Kansen op de beurs

Hans Oudshoorn deelt concrete tips and tricks voor de opbouw en onderhoud van een portefeuille. In de evergreen ‘Kansen op de beurs’ staan de volgende topics centraal:

  • Dividendbeleggingen: steunpilaren met brede spreiding voor de portefeuille
  • Preferente aandelen: breed gespreid dividend ontvangen met voorrang op gewone aandeelhouders
  • Listed private equity: volg het slimme geld mét dividend als bijvangst
  • Risico’s verkleinen en rendementskansen vergroten met opties
 U kunt de presentatieslides hier downloaden.

Meer over dit webinar

Wie webinars van Hans volgt, weet dat hij belegt als een voetbalcoach. In de evergreen ‘Kansen op de beurs’ van 5 oktober 2022 staat het middenveld centraal.

Met een duidelijke visie legt beleggerstrainer Hans Oudshoorn uit hoe hij voor iedere positie in een portefeuille teamspelers selecteert. Op zo’n manier dat een kampioenskandidaat ontstaat. In dit webinar deelt Hans dan ook concrete tips and tricks voor de opbouw en onderhoud van een portefeuille. Met oog voor actuele thema’s en valkuilen in de huidige uitdagende omgeving voor beleggers. Want ondanks – en vanwege – alle koersturbulentie, biedt deze markt wel degelijk kansen.

Tijdens de uitzending bespreekt Hans de toegevoegde waarde van dividendbeleggingen en zoomt hij binnen deze categorie in op twee bijzondere niches: de kansen van gespreid beleggen in ‘preferente aandelen’ en ‘listed private equity’. Daarnaast bespreekt hij een aanvallende middenvelder, een optiestrategie waarmee u de risico’s verkleint én de kans op koerswinst vergroot.

Overkoepelend geeft Hans aan op welke plek in het veld de verschillende producten horen, en wat de risico’s zijn. 


Is dit webinar iets voor u?

Het webinar is bedoeld voor beleggers met basiskennis over aandelen, beleggingsfondsen, ETF’s, en opties (u weet wat het schrijven van opties is). Wilt u ook met meer inspiratie beleggen? Schrijf u dan nu kosteloos in voor het webinar woensdag 5 oktober 2022 om 19:00 uur. Uiteraard heeft u alle gelegenheid om vragen te stellen.

Meer over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten. Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht tot een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.


Wat u verder moet weten over de webinars 

De informatie die tijdens dit webinar wordt besproken is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de spreker(s) staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn (hun) specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van de inhoud van de webinars, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie die tijdens het webinar wordt besproken kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina's.


Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland