Covered Call 1200x160
Handelen in aandelenopties

Covered call: extra rendement maken op aandelen

Peter Siks

Samenvatting:  Met deze optiestrategie maakt een u gebruik van het weglekken van de tijdwaarde van opties. U gaat een potentiële leveringsverplichting aan op een hoger niveau voor aandelen in bezit.

Dit artikel is onderdeel van een serie over verschillende optiestrategieën, en is bedoeld om u een beter begrip te geven van het handelen in opties. Let wel: opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. U kunt zich bijvoorbeeld eerst verdiepen via het thema 'Beginnen met opties' in het platform, of het webinar Beginnen met opties terugkijken.


Wat is een covered call?

Bij het schrijven (verkopen) van een call gaat u een leveringsverplichting aan. U verplicht uzelf om mogelijk de aandelen te moeten leveren voor de uitoefenprijs van de geschreven call. Uw vergoeding hiervoor is de ontvangen premie. Want u gaat natuurlijk niet voor niets een plicht op u nemen. Als u de call 25 schrijft, kunt u verplicht worden om het aandeel te moeten leveren voor € 25.

Deze strategie wordt ‘de covered call’ genoemd omdat de geschreven call afgedekt wordt door de aandelen in bezit te hebben. U kunt dus altijd aan uw leveringsverplichting voldoen. 

Schrijf nooit calls zonder dat u de onderliggende waarde in bezit heeft! Als u namelijk calls schrijft zonder dat u de onderliggende waarde heeft, zou het bedrijf theoretisch overgenomen kunnen worden en dat kan oplopen tot tweemaal de huidige koers. U bent dan verplicht om de aandelen te leveren voor de uitoefenprijs.Covered calls in het kort

  • Visie: Zijwaartse beweging of stijging onderliggende waarde
  • Onderdelen: Geschreven call optie, aandelen
  • Verstrijken looptijd: Positief 
  • Maximale winst: Aandeel stijgt tot uitoefenprijs geschreven call optie
  • Maximale verlies: Aandeel zakt naar 0


Waarom zou u calls willen schrijven?

Het schrijven van calls op bestaand aandelenbezit geeft extra rendement. U verkoopt (mogelijk) de aandelen die u in bezit heeft op termijn want u gaat een leveringsplicht aan. Dit betekent dat als het aandeel sterk stijgt u de aandelen moet leveren, maar daar had u al rekening mee gehouden bij het verkopen van de call. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u niet hoeft te leveren en op dat moment kunt u de ontvangen premie in uw zak steken.


Voorbeeld

Laten we eens kijken naar het aandeel ABC. Het aandeel noteert op het moment € 25,33 en u wilt graag een call met zes maanden looptijd te schrijven om wat extra rendement te maken. De call ABC 26 (u zou dus moeten leveren voor € 26) levert € 0,65 op. Als u besluit deze call te verkopen, gaat u dus de plicht aan het aandeel te moeten leveren voor € 26. Maar omdat u € 0,65 heeft ontvangen voor deze verplichting, verkoopt u eigenlijk op € 26,65.


Wat betekent dit?

Als u deze call zou verkopen gaat u dus een leveringsplicht aan op € 26 en u ontvangt hier € 0,65 voor. Deze plicht loopt tot en met de derde vrijdag van de afloopmaand. 

Als het aandeel op die derde vrijdag onder de € 26 staat, kunt u de ontvangen premie in uw zak steken. Daarna kunt u op zoek gaan naar een volgende call om te schrijven.

Als het aandeel boven de € 26 staat, wordt u verplicht de aandelen te leveren voor € 26. U kunt ontslagen worden van deze verplichting door de call terug te kopen. Als u dat doet, kunt u ook besluiten om direct weer een andere call te verkopen met een hogere uitoefenprijs. Dit wordt doorrollen genoemd.


Wanneer bent u blij met deze verplichting die u aangaat? 

Het optimale scenario is er een waarbij het aandeel omhoog loopt naar de € 26. U maakt dan zowel winst op het aandeel als op de geschreven call. Want het recht om te mogen kopen op € 26 is € 0 waard als het aandeel op de beurs ook € 26 noteert op de derde vrijdag van de afloopmaand.


Wanneer bent u niet blij?

Als het aandeel heel sterk gaat stijgen. U moet dan namelijk nog steeds leveren op € 26 terwijl het aandeel op de beurs misschien wel € 31 doet. U loopt dus winst mis. En vergist u zich niet, u wordt niet vergeten en u moet wel degelijk leveren voor € 26

Als het aandeel heel sterk gaat zakken, is dat zeer nadelig. U heeft weliswaar € 0,65 ontvangen voor de leveringsplicht die u bent aangegaan, maar als het aandeel € 5 zakt, is de ontvangen € 0,65 maar een zeer beperkte buffer.


Wanneer schrijft u een call?

Als u de aandelen in bezit heeft en eigenlijk geen grote marktbeweging verwacht. U kunt dan door het schrijven van calls extra rendement maken op uw aandelenbezit. In het meest optimale scenario loopt het aandeel op tot het niveau net onder het niveau waar uw verplichting ligt.


Wat is uw maximale risico?

Uw maximale risico doet zich voor bij een (zeer sterke) daling. U heeft weliswaar de optiepremie ontvangen, maar die biedt bij een grote daling maar beperkt soelaas voor het verlies dat u loopt op uw aandelenbezit.

In het meest negatieve scenario gaat het bedrijf failliet en is uw aandelenbezit waardeloos geworden. Het enige dat u dan wel in uw zak kunt steken is de ontvangen premie, maar dat staat uiteraard niet in verhouding met het verlies dat u geleden heeft op het aandeel.


Kortom

Als u de aandelen bezit, kunt u besluiten om daar calls op te schrijven. U gaat daarmee een leveringsplicht aan, maar ontvangt daar wel premie (geld!) voor. Deze strategie werkt prima in zijwaarts bewegende markten want dan gaat u een verplichting aan waar u niet aan gehouden wordt,  maar daar ontvangt u wel geld voor.


Over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten. Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland