NLNL-Philips-M NLNL-Philips-M NLNL-Philips-M

Philips kopen op 18 euro?

Aandelen
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Het aandeel Philips heeft een teleurstellend koersverloop laten zien. Is nu een interessant instapmoment? En is er dan een manier om het aandeel wat lager te kunnen kopen dan de huidige koers? Ja, die is er.


Level: Ervaren


Het aandeel Philips heeft een teleurstellend koersverloop laten zien het laatste jaar. Waar het vorig jaar november nog ruim boven de € 40 noteerde, staat er op moment van schrijven (1 augustus 2022) € 20 op het koersenbord. De hamvraag is uiteraard of de bodem nu zo ongeveer wel bereikt is en of het aandeel interessant wordt om ‘weer op te pikken’.

Helaas is dit antwoord voor eenieder ongewis en zult u zelf de afweging dienen te maken of het aandeel Philips op dit niveau interessant is om aan te schaffen. Of is er een manier om het aandeel wat lager te kunnen kopen dan de huidige koers? Ja, die is er.

Let wel: in dit artikel ga ik in op handelen in opties. Opties zijn risicovolle en complexe instrumenten die niet voor elke belegger geschikt zijn en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. Heeft u wel basiskennis van opties, maar wilt u zich eerst verder verdiepen in dit product? Kijk dan het webinar Beginnen met opties terug.


Ik zou Philips wel willen kopen op € 18 de komende maanden

Als dit uw visie is, dan kunt u uiteraard een kooporder inleggen op € 18 met een looptijd die exact past bij uw visie. (Kies de datum in het orderticket). Als deze kooplimiet gehaald wordt, bent u eigenaar van aandelen Philips. Gerelateerd aan de huidige koers van € 20 betekent dat een ‘korting’ van € 10% ten opzichte van de huidige koers.

Er is echter ook nog een andere manier die iets meer korting oplevert. U kunt er namelijk ook voor kiezen om de verplichting aan te gaan om de aandelen Philips te moeten kopen voor € 18. En het mooie is, u krijgt voor het aangaan van die verplichting geld!

U krijgt vandaag op het moment van schrijven 21 juli 2022 voor het aangaan van de aankoopverplichting op € 18 namelijk € 1,05. Dit betekent dat u per saldo niet koopt op € 18 maar op € 16,95.


Hoe doet u dit?

Het aangaan van die aankoopverplichting bereikt u door het schrijven van een put optie. In dit voorbeeld gaat het om de put optie Philips met een uitoefenprijs van € 18 (dit is de prijs waarop u af moet nemen). De looptijd van deze verplichting is tot en met de derde vrijdag van de afloopmaand. Bij een december 2022 put optie gaat het dus om de derde vrijdag van die maand (de 16e van december) Realiseert u zich wel dat het schrijven van 1 put optie betrekking heeft op het mogelijk moeten afnemen van 100 aandelen. Dus als u 300 aandelen zou willen kopen op € 18, dan schrijft u 3 put opties.

Verder is het zo dat u op ieder moment tot en met die derde vrijdag van december 2022 ontslagen kunt worden van uw (potentiële) verplichting. Hoe? Dit doet u door de geschreven put optie terug te kopen. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als u de komende weken minder positief over het aandeel wordt.

Een borgstelling

Als u de aandelen nu ‘echt’ zou kopen, heeft u daar geld voor nodig. Logisch. Met het schrijven van een put optie gaat u een mogelijke aankoopverplichting aan. Maar om dit te mogen doen dient u wel een borg te hebben. Dit wordt Margin genoemd en het is een bedrag dat u op uw rekening moet hebben staan. Voor een belegger die de aandelen daadwerkelijk binnen wil krijgen op de uitoefenprijs is dit geen enkel probleem. Die hoopt er eigenlijk op dat hij/zij gehouden zal worden aan de verplichting en ‘het geld staat al klaar’.

Voordat u de put schrijft om de aandelen aan te kopen, is het verstandig om heel goed stil te staan bij een scenario waarin het aandeel Philips op de derde vrijdag in december op € 14 staat. U moet dan namelijk nog steeds kopen op € 18 (min de ontvangen optiepremie). Oke, dit is weliswaar geen winstgevend scenario maar het verlies is minder groot dan dat u de aandelen nu direct gekocht had op € 20, of dat u ze gekocht zou hebben via een doorlopende order op € 18.

Het is dus wel belangrijk dat u hierin vooraf een goede afweging maakt om te voorkomen dat u spijt krijgt van uw beslissing.


De scenario’s

Het is goed om de mogelijke scenario’s van deze positie vooraf scherp te hebben. De mogelijkheden op de derde vrijdag van december 2022 voor het aandeel Philips:

  1. Philips daalt onder de € 18
    U moet de aandelen afnemen en dat was ook de bedoeling bij het opzetten van deze transactie. Weet wel dat de effectieve aankoopprijs van uw aandelen € 16,95 bedraagt.
  2. Philips daalt, maar niet onder de € 18
    U hoeft de aandelen niet af te nemen en de aangegane verplichting zal waardeloos expireren. U heeft, terwijl het aandeel daalde, toch geld verdiend. In dit scenario zou u op de afloopdatum in december kunnen overwegen om weer een nieuwe afnameplicht aan te gaan. Bijvoorbeeld voor juni 2023 met een uitoefenprijs van € 16 of € 18.
  3. Deze uitkomst blijft hetzelfde als het aandeel Philips op de derde vrijdag in december onveranderd op € 20 staat of (ver) daarboven.

Gevaarlijker dan aandelen kopen?

Zoals eerder gemeld zijn opties risicovolle en complexe instrumenten. Toch is mijn antwoord hierop eenvoudig: nee! Tenminste, zolang u voldoende kennis van opties heeft en zich verder houdt aan één belangrijke voorwaarde. En dat is: denk aan de positiegrootte.

Als u volgens uw gebruikelijke methodiek een doorlopende order had ingelegd om 100 aandelen te kopen, dan schrijft u in ‘de optie-variant’ slechts 1 put. Zolang u deze gouden regel hanteert is deze methode zelfs minder risicovol dan de aandelen direct (of via een limietorder) kopen. De ontvangen optiepremie vormt namelijk korting ten opzichte van de limietorder. Maar nogmaals, dit geldt alleen als er per 100 aandelen 1 put geschreven zou worden. En als u weet hoe u met opties omgaat dus.


Administratieve afwikkeling

Als u een positie zoals deze opzet hoeft u administratief niets te doen. De geschreven put(s) zijn gewoon zichtbaar in uw portefeuille. Bij een expiratie onder de € 18 worden dit automatisch 100 aandelen per geschreven put. (U betaalt hier wel reguliere transactiekosten voor).


Uw mening verandert?

Het kan natuurlijk zijn dat u uw mening over het aandeel Philips in de komende weken grondig herziet. Het kan zijn dat u denkt dat het fors gaat dalen. Dan is het zaak om ontslagen te worden van de potentiële afnameplicht. Dit kunt u doen door de geschreven put terug te kopen.


Kortom

Aandelen kopen met korting ten opzichte van de huidige koers kan! De eerste methode is het inleggen van een gelimiteerde aankooporder met een prijs onder de huidige koers. Maar het kan ook met behulp van opties. Op deze ‘slimmere manier’ is er zelfs nog wat extra korting mogelijk. Belangrijk is wel dat u deze methode alleen gebruikt voor aandelen die u echt in bezit wilt krijgen. En dat u niet vergeet dat 1 put optie over 100 aandelen gaat.

Wilt u zich verder verdiepen in opties bij Saxo? Dan kunt u dit webinar terugkijken waarin ik uitleg hoe u eenvoudig optiestrategieën kunt inleggen binnen het Saxo-platform. Verder organiseren we binnenkort de webinars Opties voor buy-and-hold beleggers & Een optie voor elke marktsituatie, waarvoor u zich nu kan inschrijven.


Over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten.

Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland