Wat betekent de veranderde Box-3-belasting voor beleggers?

De Hoge Raad heeft 6 juni over de box-3-belasting beslist. Zolang uw (beleggings)rendement lager is dan het fictieve (forfaitaire) rendement, hoeft u nu toch alleen belasting te betalen over uw werkelijke rendement. Wat betekent dit voor u als belegger en wat kunt u nu al wel óf nog niet doen? Marcel Piket van FiscAlert brengt u op de hoogte.

Download hier de presentatiesheets.

Wat kunt u zoal verwachten?

  • Achtergrond en historie van box 3-procedures
  • Uitspraak Hoge Raad 6 juni 2024. Wat betekent het?
  • Wat valt onder werkelijk rendement?
  • Doe de ‘Box 3-belastingcheck’
  • Hoe nu verder?
  • Veelgestelde vragen

 

Is dit webinar iets voor u?

Wilt u bijgepraat worden over de uitspraak van de Hoge Raad en de mogelijke implicaties voor u als belegger? Dan mag u dit webinar niet missen! Inschrijven is kosteloos en uiteraard heeft u alle gelegenheid om vragen te stellen.

Let wel: Saxo verstrekt geen fiscaal advies. Uw fiscale behandeling hangt mogelijk ook af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Voor meer informatie over uw fiscale situatie adviseren wij u contact op te nemen met een fiscaal adviseur.

 

Wat u verder moet weten over de webinars 

De informatie die tijdens dit webinar wordt besproken is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de spreker(s) staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn (hun) specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van de inhoud van de webinars, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie die tijdens het webinar wordt besproken kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina's. 


Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland