De Driepoot 1200x160
Handelen in aandelenopties

De driepoot: met beperkte investering inspelen op stijging

Peter Siks

Samenvatting:  Deze optiestrategie bestaat uit het kopen van een callspread en deze financieren met het schrijven van een put.

Dit artikel is onderdeel van een serie over verschillende optiestrategieën, en is bedoeld om u een beter begrip te geven van het handelen in opties. Let wel: opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. U kunt zich bijvoorbeeld eerst verdiepen via het thema 'Beginnen met opties' in het platform, of het webinar Beginnen met opties terugkijken.


Wat is een long callspread?

Een driepoot is een combinatie van een long call spread en een geschreven put optie.

Bij een long callspread koopt u een call (en krijgt een recht) en verkoopt u tegelijkertijd een call met een hogere uitoefenprijs (wat een leveringsplicht inhoudt). U koopt een recht op bijvoorbeeld 52 en gaat een leveringsplicht aan op 56. Gelukkig kunt u altijd voldoen aan uw leveringsplicht op 56 want u heeft een kooprecht op 52. Als u hierbij een put verkoopt – bijvoorbeeld de 45 put - hebt u de driepoot. 

Maar let wel, u neemt er dus een afnameplicht bij door dit te doen. Want in het geval van het schrijven van een put gaat u een afnameplicht aan! U verplicht uzelf om mogelijk de aandelen af te moeten nemen voor de uitoefenprijs van de geschreven put. Uw vergoeding hiervoor is de ontvangen premie. Maar omdat u de ontvangen premie voor de put (grotendeels) investeert, zal het break-evenpoint van de driepoot rond de uitoefenprijs van de geschreven put liggen. Let op: vanwege de geschreven put vraagt de driepoot wel margin.De driepoot in het kort

  • Visie: Sterke stijging onderliggende waarde
  • Onderdelen: Gekochte call optie en geschreven call optie (long call spread) met een geschreven put optie 
  • Verstrijken looptijd: neutraal als de constructie wordt opgezet met gesloten beurs. Als er geld ontvangen is bij het opzetten, is het verstrijken van de looptijd positief 
  • Maximale winst: Verschil uitoefenprijzen long call spread min betaalde premie
  • Maximale verlies: Onderliggende waarde daalt tot 0


Waarom zou u dit willen doen?

De hoofdreden is een positieve visie op het onderliggende aandeel. Een call spread is een strategie die een stijging nodig heeft om winstgevend te zijn en een geschreven put behaalt ook maximale winst bij een gelijkblijvende of stijgende koers van de onderliggende waarde . U kiest voor een call spread omdat dit de investering verkleint. Als u daarbij nog een put schrijft die iets meer oplevert dan de kosten van de call spread, kunt u deze strategie opzetten en per saldo geld ontvangen.


Wanneer bent u blij met het aangaan van de driepoot?

Als het aandeel gaat stijgen. De geschreven put wordt minder waard en de gekochte call spread wordt meer waard. U verdient dus aan beide kanten geld.


Voorbeeld

Laten we eens kijken naar het aandeel ZZZ. Het aandeel noteert op het moment € 50,70. U kunt de call 52 kopen voor € 2,71 en de call 58 noteert € 0,90.

U verwacht een stijging van het aandeel richting de € 60,- en daar wilt u graag van profiteren. U besluit dit te doen met het kopen van de  52-58 call spread en het gelijktijdig schrijven van de put 45. 

  • U koopt de call 52 voor € 2,71
  • U verkoopt de call 58 voor € 0,90
  • U verkoopt de put 45 voor € 2,22

Per saldo ontvangt u € 0,41 en als uw verwachting op expiratie uitkomt – het aandeel gaat naar de € 60,- – bereikt de call spread de maximale waarde van € 6,- en zal de put waardeloos zijn. De totale winst zou daarmee uitkomen op  € 6,41 .

Wanneer bent u blij met deze spread? 

Als het aandeel op expiratie boven de € 58 staat want dan heeft de gekochte call spread de maximale waarde van € 6 bereikt en is de geschreven put waardeloos. Kortom, maximale winst bij een expiratie boven € 58.


Wanneer bent u niet blij?

U bent niet blij als het aandeel gaat dalen. De gekochte call spread zal waardeloos expireren. Als de daling fors is zou de geschreven put zelfs tot een verlies kunnen leiden want de geschreven put houdt een afnameplicht in voor de aandelen op de uitoefenprijs van de put. 


Wanneer koopt u een driepoot?

U koopt een driepoot als u denkt dat de onderliggende waarde sterk zal gaan stijgen. Dit zal resulteren in het waardeloos worden van de geschreven put en het ‘vollopen’ van de gekochte call spread tot de maximale waarde. 


Wanneer verkoopt u de driepoot?

Dit is afhankelijk van uw visie op de onderliggende waarde (en hoe deze tijdens de looptijd van de driepoot wellicht veranderd). U kunt vooraf exact berekenen wat de maximale waarde is bij een gunstig koersverloop. U zou bijvoorbeeld kunnen streven naar het behalen van 80% van de maximale waarde. 

U kunt ook de factor tijd een rol laten spelen. Bijvoorbeeld door de driepoot een maand de tijd te geven om een positief resultaat te laten zien. Als dit niet het geval is, sluit u de positie.  


Wat is uw maximale risico?

Het risico van de driepoot ligt aan de onderkant en wel bij de geschreven put. Dit is een afnameplicht voor de uitoefenprijs. In het meest ongunstigste geval gaat het aandeel naar nul terwijl u de aandelen nog steeds dient af te nemen voor de uitoefenprijs. 


Kortom

U koopt een driepoot als uw visie is dat de onderliggende fors gaat stijgen. De gekochte call spread zal maximale waarde bereiken en de geschreven put zal waardeloos aflopen. Het risico is de geschreven put (waardoor u voor deze constructie ook margin dient aan te houden).


Over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten. Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland