Hoe haal ik meer uit mijn portefeuille met gedekte calls?

Hoe haal ik meer uit mijn portefeuille met gedekte calls?

investments 5 minutes to read
Luc Van Hof

Summary:  Een bestaande positie extra laten renderen? Dat kan met een covered of gedekte call. Luc licht het gebruik kort toe.


Level: Ervaren


 

Gedekte calls in het kort

Een bestaande positie extra laten renderen? Dat kan met een covered of gedekte call. Luc licht het gebruik kort toe.

Nog geen idee waarom u deze strategie zou inzetten? Lees dan het dossier over ‘waarom kiezen voor opties’ of bekijk het filmpje om te weten wat opties voor uw portefeuille kunnen betekenen.

Gedekte calls in het kort

Het schrijven van een calloptie (een ‘short calloptie’-positie) is een ‘bear’ optiestrategie, waarbij een belegger een calloptie schrijft omdat hij verwacht dat de koers van een aandeel zal dalen (of niet te sterk zal stijgen).

Het schrijven of verkopen van een gedekte call (‘covered call’) is een strategie waarbij een calloptie voor minstens 100 aandelen geschreven wordt. Uit vorig dossier hebben we geleerd dat een geschreven calloptie op zichzelf gepaard kan gaan met een onbeperkt maximaal verlies. Maar wanneer dit gecombineerd wordt met een longpositie (bezit) van 100 aandelen (dekking), brengt het schrijven van een calloptie geen extra risico met zich mee, en kan het zelfs winst opleveren wanneer de aandelenkoers stabiel blijft of zelfs licht daalt. Meer zelfs, de premie die men voor de calloptie heeft ontvangen, geeft een gedeeltelijke neerwaartse bescherming tegen dalingen in de aandelenkoers. Een nadeel? In deze bescherming is de maximale winst van de longpositie in de aandelen beperkt door het verkopen van de call.

Wat zijn de kenmerken van deze strategie?

Maximale winst: (uitoefenprijs short call + ontvangen callpremie - aankoopprijs aandeel) x 100 (= het aantal onderliggende waardes. Dat zijn er meestal 100 maar dus niet altijd)

Maximaal verlies: (aankoopprijs aandeel - ontvangen callpremie) x 100

Break-even bij de expiratie: aankoopprijs aandeel - ontvangen callpremie

Geschatte kans op winst: Geschatte kans op winst: meer dan 50 %, op voorwaarde dat de short calls out-of-the-money zijn op het ogenblik dat ze geschreven worden, met een delta kleiner dan +0.50. Short calls liggen dus in het interval [0, + 0.5]. In dat geval is de kans om in-the-money (= potentieel verlies) te eindigen <50%, dus zal de transactie in meer dan 50% van de gevallen winstgevend zijn.

Resulterende positie na expiratie: Als de aandelenkoers groter is dan de uitoefenprijs van de short call, worden de aandelen van de schrijver van de gedekte call ‘opgeëist’. Wanneer de aandelenkoers bij de expiratie van de calloptie lager ligt dan de uitoefenprijs van de short call, loopt de calloptie dan weer waardeloos af en houdt de belegger de aandelen én de premie die werd ontvangen voor het verkopen van de call.

Risico op leveringsplicht: Wanneer de short call ‘in the money ’ is, loopt de schrijver van de gedekte call het risico om 100 aandelen per calloptiecontract te moeten leveren. Maar omdat de belegger 100 aandelen per short call bezit, worden de long aandelen ‘opgeëist’, wat de belegger zonder positie achterlaat.

Zeg het met cijfers: een rekenvoorbeeld

Aankoopprijs: € 75
Uitoefenprijs verkochte short call: € 80
Ontvangen premie voor de 80 call: € 3 

Hieronder ziet u de details van deze specifieke situatie: 

Maximale winst: (€ 80 uitoefenprijs van de short + € 3 ontvangen premie - € 75 aankoopprijs aandeel) x 100 = € 800

Maximaal verlies: (€ 75 aankoopprijs aandeel - € 3 ontvangen premie) x 100 = € 7200 (aandelenkoers daalt tot € 0)

Break-evenprijs bij de expiratie (effectieve aankoopprijs van het aandeel) : € 75 aankoopprijs aandeel - € 3 ontvangen premie = € 72

Positie bij leveringsplicht:

Bij een leveringsplicht van de short 80 call is de schrijver van de gedekte call verplicht om 100 aandelen te verkopen aan de uitoefenprijs. Omdat de belegger al 100 aandelen bezit, laat de leveringsplicht de belegger zonder positie. De positieve kant is dat de schrijver van de gedekte call de maximale winstresultaten krijgt.

De volgende grafiek geeft de maximale winsten en verliezen (P/L) weer die de belegger bij de expiratie kan maken bij een gedekte call vs. long aandeel: (bron: Capital Hedge)

Optiedossier-4-grafiek

Toelichting

Zoals hierboven is weergegeven, houdt het voor de positie minder risico in om 100 aandelen te kopen tegen € 75 en de 80 call voor € 3 te schrijven, dan simpelweg aandelen te kopen en houden. Omdat een premie wordt ontvangen voor het verkopen van de call, wordt de aankoopprijs van de aandelen effectief verminderd met het bedrag van de callpremie. Daarom is de break-evenprijs van een gedekte callpositie eigenlijk de verminderde aankoopprijs van de aandelen. In ruil voor deze lagere aankoopprijs wordt wel de maximale winst van de positie begrensd zodra de aandelenkoers boven de uitoefenprijs van de short call uitstijgt.

Ter vergelijking hebben we ook de winsten en verliezen bijgevoegd voor een longpositie in aandelen. In vergelijking met de longpositie in aandelen heeft de gedekte call meestal een kleiner mogelijk verlies en een grotere mogelijke winst . Maar indien de aandelenkoers sterk boven de uitoefenprijs van de short call uitstijgt, levert de longpositie in aandelen betere resultaten zonder short call. Hierdoor is een schrijver van een gedekte call meestal niet zo optimistisch over aandelen als iemand die enkel een longpositie in aandelen aanhoudt.erg optimistisch over de aandelen.

Wat u zeker moet onthouden als het gaat over het schrijven van gedekte calls: 

  • Het schrijven van gedekte calls is een gematigde ‘bull’ positie, waarbij minstens 100 aandelen gekocht worden en voor elke 100 aandelen een calloptie geschreven wordt. Gedekte calls hebben een beperkte maximale winst, maar een lager maximaal verlies vergeleken met het kopen van 100 aandelen. Bij een bull positie gaat u uit van het positieve. Bullish is afgeleid an het Engelse bull omdat een stier bij een aanval zijn kop van laag bij de grond naar boven gooit.
  • De break-evenprijs van een gedekte callpositie is de aankoopprijs van een aandeel verminderd met de premie ontvangen voor het verkopen van de calloptie. Het ontvangen van een premie voor de call reduceert de kosten voor het aankopen van de aandelen, waardoor de break-evenprijs eigenlijk de werkelijke aankoopprijs van de aandelen is.
  • De maximale winst van een gedekte call is gelijk aan: (uitoefenprijs short call - break-evenprijs aandeel) x 100
  • Het maximale verlies van een gedekte call is gelijk aan: break-evenprijs aandeel x 100.
  • Om een gedekte callpositie voor de expiratie te sluiten, kan de belegger gelijktijdig de long aandelen verkopen en de short call terugkopen tegen hun huidige prijzen.
  • Bij een aandeel dat hoofdzakelijk stabiel blijft of zelfs lichtjes daalt, levert een gedekte call meer op dan een longpositie in het kopen en houden van aandelen.
  • Let er tot slot op dat het altijd wordt aangeraden om voldoende kennis te hebben over de werking en risico’s van dit beleggingsproduct.

U leest het, opties kan u op erg veel manieren benutten. Het belangrijkste wat optiehandel betreft is dat u duidelijk weet wat u hoopt te bereiken (en dat u zich bewust bent van de verbonden risico’s en kosten). Pas dan is het opportuun om te beginnen met optiehandel.

Wist u trouwens dat op opties de beurstaks niet van toepassing is? Minder kosten betekent alvast minder afroming van uw potentieel rendement.

 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België