Blog 1024x768 Q3 Outlook (13) Blog 1024x768 Q3 Outlook (13) Blog 1024x768 Q3 Outlook (13)

De Delta begrijpen: een uitgebreide gids voor (optie)beleggers - deel 2

Handelen in aandelenopties 10 minuten leestijd
Koen Hoorelbeke

Optiestrateeg

Samenvatting:  Verken de geavanceerde toepassingen, praktijkvoorbeelden en beperkingen van Delta in dit tweede en laatste deel van deze Delta-gids.


Level: Ervaren


In het eerste deel hebben we de essentie van Delta besproken: de definitie (hoofdstuk 1), de bereiken (hoofdstuk 2), de geldigheid (hoofdstuk 3) en de relatie met waarschijnlijkheid (hoofdstuk 4).

In dit hoofdstuk bespreken we:

 • Delta-hedging: strategieën om risico te beperken
 • Delta & portefeuillemanagement: Delta toepassen op bredere beleggingsstrategieën
 • Delta-neutrale strategieën: Een gebalanceerde portefeuille creëren
 • De impact van tijd en volatiliteit: Hoe Delta verandert over tijd en door marktbewegingen
 • Praktijkvoorbeelden van Delta
 • De beperkingen van DeltaHoofdstuk 5: Delta-hedging

Delta-hedging is een strategie die gebruikt wordt door beleggers voor het beperken van het risico dat prijsbewegingen van een onderliggende waarde meebrengt. Door een portefeuille te creëren die 'delta-neutraal' is, kunnen beleggers proberen de impact te compenseren van prijsveranderingen in de onderliggende waarde op de totale waarde van de portefeuille .

De basisgedachte achter delta-hedging is het creëren van een portefeuille waarin de gecombineerde delta van de activa nul is. Dit wordt bereikt door een positie in te nemen in de onderliggende waarde die tegengesteld is aan de delta van de opties. Als je bijvoorbeeld een long call optie hebt met een delta van 0,6, kun je deze positie afdekken door 60 aandelen van het onderliggende aandeel short te gaan. Dit zou een delta-neutrale positie creëren: de delta van de korte aandelenpositie (-0,6) compenseert de delta van de long call optie (+0,6).

Delta-hedging wordt vaak gebruikt door marktmakers en institutionele beleggers als onderdeel van hun risicomanagement. Maar ook gevorderde particuliere optiebeleggers gebruiken deze techniek/strategie wanneer ze een neutrale balans in hun portefeuille willen houden. Wel is het belangrijk om te weten dat het handhaven van een delta-neutrale positie een regelmatige herbalancering van de portefeuille vereist: de delta van een optie verandert immers met de prijs en volatiliteit van de onderliggende waarde en met de tijd.

In het volgende hoofdstuk kijken we verder hoe delta kan worden gebruikt bij portefeuillemanagement, inclusief hoe de totale delta van een portefeuille van opties en de onderliggende waarde kan worden berekend.
Hoofdstuk 6: Delta & portefeuillemanagement

Delta is niet alleen nuttig voor individuele optiecontracten, maar speelt ook een cruciale rol bij het beheren van een portefeuille van opties en onderliggende waarden. Beleggers en traders met een goed begrip van Delta kunnen de totale risicoblootstelling van hun portefeuille aan bewegingen in de prijs van de onderliggende waarde meten.

We pakken er een voorbeeld bij. Stel dat u 100 aandelen van een aandeel bezit. Dat betekent dat u een positie van +100 delta heeft. want elk aandeel heeft een delta van +1. Stel dat u ook 2 put opties op hetzelfde aandeel heeft, elk met een delta van -0,5. En onthoud daarbij dat elk optiecontract een delta van -0,5 vertegenwoordigt. Onthoud echter ook dat elk optiecontract 100 aandelen vertegenwoordigt. De totale delta voor de opties is dan: Δ = -0,5 * 2 * 100 = -100.

Als u de delta van de aandelenposities (+100) optelt bij de delta van de optieposities (-100), dan is de totale portefeuilledelta 0. Dit betekent dat voor elke $1 stijging van de aandelenprijs, de waarde van de portefeuille onveranderd blijft. De winst in de aandelenpositie wordt gecompenseerd door het verlies in de optiepositie.

Dit is een vereenvoudigd voorbeeld, maar het illustreert hoe delta kan worden gebruikt om risico te beheren en een evenwichtige portefeuille te creëren. Door het aantal en typen optiecontracten in een portefeuille aan te passen, kan een belegger de totale delta van de portefeuille manipuleren om het gewenste blootstellingsniveau aan de prijsbewegingen van de onderliggende waarde te bereiken.Hoofdstuk 7: Delta-neutrale strategieën

Delta-neutrale strategieën zijn een type optiestrategie met als doel een totale delta van nul te bereiken. Dit wordt gedaan door posities met positieve en negatieve delta's te combineren zodat de totale delta van de activa in kwestie nul is. In feite creëert u dan een scenario waarin de delta van de opties en de onderliggende waarden elkaar compenseren. Dit resulteert in een positie waarbij (kleine) veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde geen invloed hebben op de totale waarde van de positie.

Stel dat u 100 aandelen van een bepaald aandeel bezit. De delta van deze positie is +100 (want zoals u nu weet, het bezitten van een aandeel geeft een delta van 1 per aandeel). U zou nu een positie in optiecontracten kunnen openen met een totale delta van -100. Dit kan worden bereikt door 2 put opties te kopen met elk een delta van -0,5. (Vergeet niet dat elk optiecontract 100 aandelen vertegenwoordigt).

Zo heeft u nu een delta-neutrale positie gecreëerd. Als de prijs van het onderliggende aandeel met een klein bedrag stijgt of daalt, zal de verandering in waarde van uw aandelenpositie worden gecompenseerd door de verandering in waarde van de optiepositie.

Delta-neutrale strategieën worden vaak gebruikt bij hedging, waarbij het doel is om het risico te verminderen in plaats van een hoog rendement te behalen. Ze worden echter ook gebruikt in "optiepremie-ontvang-strategieën". In dit geval kiest u ervoor om opties te verkopen om de premie (de prijs van de optie) te innen en vervolgens het deltarisico af te dekken door posities in te nemen in de onderliggende waarde en zo een delta-neutrale portefeuille te krijgen. Op deze manier speelt u niet in op de richting van de markt, maar eerder op het tijdsverloop van de opties. Naarmate opties hun vervaldatum naderen, verliezen ze waarde - een fenomeen dat bekend staat als time decay, of theta-decay. Deze decay kan winst opleveren voor de verkoper van de premie, zolang de koers van de onderliggende waarde niet te veel in een ongunstige richting beweegt. Vandaar de noodzaak van delta-neutraliteit.

Deze strategieën kunnen complex zijn en vereisen een goed begrip van opties en hun Grieken, maar ze kunnen een manier zijn om risico's effectief te beheren in volatiele markten.
Hoofdstuk 8: Delta & tijd

Naarmate de vervaldatum van een optie nadert, kan de delta aanzienlijk veranderen. Dit komt door het effect van tijdsverloop, of theta, een andere "Griek" die gebruikt wordt bij de prijsbepaling van opties. Naarmate de tijd verstrijkt, neemt de waarde van een optie af, waardoor de delta kan veranderen.

Voor out-of-the-money opties (opties waarbij de uitoefenprijs niet gunstig is vergeleken met de huidige prijs van de onderliggende waarde) zal de delta nul benaderen naarmate de optie bijna verloopt. Dit komt omdat de kans dat de optie in-the-money (winstgevend) wordt afneemt.

Omgekeerd zal voor in-the-money opties (waar de uitoefenprijs gunstig is vergeleken met de huidige prijs van de onderliggende waarde) de delta 1 naderen voor callopties en -1 voor putopties naarmate de expiratie nadert. Dit komt omdat de waarschijnlijkheid dat de optie in-the-money blijft toeneemt.

At-the-money opties (waar de uitoefenprijs zeer dicht bij de huidige prijs van de onderliggende waarde ligt) hebben delta's dicht bij 0,5 voor calls en -0,5 voor puts. Naarmate de expiratie nadert, zal de delta van een at-the-money calloptie toenemen tot 1 of afnemen tot 0, en de delta van een at-the-money putoptie zal afnemen tot -1 of toenemen tot 0, afhankelijk van de beweging van de koers van de onderliggende waarde.

Het is belangrijk op te merken dat, hoewel delta een indicatie kan geven van de waarschijnlijkheid van een optie om in-the-money te eindigen bij expiratie, het zeker geen definitieve waarschijnlijkheidsmaatstaf is. Andere factoren, zoals impliciete volatiliteit, kunnen ook van invloed zijn op de prijs van een optie en de waarschijnlijkheid dat deze winstgevend is bij expiratie.

Samengevat heeft tijd een significante invloed op delta. Naarmate de expiratiedatum van een optie nadert, kan de delta snel veranderen, vooral bij at-the-money opties. Dit is een belangrijke overweging voor optiebeleggers, voroals als ze posities over een langere periode aanhouden.
Hoofdstuk 9: Praktijkvoorbeelden

Laten we eens kijken naar een paar praktijkvoorbeelden om beter te begrijpen hoe delta wordt gebruikt in de optiehandel.


Voorbeeld 1: Delta bij het kopen van opties

Stel dat een belegger bullish is op het aandeel Ahold (AD:xams), dat op het moment van schrijven op €30,70 noteert. De belegger besluit een calloptie te kopen met een uitoefenprijs van €31 die over ongeveer 1 maand afloopt. Hij kan de optie kopen voor €0,58 (zie 1 in onderstaande schermafbeelding). De delta van deze calloptie is 0,41 (bullet 2 in onderstaande schermafbeelding).

Als het aandeel AD:xams nu met €1 zou stijgen naar €31,70, dan stijgt de prijs van de calloptie met ongeveer 41% van die €1 stijgt. In andere woorden met €0,41. Was de optie in eerste instantie € 0,58 waard was (bullet 1 in bovenstaande schermafbeelding), dan is deze nu ongeveer (0,58 + 0,41 =) € 0,99 waard 


Voorbeeld 2: Delta bij het verkopen van opties

Een ander voorbeeld. Deze belegger verwacht dat de AEX-index niet veel in koers zal veranderen. De belegger besluit een putoptie op AEX te verkopen met een uitoefenprijs van $769 (1 in de schermafbeelding) voor €0,64 (2) en een delta van -0,33 (3).

Als de belegger gelijk heeft en de aandelenkoers blijft stabiel, dan daalt de waarde van de putoptie door tijdsverloop en kan hij de put optie tegen een lagere prijs terugkopen. Met winst dus. Echter, als de aandelenkoers met $1 daalt, dan stijgt de waarde van de put optie met ongeveer 33% van die €1, of €0,33. Dit zou resulteren in een verlies voor de belegger, want de prijs van de optie zou dan van €0,64 naar €0,97 gaan. De belegger zou de optie dan moeten kopen tegen een hogere prijs dan dat hij hem verkocht heeft.


Voorbeeld 3: Delta in delta-neutrale strategieën

Stel, een hedgefonds heeft een grote positie in het aandeel NVDA. Ter bescherming tegen neerwaartse risico's koopt het fonds putopties op NVDA. Het fonds wil een delta-neutrale positie creëren en kiest het aantal te kopen opties op basis van de delta van de opties en het aantal aandelen dat het bezit.

Als het fonds bijvoorbeeld 10.135 aandelen NVDA bezit zoals in het onderstaande voorbeeld (1) en de delta van de putopties is -0,4938 (2), dan zou het fonds 205 (3) putopties moeten kopen (die 20.500 aandelen vertegenwoordigen) om zijn positie af te dekken. Waarom 205 contracten? Deel 10.135 door 0,4938 en je krijgt 20.524,50. Deel dit door 100 (het aantal aandelen per optiecontract voor NVDA) en het aantal contracten is 205. Als de aandelenkoers nu met $1 daalt, wordt het verlies op de aandelenpositie gecompenseerd door de winst op de optiepositie. Aangezien de put optie een delta heeft van -0,4938, vermenigvuldigd met 205 (contracten) * 100 (aandelen per contract), zou dit resulteren in een winst van $10.122.

1 dollar verlies op de aandelen zou resulteren in een verlies van $10.135,- maar zou (bijna) teniet worden gedaan door de winst van $10.122,9 op de putopties.

Deze voorbeelden laten goed zien hoe het begrijpen en gebruiken van delta kan helpen in verschillende scenario's. Of u nu opties koopt, verkoopt of een positie afdekt (hedget), de delta is een cruciaal concept om te begrijpen bij het handelen in opties.
Hoofdstuk 10: De beperkingen van delta

Hoewel delta een krachtig instrument is in het arsenaal van de optiebelegger, is het belangrijk om de beperkingen ervan te begrijpen. Hier zijn een paar belangrijke punten om in gedachten te houden:

 1. Delta is een theoretische schatting: Delta is afgeleid van een optieprijsbepalingsmodel, zoals het Black-Scholes model. Deze modellen gaan uit van bepaalde aannames, zoals een constante volatiliteit en een lognormale verdeling van aandelenkoersen, die in de echte wereld mogelijk niet waar zijn. Daarom komt de werkelijke verandering in de prijs van een optie niet altijd overeen met de verandering die door delta wordt voorspeld.

 2. Delta verandert met de onderliggende prijs: Delta is geen statische waarde. Het verandert als de prijs van de onderliggende waarde verandert, een fenomeen dat bekend staat als "gamma". Dit betekent dat de delta van een optie meer of minder gevoelig kan worden voor veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde naarmate de prijs van de onderliggende waarde verandert.

 3. Delta veronderstelt kleine prijsveranderingen: Delta meet de verwachte verandering in de prijs van een optie voor een kleine verandering in de prijs van de onderliggende waarde. Voor grotere prijsveranderingen is de relatie tussen de prijs van de optie en de prijs van de onderliggende waarde mogelijk niet lineair. Deze niet-lineariteit kan delta minder nauwkeurig maken voor het voorspellen van de prijsverandering van een optie.

 4. Delta houdt geen rekening met tijdsverloop: Terwijl delta meet hoe de prijs van een optie verandert met de prijs van de onderliggende waarde, houdt het geen rekening met het effect van tijdsverloop (theta). Naarmate een optie haar vervaldatum nadert, neemt haar tijdswaarde af, wat de prijs van de optie kan beïnvloeden ongeacht veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde.

 5. Delta houdt geen rekening met veranderingen in volatiliteit: Delta houdt geen rekening met veranderingen in de volatiliteit van de onderliggende waarde. Een toename in volatiliteit kan de prijs van een optie verhogen, terwijl een afname in volatiliteit de prijs van een optie kan verlagen, ongeacht veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde. Dit effect wordt weergegeven door een andere Griek, de Vega.

Kortom, hoewel delta een nuttig hulpmiddel is voor optiebeleggers, moet het wel worden gebruikt in combinatie met andere hulpmiddelen en statistieken om weloverwogen handelsbeslissingen te nemen. Wie de beperkingen van delta in het achterhoud kan deze Griek effectiever gebruiken en potentiële valkuilen beter vermijden.
Conclusie

In deze tweedelige gids hebben we het concept van Delta behandelt, een van de belangrijkste "Grieken" in de wereld van optiehandel. Delta meet de gevoeligheid van de optieprijs voor veranderingen in de prijs van de onderliggende waarde. Het is een cruciaal hulpmiddel voor optiebeleggers, omdat het hen helpt hun blootstelling aan prijsveranderingen van de onderliggende waarde te begrijpen en te kwantificeren.

Inzicht in Delta is fundamenteel voor elke optiebelegger. Het geeft waardevolle inzichten in hoe de optieprijs van een optie verandert wanneer de prijs van de onderliggende waarde beweegt. Daardoor kunnen beleggers beter hun risico's beheren en (meer) weloverwogen beslissingen nemen. Maar... zoals elk hulpmiddel moet het verstandig worden gebruikt en in de context van een goed geplande handelsstrategie en heeft Delta ook zo zijn beperkingen. Houd die dus ook altijd in het achterhoofd.

Wat u verder moet weten over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten. Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland