breed spectrum aan beleggingsoplossingen aan waarmee ze cliënten helpen hun financiële doelen te bereiken.

Een succesvolle serie betreft het JPMorgan Global Convertibles Fund met overkoepelend zo’n € 1,1 miljard belegd vermogen. Binnen deze serie zijn diverse smaken: bijvoorbeeld in euro’s of Amerikaanse dollars, die valutarisico’s wel of niet afdekken en die het dividend uitkeren of juist automatisch herbeleggen. Ik richt me op het in Luxemburg gevestigde fonds dat 10 september 2004 is opgericht, in euro’s noteert en dividend automatisch herbelegd met ISIN: LU0129415286.


De aanpak

Er wordt wereldwijd belegd in converteerbare bedrijfsobligaties met diverse ratings: zo is bijna 37% van het vermogen belegd in papier met minimaal een BBB-rating (ook wel investment grade genoemd) en 59% in leningen met een maximale rating van BBB. Ook is er nog een cashcomponent (4%). Gemiddeld zwerft de rating vlak onder de BBB. De portefeuille is goed gespreid over 80 titels – thans onder andere Alibaba, Cellnex en Square – en hanteert als benchmark de Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (Total Return Gross) Hedged to EUR index. Een benchmark die het fonds vanaf de oprichting nipt weet te verslaan (u kunt daarvoor de factsheet raadplegen). Ook goed om te weten: valutarisico’s van het fonds worden afgedekt (euro hedged).


Kosten, dividend en risico’s

De lopende kosten bedragen voor dit actieve beheerde specialistische fonds een nette 0,96% per jaar (plus eventuele transactiekosten). De onderliggende yield ligt thans rond de 1% per jaar, maar wordt dus automatisch herbelegd.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Overall is het fonds een prima manier om goed gespreid in converteerbare obligaties te beleggen. Het feit dat de fondsmanagers de mogelijkheid hebben de portefeuille tactisch te wijzigen, werkt risicoverlagend. Voeg daar de kennis, ervaring en goede performance van JP Morgan aan toe en de vijf sterren bij Morningstar zijn verklaard.

Wat nog meer? Het fonds wordt verhandeld via FundSettle en u koopt het per stuk, net als een aandeel. Debiteurenrisico is een aandachtspunt, maar vanwege de brede spreiding speelt dit minder dan bij individuele converteerbare leningen. Meer weten? Bekijk de infopagina van JP Morgan. Ook al is het geen vetpot, maar voor wie geïnteresseerd is in de euro hedged variant die wel dividend uitkeert (jaarlijks in september): zoek binnen uw rekening in SaxoInvestor via ISIN LU0822045554 of surf naar de infopagina van JP Morgan.


UBS (Lux) Bond Convert Global EUR Acc

UBS, de in 1862 opgerichte Zwitserse financiële dienstverlener heeft 69.000 mensen in dienst, is actief in 50 landen en heeft ruim US$ 1.000 miljard onder beheer. De financial biedt goede thematische beleggingsoplossingen, ook in de hoek van converteerbare obligaties. Een serie om op uw beleggingsnetvlies te houden is het UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global Fund met ruim € 3,9 miljard belegd vermogen. Ook binnen deze serie zijn diverse varianten. Ik richt me op het in Luxemburg gevestigde fonds dat 26 juni 2008 is gestart, in euro’s noteert en dividend automatisch herbelegd (ISIN LU0358423738).


De aanpak

Ook dit fonds belegt wereldwijd in converteerbare bedrijfsleningen met verschillende ratings: 56% heeft minimaal een A-rating (‘investment grade’) en 44% heeft maximaal BBB als rating. Gemiddeld ligt de rating vlak boven de BBB. De portefeuille is breed gespreid over 145 titels – thans onder andere leningen van Liberty Media, Microchip Technology en Palo Alto – en hanteert de Refinitiv Global Convertible Index Global Vanilla Hedged EUR index als benchmark. De performance mag er zijn: op een kostenfrictie na wordt de benchmark goed bijgehouden (raadpleeg de factsheet voor meer info).


Kosten, dividend en risico’s

De lopende kosten zijn voor dit actieve beheerde fonds 0,97% per jaar (plus eventuele transactiekosten) en de onderliggende yield is jaarlijks ongeveer 0,55%. Deze yield is een fractie lager dan het eerste fonds uit het artikel, maar dat komt door de iets hogere (= betere) ratings waarin wordt belegd binnen dit fonds; het risico is dus ook iets lager.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

In een notendop is ook dit fonds een goede manier om breed gespreid in convertibles te beleggen. Wederom: de portefeuille kan tactisch worden gewijzigd. Voeg daar het bedreven beheerteam en de goede performance van UBS aan toe en de vijf sterren bij Morningstar zijn een feit.

U koopt het fonds per stuk via FundSettle. Debiteurenrisico is een aandachtspunt, maar vanwege de zeer brede spreiding speelt dit minder dan bij individuele leningen. Meer weten? Bekijk de infopagina van UBS. De variant die dividend uitkeert, is niet beschikbaar. Aangezien het dividend voor convertibles toch niet zo hoog is, is dat ook minder relevant.


Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland