Short Call 1200x160 V2
Handelen in aandelenopties

Wat is een geschreven call optie?

Saxo

Samenvatting:  Bij het schrijven (verkopen) van een call gaat u een verplichting aan. Welke plicht? Een leveringsplicht. In dit artikel leggen we de basis van de geschreven call optie en de kansen en risico's uit.

Dit artikel is onderdeel van een serie over de basis van opties, en is bedoeld om u een beter begrip te geven van het handelen in opties. Let wel: opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. U kunt zich bijvoorbeeld eerst verdiepen via het thema 'Beginnen met opties' in het platform, of het webinar Beginnen met opties terugkijken.


Wat is een geschreven call optie?

Bij het schrijven (verkopen) van een call gaat u een verplichting aan. Welke plicht? Een leveringsplicht. Als u een call schrijft neemt u de verplichting op u om de onderliggende waarde te moeten leveren. U kunt dit doen als u de aandelen in bezit heeft (gedekt), maar u kunt het ook doen zonder dat u de aandelen in bezit heeft. Dit laatste wordt ongedekt (of naakt) schrijven genoemd en is zeer risicovol.Geschreven call optie in het kort

 • Voor wie interessant?
  Gevorderde beleggers met een hoge risicoacceptatie die met het aangaan van een leveringsverplichting extra rendement willen behalen. Opties zijn risicovolle beleggingsproducten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie.
 • Visie: 
  • Uw verwacht dat de onderliggende waarde daalt of gelijk blijft.
  • U wilt meer rendement behalen op uw aandelenbezit (in het geval van gedekt schrijven van call opties op aandelen).
 • Potentieel rendement: De ontvangen optiepremie
 • Maximale verlies: In theorie oneindig(!) bij ongedekt schrijven (als de onderliggende waarde blijft stijgen).
 • Margin: Voor het ongedekt schrijven van call opties dient u margin aan te houden.


Een geschreven call betekent leveringsplicht

U verplicht uzelf om mogelijk de aandelen te moeten leveren voor de uitoefenprijs die u geschreven heeft. Uw vergoeding hiervoor is de ontvangen premie. Als u bijvoorbeeld de call 25 schrijft, kunt u verplicht worden om het aandeel te moeten leveren voor € 25 gedurende de looptijd van de optie. Uw vergoeding hiervoor is de ontvangen optiepremie.

Als u deze call optie schrijft terwijl u de aandelen in bezit heeft is er geen opwaarts risico. U hebt de aandelen die u mogelijk moet leveren immers in bezit. U mag echter ook een call optie schrijven als u de aandelen niet in bezit heeft. Dan is er wel opeens risico, mocht het aandeel fors op gaan lopen. En in het meest negatieve scenario (voor u als callschrijver), wordt het bedrijf overgenomen met een zeer forse overnamepremie. Hoe dat zit? De koper van de call zal de onderliggende aandelen bij u (de callschrijver) opvragen (‘callen’) tegen de uitoefenprijs. Heeft u de aandelen niet, dan moet u deze alsnog in de markt kopen. Staat de koers (ruim) boven de uitoefenprijs, dan betekent dat een verlies voor u als callschrijver: u betaalt meer in de markt voor de aandelen dan dat u terugkrijgt van de belegger met de gekochte call.


Calls schrijven op de index

Er zijn beleggers die hun (grote) aandelenportefeuille gebruiken als onderliggende waarde voor het schrijven van indexcalls. De call vraagt weliswaar margin maar de onderliggende portefeuille dient in de praktijk als dekking. Let hier wel op, want een AEX-index call met uitoefenprijs 600 vertegenwoordigt wel een (potentieel) exposure van € 60.000 (100 * 600 = € 60.000).

Op een goed gespreide aandelenportefeuille (die goed correleert met de AEX-index) van € 500.000 zou u dus 8 maal de 600 call kunnen schrijven zonder dat u bij hogere koersen in de problemen komt.

Uiteraard kunnen er ook ongedekt call opties geschreven worden op de index. Hoewel er bij een index geen overnamerisico aanwezig is, bestaat wel het risico dat de index (fors) stijgt tot boven de uitoefenprijs van de optie. Als belegger moet u zich daar bewust van zijn. Het voordeel is dat het overnamerisico niet aanwezig is. Overigens zijn optiepremies op bijvoorbeeld de AEX-index relatief laag. Dat komt door de brede spreiding van de index. Die spreiding verlaagt het risico. Het nadeel is de relatief lage optiepremie.


Volatility

Volatility is een zeer belangrijke factor in de bepaling van de optieprijs. Nu is de volatility op individuele aandelen vrijwel altijd hoger dan die van de index. Nu zou het vanuit dat oogpunt verstandiger zijn om calls te schrijven op de individuele aandelen (hogere optiepremie) dan op de index. Toch kan het vanuit een positiemanagementperspectief goed te verklaren zijn dat beleggers kiezen voor het schrijven van Out of The Money (OTM) call opties op de index. Het is een bredere kijk op de zaak waarbij ‘breed’ premie geschreven wordt.

Het schrijven van calls op veel individuele aandelen vraagt namelijk meer tijd en monitoring. En is er het risico op overname! Door te kiezen voor de index voorkomt u dit. Het feit dat u daarvoor wat minder premie ontvangt neemt u op de koop toe. Bovendien kunt u indexcalls ook gewoon doorrollen.


Doorrollen bij ongedekt schrijven

Het doorrollen van een ongedekt geschreven call werkt hetzelfde als bij gedekt geschreven calls. Ervan uitgaande dat u een OTM call geschreven heeft, is het moment om na te denken over doorrollen, het moment dat de koers oploopt, richting de geschreven uitoefenprijs.

Als u namelijk doorrolt als de geschreven call At The Money is, kunt u waarschijnlijk prima doorrollen met een credit naar een hogere uitoefenprijs (met wel een langere looptijd). U blijft dus wel een verplichting houden, maar op een hoger niveau.

U kunt dit weer doen via een combinatieorder waarbij u aan dient te geven hoeveel geld u wenst te ontvangen voor de combinatie in zijn geheel.


Voorbeeld van doorrollen

Het volgende voorbeeld berust op reële prijzen maar het dient uiteraard puur ter illustratie.

 • Het is eind juni
 • U heeft in het verleden de AEX-index call juli 555 geschreven op € 8 toen de index lager noteerde
 • De index is opgelopen en staat 553
 • De geschreven call noteert € 6,50
 • U kunt terugkopen maar u kiest voor doorrollen. U kunt kiezen uit:
  • De call september met uitoefenprijs 560 noteert € 7,75;
  • De call september met uitoefenprijs 565 noteert € 5,70;

(Uiteraard zijn er veel meer mogelijkheden in de echte wereld).

Door de juni 555 call terug te kopen en direct de september 560 te schrijven ontvangt u € 1,25 en heeft u de verplichting van 555 naar 560 verhoogd.

Als u ervoor zou kiezen om de 565 call te schrijven, moet u € 0,80 bijbetalen. Maar dan is uw verplichting wel op 565 komen te liggen.

Doorrollen is voor veel beleggers ‘lastig’. Want wanneer is het verstandig om dit te doen en welke uitoefenprijs en looptijd kiest u dan? Denk vooraf in ieder geval na bij welke koers u gaat doorrollen en kies dan uit de beschikbare uitoefenprijzen, looptijden en prijzen die call die het beste bij uw visie past.


Margin

Bij het (ongedekt) schrijven van opties bent u verplicht margin aan te houden. Dit is een borgstelling omdat u een risico aangaat waarvan het nog niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn. Het ongedekt schrijven van call opties vereist margin.


Kosten

Als u een geschreven call optie in uw portefeuille aanhoudt, of een openingsverkoop of sluitingskoop doet bij Saxo, dan krijgt u (mogelijk) te maken met de volgende kosten:

 • Transactiekosten bij het schrijven (verkopen) en sluiten (kopen) van de call optie.
 • Kosten bij assignment/cash settlement

Samenvattend

Kortom, wees heel terughoudend met het schrijven van calls zonder dat u de onderliggende waarde in bezit heeft! Want een individueel bedrijf kan overgenomen worden voor een forse premie op de huidige koers. U zult dan verplicht worden om de aandelen te leveren voor de uitoefenprijs.

Indexopties kunnen ook geschreven worden en kennen niet het ‘overname-gevaar’. Hier draait het echter vooral om de potentiële exposure dat een geschreven call in zich heeft en bestaat het risico dat de index (fors) stijgt tot boven de uitoefenprijs van de optie. Een niet te onderschatten risico!


Handige links

Over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten. Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland