Hoe u een ESG Risk Rating leest Hoe u een ESG Risk Rating leest Hoe u een ESG Risk Rating leest

Hoe u een ESG Risk Rating leest

ESG
Ida Kassa Johannesen

Head of ESG investments, Saxo Bank.

Samenvatting:  ESG-risico's (Environmental, Social and Governance) verwijzen naar de potentiële negatieve impact die een bedrijf kan hebben op het milieu en de samenleving. De ESG-risicoratings van bedrijven kunnen u helpen risico's te verminderen en de prestaties op lange termijn te verbeteren, maar weet u hoe u dergelijke ratings moet interpreteren?


Level: Starter


In het kort:

 • ESG-risicoratings meten de blootstelling van een bedrijf aan ESG-factoren en hoe goed een bedrijf die risico's beheert.
 • ESG-risicoratings worden door beleggers gebruikt om bedrijven met sterke ESG-praktijken te identificeren en kunnen beleggers helpen bij het nemen van hun beleggingskeuze.
 • De ratings, die bestaan uit een score en een categorie, zijn beschikbaar op de platforms van Saxo onder het tabblad Duurzaamheid.


Wat zijn ESG-risicoscores en hoe kunt u ze interpreteren?

De ESG-risicoscore is samengesteld uit 3 individuele scores: een milieuscore, een sociale score en een governance-score. De score loopt van 0 tot 100 en geeft aan wat het risico is: hoe lager de score, hoe ‘beter’ dus. Een score van 0 is equivalent aan géén risico, terwijl een score van 100 wijst op ernstig risico.

In het willekeurige onderstaande voorbeeld is de Tesla ESG-risicoscore 25. De E-, S- en G-scores zijn respectievelijk 3,3, 14,1 en 7,8. Tesla valt daarmee in de categorie Gemiddeld Risico.

Wat meten de Environmental, Social en Governance scores?

De milieuscore, de sociale score en de governance-score meten in hoeverre de waarde van een bedrijf risico loopt door ESG-factoren.

 • Milieu-factoren zijn onder meer de CO2-voetafdruk, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling en afvalbeheer
 • Sociale factoren hangen samen met de veiligheid en het welzijn van werknemers, diversiteit, gelijkheid en inclusie, beheer van de toeleveringsketen en maatschappelijke betrokkenheid
 • Governance-factoren omvatten ethiek en transparantie, bedrijfspraktijken (accounting, risico en audit), beloning van bestuurders en de samenstelling en kwaliteit van de raad van bestuur.

Wat zijn de 5 ESG-risicocategorieën?

Er zijn 5 ESG-risicocategorieën: Verwaarloosbaar, Laag, Gemiddeld, Hoog en Ernstig.

 • Verwaarloosbaar risico wordt toegekend aan bedrijven met ESG-risicoscores van 0-10, op het platform aangegeven met de kleur donkergroen
 • Laag risico wordt toegekend aan bedrijven met ESG-risicoscores van 10-20. Op het platform geassocieerd met de kleur lichtgroen
 • Gemiddeld risico wordt toegekend aan bedrijven met ESG-risicoscores van 20-30. Het is op het platform geassocieerd met de kleur geel
 • Hoog risico wordt toegekend aan bedrijven met ESG-risicoscores van 30-40. Het is op het platform geassocieerd met de kleur oranje
 • Ernstig risico wordt toegekend aan bedrijven met ESG-risicoscores van 40-100. Het is op het platform geassocieerd met de kleur rood

De categorieën Verwaarloosbaar en Laag Risico liggen onder het gemiddelde, gemiddeld risico is gemiddeld en hoog en ernstig risico zijn boven het gemiddelde. De risicocategorieën zijn absoluut. Ze weerspiegelen het niveau van onbeheerd ESG-risico waaraan een bedrijf is blootgesteld. Daarom kunt u bedrijven uit verschillende sectoren worden vergeleken op basis van hun ESG-risicocategorie.

Een bedrijf zal een goede ESG-risicorating hebben wanneer het goed wordt bestuurd en zijn ESG-risico's goed beheerst, en/of omdat het betrokken is bij activiteiten met een laag ESG-risico.


Hoe leest u de ESG-risicoratings?

Welke is beter? Een bedrijf met een score van 25 of een bedrijf met een score van 30?

Er zijn natuurlijk een heleboel andere factoren waarop u zich kunt baseren. De ratings van Sustainalytics kijken alleen naar het ESG-risico. Als ESG belangrijk is voor u, dan zou u zo bekeken kunnen zeggen dat een lagere score beter is. Maar…

Het is ook belangrijk om op te merken dat er nuances zitten aan ESG-risicoscores.

Beleggers die zich bezighouden met specifieke ESG-factoren kunnen de afzonderlijke componenten van de scores nader bekijken, namelijk de E-, S- en G-scores. Hoewel Tesla en Alphabet bijvoorbeeld vrijwel identieke scores hebben, respectievelijk 25 en 24, zijn er verschillen in hun milieuscore en governance-score.

ESG-risicoratings zijn beschikbaar op het platform van Saxo onder het tabblad Duurzaamheid. De ratings worden verstrekt door Sustainalytics, een onafhankelijke derde partij in eigendom van Morningstar. Om meer te weten te komen over de ESG-scores van een bedrijf, kan men zich verder verdiepen in het duurzaamheidsrapport van een bedrijf om een beter begrip te krijgen van de ESG-risico's waaraan een bedrijf wordt blootgesteld en het ESG-beleid dat worden gebruikt om deze risico's te beheersen.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland