Nieuwe EAEM-verordening

In maart kondigde de Europese Autoriteit voor effecten en markten (EAEM) maatregelen aan voor het harmoniseren van EU-brede voorschriften en een betere bescherming van particulieren die producten met hefboomwerking verhandelen, zoals CFD's. De nieuwe maatregelen treden 30 juli 2018 in werking.

Lees de volledige verklaring van de EAEM hier

De maatregelen zijn van toepassing op alle particuliere klanten die zijn gecontracteerd via EU-firma‘s, ongeacht waar de klant is gevestigd.

Overzicht van maatregelen

 • Hefboomlimieten bij het openen van posities
 • Het invoeren van een onderhoudsmarge: stop-out zodra de klant niet voldoet aan de onderhoudsmargevereiste
 • Een verbod op het gebruik van stimulansen om handel aan te moedigen
 • Gestandaardiseerde risicowaarschuwingen op al het promotiemateriaal
 • Een verbod om binaire opties van welk type dan ook op de markt te brengen, te verspreiden of te verkopen aan particuliere beleggers

De maatregelen in detail

Hefboomlimieten

Er gelden hefboomlimieten bij het openen van een nieuwe positie en deze variëren overeenkomstig de volatiliteit van de onderliggende asset. De initiële margevereisten op CFD- en FX-producten worden verhoogd, dit betekent dat het bedrag voor het margeonderpand dat nodig is om een nieuwe positie te openen, hoger zal zijn.

Er wordt een onderhoudsmarge ingevoerd en die vertegenwoordigt het minimumbedrag aan margeonderpand dat op de rekening aanwezig moet zijn om een openstaande positie te houden. De onderhoudsmarge wordt gebruikt om de margebenutting te berekenen.

Houd er rekening mee dat de nieuwe initiële margepercentages van de EAEM vanaf 30 juli van toepassing zullen zijn op de gehele margeportfolio bij het openen van een nieuwe positie. De nieuwe onderhoudsmargepercentages zullen ook van toepassing zijn op de gehele margeportfolio, inclusief alle huidige openstaande posities.

De vereiste initiële marge op minor FX-paren wordt bijvoorbeeld verhoogd van onze huidige marge van 2% (hefboomwerking van 50:1) naar 5% (20:1).

Huidige initiële margeInitiële marge
vanaf
30 juli
Onderhoudsmarge
vanaf
30 juli
FX (major)1,5%3,33%1,66%
FX (minor)2,0%5,0%2,5%
Index (major)2,5%5,0%2,5%
Index (minor)3,0%10,0%5,0%
Goud3,0%5,0%2,5%
Grondstoffen4,0%10,0%5,0%
Aandelen10,0%20,0%10,0%

Margin close out

De onderhoudsmarge is de marge die vereist is om een openstaande positie aan te houden. De onderhoudsmarge wordt gebruikt om de margebenutting te berekenen.

Als uw rekening een benutting van 100% overschrijdt, volgt automatisch margin close-out. Dit houdt in dat er orders worden geplaatst om posities te sluiten en bestaande orders worden geannuleerd.

Bescherming tegen negatief saldo

Er geldt een bescherming tegen negatief saldo voor rekeningen die een open FX-spot of CFD-positie houden en die geldt voor elk verlies nadat een/al het onderpand op een rekening is gebruikt, inclusief contante deposito‘s.

We zullen het negatieve geldbedrag vergoeden zodra alle op rekening aangehouden posities zijn afgewikkeld. De vergoeding zal de rekeningwaarde op nul zetten.

Beperking op stimulansen

Er komen beperkingen op het aanbieden van buitensporige bonussen of andere incentives die ten doel hebben particuliere beleggers aan te moedigen in FX/CFD's te beleggen.

Geharmoniseerde risicowaarschuwing met bedrijfsspecifieke resultaten

Er komt een gestandaardiseerd format voor risicowaarschuwingen, waarin bedrijven vermelden hoeveel transacties met hefboomwerking positieve resultaten hebben opgeleverd voor hun klanten. 

Binaire opties

De maatregel is van toepassing op alle binaire opties, ongeacht of deze OTC worden verhandeld of op een handelsplatform zijn genoteerd. Daarom zullen we niet langer one-touch- en no-touch-opties aanbieden.

Herclassificatie als professionele klant

Deze maatregelen zijn uitsluitend van toepassing op particulieren. Ze hebben geen invloed op professionele klanten of klanten die een herclassificatie als professionele klant aanvragen en toegewezen krijgen.

Het standpunt van Saxo

Saxo heeft zich altijd ingezet voor verantwoord handelen. We staan dan ook volledig achter de maatregel van de EAEM.

KF

Bij Saxo werden deze ontwikkelingen al enige tijd verwacht. We hebben een duidelijke strategische keuze gemaakt om niet te concurreren op een hoge hefboomwerking. Saxo is ervan overtuigd dat zowel klanten als de branche als geheel gebaat zullen zijn bij een consistente, geharmoniseerde regelgeving op Europees niveau.

Kim Fournais – medeoprichter en CEO van Saxo Bank


Veelgestelde vragen

Saxo blijft particuliere klanten bedienen met multi-asset trading via één rekening.

Om een buffer te creëren tussen de handelscapaciteit van een klant en het niveau van margin close-out, dat is gestandaardiseerd door EAEM, zullen we naast de onderhoudsmargevereiste ook een initiële margevereiste invoeren. Dit houdt in dat we van één margevereiste overgaan naar twee margevereisten: de initiële marge en de onderhoudsmarge.

 1. Initiële marge: een margecontrole bij een orderplaatsing voorafgaand aan de transactie, dat wil zeggen bij het openen van een nieuwe positie moet er voldoende contant geld of goedgekeurd margeonderpand beschikbaar zijn op de rekening om tegemoet te komen aan de initiële margevereisten voor de gehele margeportefeuille. Dezelfde controle geldt ook voor opnames in contanten om ervoor te zorgen dat een verzoek van een klant om contanten van zijn rekening op te nemen er niet toe leidt dat hij de initiële margevereiste overtreedt.
 2. Onderhoudsmarge: een doorlopende margecontrole, dit is het minimum aan contanten of goedgekeurd margeonderpand dat op de rekening moet worden gehandhaafd om een open positie(s) aan te houden. De onderhoudsmarge wordt gebruikt om de margebenutting te berekenen en er volgt een close-out zodra de klant niet voldoet aan de vereiste van de onderhoudsmarge.
ProductHuidige minimum margevereiste van Saxo
(equivalent van onderhoudsmarge)
Courante FX1,50% (bijvoorbeeld EUR)
Minder courante FX2,00% (bijvoorbeeld AUD)
Belangrijke indices2,50% (bijvoorbeeld US500)
Minder belangrijke indices3,00% (bijvoorbeeld NETH25)
Goud3,00% (bijvoorbeeld XAU)
GrondstoffenVariërend:
6,00% (bijvoorbeeld XAG)
8,00% (bijvoorbeeld HEATINGOIL)
4,00% (bijvoorbeeld COPPERUS)
Individuele aandelen
(Rating 1 die deel uitmaken van een belangrijke index)
10,00% (bijvoorbeeld AAPL)

 

Nieuwe minimum margevereiste van EAEM

InitieelOnderhoud
3,33% (30:1)1,66%
5,00% (20:1)2,50%
5,00% (20:1)2,50%
10,00% (10:1)5,00%
5,00% (20:1)2,50%
Eén tarief: 10,00% (10:1)5,00%
20,00% (5:1)10,00%

Handelsvoorbeeld:

U stort EUR 10.000 op uw rekening. U gelooft dat de Euro (EUR) sterker wordt ten opzichte van de Amerikaanse dollar (USD) en wilt profiteren van deze opwaartse beweging. U besluit dus om 100.000 EURUSD te kopen. U houdt geen andere openstaande positie(s) aan.

Initiële margevereiste = 100.000 x 3,33% = EUR 3.330

Onderhoudsmargevereiste = 100.000 x 1,66% = EUR 1.660

Margebenutting (ten tijde van de handel) = 16,6% (EUR 1.660/EUR 10.000)

Particuliere klanten moeten voldoen aan de onderhoudsmargevereisten voor een FX/CFD-positie(s) die voor 1 augustus 2018 is geopend. Particuliere klanten hoeven alleen te voldoen aan de nieuwe initiële margevereisten voor een FX/CFD positie(s) die op of na 1 augustus 2018 is geopend.

Aangezien we multi-asset trading met één rekening met een kruiselingse zekerheidsregeling verstrekken waarbij margevereisten verschillen tussen instrumenten en producten die binnen en buiten de scope van de EAEM-maatregelen vallen en die in sommige gevallen ook hoger kunnen zijn dan de initiële minimum margevereisten die door EAEM zijn gespecificeerd, zal automatische margin close-out plaatsvinden bij 100% (onderhouds-) margebenutting.

Bijvoorbeeld, om met het bovenstaande handelsvoorbeeld verder te gaan:

U stort EUR 10.000 op uw rekening. U gelooft dat de Euro (EUR) sterker wordt ten opzichte van de Amerikaanse dollar (USD) en wilt profiteren van deze opwaartse beweging. U besluit dus om 100.000 EURUSD te kopen. U houdt geen andere openstaande positie(s) aan.

Initiële margevereiste = 100.000 x 3,33% = EUR 3.330

Onderhoudsmargevereiste = 100.000 x 1,66% = EUR 1.660

Margebenutting (ten tijde van de handel) = 16,6% (EUR 1.660/EUR 10.000)

Later is er door marktbewegingen een ongerealiseerd verlies op uw rekening van EUR 8.340.

Margebenutting = 100,0% (EUR 1.660/ (EUR 10.000 – EUR 8.340))

Hierdoor wordt uw marge volledig benut en heeft u geen capaciteit om verdere transacties aan te gaan (behalve om uw openstaande positie(s) te sluiten). U overtreedt de margevereisten en om te voldoen aan de ‘margin close-out’-regel, zullen we ernaar streven om alle of een deel van alle openstaande positie(s) onmiddellijk te beëindigen, te annuleren en uit te sluiten, daarnaast zullen we openstaande orders annuleren.

Binnen het platform kunnen klanten kiezen of ze effecten zoals aandelen, obligaties, EFT’s, enzovoort in pand willen geven als margeonderpand voor de handel in FX/CFD’s. Als een klant verzoekt om effecten niet als margeonderpand in pand te geven, wordt er een margecontrole uitgevoerd om er zeker van te zijn dat er voldoende margeonderpand op rekening aanwezig is om een open positie(s) te kunnen blijven aanhouden. Als er onvoldoende margeonderpand op de rekening staat en voorafgaand aan het verzoek om geen effecten als margeonderpand te verpanden, wordt de klant gevraagd om meer contant geld te deponeren of de open posities te beperken.

Obligaties: de onderpandwaarde beschikbaar voor margetransacties, blijft ongewijzigd.

Aandelen: de onderpandwaarde beschikbaar voor margetransacties, blijft ongewijzigd.

Bescherming tegen negatief saldo betekent dat maximale verliezen, inclusief alle daarmee verband houdende kosten, beperkt blijven tot het contante geld of de goedgekeurde zekerheden (bijvoorbeeld effecten of andere assets) die in pand zijn gegeven voor de handel in FX/CFD’s. Dit houdt in dat de verliezen niet groter mogen zijn dan de deposito’s. Bescherming tegen negatief saldo is alleen van toepassing op rekeningen die een FX-spot of CFD-positie(s) openhouden.

Vanwege de ‘margin close-out’-regel (in combinatie met de hefboomfinancieringslimieten) die zorgt voor een margebuffer onder normale marktomstandigheden, is bescherming tegen negatief saldo alleen in zeldzame situaties nodig, dat wil zeggen onder extreme marktomstandigheden. Als de geaggregeerde winst/verlies op FX/CFD’s het contante geld en/of het goedgekeurde onderpand overschrijdt, vergoeden we het negatieve geldbedrag zodra alle op rekening aangehouden posities zijn afgewikkeld.

De vergoeding zal de rekeningwaarde op nul zetten. Een voorbeeld:

 1. Ongerealiseerd verlies = EUR 4.000
 2. Contant en/of goedgekeurd onderpand = EUR 1.000
 3. Vergoeding = EUR 3.000
 4. Rekeningwaarde = EUR 0

Opmerking. Afhankelijk van lokale belastingregels kan het bedrag van de vergoedingen belastbaar zijn.

Saxo Bank A/S the Netherlands
Keizersgracht 169
1016 DP Amsterdam
Nederland

Nederland

Ken de risico’s
Alle handel brengt risico’s met zich mee. Om u te helpen meer inzicht te krijgen in de risico’s hebben wij een reeks Essentiële-informatiedocumenten (Eid’s) voor u samengesteld, waarin de risico’s en het rendement met betrekking tot elk product wordt uiteengezet. Op ons handelsplatform kunt u nog aanvullende Essentiële-informatiedocumenten vinden. Meer info

Deze website is wereldwijd toegankelijk, maar de informatie op de website is gerelateerd aan Saxo Bank A/S en is niet specifiek voor Saxo Bank Nederland, wat een entiteit is die wordt gereguleerd door De Autoriteit Financiële Markten(AFM).

De informatie op deze site is niet bedoeld voor inwoners van de VS en België en zijn niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen die in een land of jurisdictie waar zulke verspreiding en het gebruik in strijd zijn met de lokale wetgeving of regelgeving zou zijn.

Apple, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc. die geregistreerd zijn in de VS en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc.