Short Strangle 1200x160
Handelen in aandelenopties

Short strangle (ongedekt): inspelen op geen tot weinig beweging

Peter Siks

Samenvatting:  De short strangle bestaat uit het gelijktijdig schrijven van zowel call als put. U anticipeert met deze strategie op een aandeel dat expireert binnen de geschreven uitoefenprijzen.

Dit artikel is onderdeel van een serie over verschillende optiestrategieën, en is bedoeld om u verder op weg te helpen met handelen in opties. Let wel: opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. U kunt zich bijvoorbeeld eerst verdiepen via het thema 'Beginnen met opties' in het platform, of het webinar Beginnen met opties terugkijken.


Wat is een short strangle?

Een gekochte call optie geeft het recht een onderliggende waarde te mogen kopen voor een bepaald bedrag. Een gekochte put optie geeft het recht een onderliggende waarde te mogen verkopen voor een bepaald bedrag. Maar u kunt dit ook omdraaien door niet beide opties te kopen maar te verkopen: u verkoopt dan een put (afnameplicht) en tegelijkertijd een call (leveringsplicht) met een verschillende uitoefenprijs.

Dit wordt een short strangle genoemd. U gaat bijvoorbeeld de plicht aan om een aandeel te moeten leveren op € 90 en af te moeten nemen op € 70.De Short strangle in het kort

  • Achterliggende visie: Zijwaartse beweging onderliggende waarde
  • Onderdelen: Geschreven call optie en een geschreven put optie met verschillende uitoefenprijzen en dezelfde looptijd
  • Verstrijken looptijd: Positief 
  • Maximale winst: Ontvangen optiepremie
  • Maximale verlies: Theoretisch oneindig bij stijging onderliggende waarde


Waarom zou u dit willen doen?

U verkoopt zowel een kooprecht (de call) als een verkooprecht (de put). U gaat daarmee dus twee verplichtingen aan. Een leveringsplicht met de geschreven call en een afnameplicht door de geschreven put. De short strangle bestaat uit het gelijktijdig schrijven van zowel call als put. U anticipeert met deze strategie op een aandeel dat expireert binnen de geschreven uitoefenprijzen. 


Voorbeeld

Laten we eens kijken naar het aandeel ZZZ. U verwacht geen grote beweging en heeft al 100 aandelen ZZZ in bezit. Het aandeel noteert op het moment € 79,74. Vervolgens:

  • verkoopt u de call ZZZ 90
  • en verkoopt u de put ZZZ 70.

U bent nu twee plichten aangegaan: een plicht om te moeten leveren op € 90 (de geschreven call) en de plicht om af te nemen op € 70 (de geschreven put). U verkoopt de call ZZZ 90 voor € 1,10 en u verkoopt voor € 1,69 de put 70. Per saldo ontvangt u dus € 2,69 voor het aangaan van deze verplichtingen.

Wanneer bent u blij met de verkochte strangle?

Als het aandeel niet of nauwelijks beweegt. Want alleen dan zal de ontvangen premie ook geheel voor u zijn want u wordt niet gehouden aan een van de twee verplichtingen die u aangegaan bent. U kunt zelf vooraf de breakeven points bepalen (u maakt geen winst of verlies) door de ontvangen premie op te tellen bij de geschreven call (90 + 2,79 = € 92,79) en af te trekken van de geschreven put (70 – 2,79 = € 67,21). Als de koers van ZZZ op afloopdatum tussen € 67,21 en € 92,79 staat maakt u winst met deze transactie.


Wanneer bent u niet blij?

Als het aandeel lager dan € 67,21 of hoger dan € 92,79 staat op afloopdatum. Als het aandeel op de derde vrijdag bijvoorbeeld op € 60 staat zal u verplicht worden om het aandeel af te moeten nemen voor € 70. Dat betekent een verlies van € 10,-, maar u kunt nog wel de ontvangen premie van dit verlies aftrekken. Per saldo verliest u dus € 7,21. 

U had dit ook kunnen berekenen door het verschil te nemen tussen het break even point van € 67,21 en de koers van € 60. als u dat van elkaar aftrekt komt u ook op € 7,21.


Wanneer verkoopt u een strangle?

U verkoopt een strangle als u denkt dat de onderliggende waarde in de komende periode niet gaat bewegen. U neemt dan wel plichten op u maar u krijgt in ruil daarvoor wel de optiepremie.


Wanneer koopt u de verkochte strangle terug?

Dit hangt af van uw visie. Als u denkt dat de beweging (nog) niet gaat komen kunt u wachten met het terugkopen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de markt wel de beweging laat zien die u niet graag wilt. Dan zal of de afnameplicht of de leveringsplicht meer waard worden en gaat de combinatie in zijn geheel verlies opleveren. Het is verstandig om vooraf te bepalen wanneer u verlies neemt op een verkochte straddle. U zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat als de strangle € 5,- waard wordt u hem terugkoopt. Per saldo bent u dan € 2,21 euro kwijt.


Wat is uw maximale risico?

Het risico dat u loopt bij het verkopen van de strangle is onbeperkt. De afnameplicht kan theoretisch € 70 verlies opleveren als het bedrijf failliet gaat. Uw buffer van € 2,79 is dan niet toereikend. 
Ook uw leveringsplicht kan heel duur worden als u de onderliggende waarde niet heeft. Stel dat het aandeel omhoog schiet naar € 120 op een overnamebod. U moet dan nog steeds leveren op € 90 en dat levert een verlies op van € 30,-. Wat u daar van af mag halen is de ontvangen premie van € 2,79.

Wees heel terughoudend met het schrijven van strangles op individuele aandelen. Er kan namelijk een overnamebod komen dat de leveringsverplichting een dure aangelegenheid kan laten zijn. Ook een forse beweging naar beneden kan het een dure aangelegenheid maken.


Kortom

U verkoopt een strangle als u denkt dat de onderliggende waarde weinig beweging zal vertonen. U weet dat er strangles zijn met verschillende looptijden en u kiest een looptijd waarin u verwacht dat de beweging niet gaat plaatsvinden. 

Uw maximale risico is vooraf niet bekend en dat maakt deze strategie alleen geschikt voor beleggers die exact weten wat ze doen.


Margin

Bij het schrijven van opties bent u verplicht margin aan te houden. Dit is een borgstelling omdat u een risico aangaat waarvan het nog niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn. Bij een short strangle bent u altijd margin verschuldigd.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland