Waarom opties interessant kunnen zijn Waarom opties interessant kunnen zijn Waarom opties interessant kunnen zijn

Waarom opties interessant kunnen zijn

Contract Options 5 minuten leestijd
Luc Van Hof

Samenvatting:  De 4 belangrijkste doelen die u kan bereiken met opties.


 
Welke doelstelling(en) hoop ik te bereiken met opties? En welke risico’s ben ik daarvoor bereid te nemen?

Dat zijn de vragen die u zich moet stellen als u aan optiehandel wil beginnen. U dacht waarschijnlijk in de eerste plaats aan ‘geld verdienen', maar ironisch genoeg zal dat antwoord u niet helpen om dat doel te bereiken. Wat dan wel?

De 4 belangrijkste doelen die u kan bereiken met opties

Opties bieden een waaier aan mogelijkheden waarover beleggers die beleggen in uitsluitend aandelen, ETF's en allerlei andere verhandelbare producten niet beschikken. Om doeltreffend opties te verhandelen, moet u eerst uw doelstellingen nauwgezet bepalen, alsook de risico's in overweging nemen. Vervolgens past u strategieën toe waarmee u die doelen kan behalen. In het algemeen kan u met optiehandel 4 verschillende kanten uit:

  • Een prijsrichting beoordelen
  • Een bestaande positie of portefeuille afdekken
  • Inkomsten genereren
  • Voordeel halen uit neutrale/unieke situaties

Weliswaar kunnen er nog andere doelstellingen zijn, maar doorgaans handelt men in opties om een van de 4 bovenstaande te bereiken. Laten we op elk doel wat dieper ingaan, zodat u beter begrijpt welke mogelijkheden er bestaan binnen opties en vooral hoe die u kunnen helpen om bovenstaande doelen te behalen.

Doel 1: een oordeel geven over de prijsrichting

Beleggers die aandelen kopen (en/of short gaan), geven zo te kennen dat de prijs volgens hen zal stijgen (of dalen). Als u wil beleggen in opties, kan u net hetzelfde doen, door een calloptie of een putoptie te kopen. Het voordeel is dat u doorgaans veel minder geld investeert dan een aandelenkoper. Een voorbeeld: als een belegger in aandelen 100 aandelen van € 20 koopt en daar € 2000 voor betaalt, dan zou een belegger die voor opties kiest een calloptie met een uitoefenprijs van € 20 kunnen kopen voor zeg maar € 100 tot € 200 - meteen ook het maximale risico dat die laatste bij deze handel loopt. Als de koers van het aandeel evolueert zoals verwacht, zal de optiebelegger gewoonlijk een veel hoger rendement behalen dan de aandelenkoper. Is het dus uw bedoeling om in te spelen op prijsbewegingen? Dan kan u dit via opties met een veel kleinere investering realiseren dan via aandelen.

Doel 2: een bestaande positie of portefeuille afdekken

Een houder van beursaandelen kan het neerwaartse risico dat verbonden is aan het bezit van die aandelen, beperken tot een bepaald niveau (toch voor een bepaalde tijd) door een putoptie op het aandeel in kwestie te kopen. Voor elke euro waarmee de waarde van het aandeel onder de uitoefenprijs van de gekochte putoptie zakt, wint de putoptie een euro aan waarde. Zo blijft het neerwaartse risico beperkt - toch zeker tijdens de looptijd van de optie. Op dezelfde manier kan een belegger met een aandelenportefeuille overwegen om een putoptie op een bredere aandelenindex, zoals de S&P 500 of de Nasdaq 100, te kopen. Als de beurs een algemene daling doormaakt, kan de putoptie op de aandelenindex voldoende winst genereren om de waardevermindering van de beleggersportefeuille geheel of minstens gedeeltelijk te compenseren. Kortom: maakt u zich zorgen over het risico op de korte termijn, maar wil u een bepaald aandeel of een deel van een aandelenportefeuille niet verkopen? Dankzij de juiste afschermingsstrategie met opties kan u het risico beperken.

Doel 3: inkomsten genereren

Er zijn allerlei optiestrategieën waarmee verschillende beleggers winst hopen te boeken. De meest gebruikelijke strategie is gedekte callopties schrijven op een bestaande aandelenpositie. Als de aandelenkoers dan onder de uitoefenprijs van de verkochte calloptie blijft, behoudt de belegger de volledige premie die hij heeft ontvangen van de koper van de opties.

Een andere gebruikelijke strategie is een zogenaamde 'credit spread'. Daarbij verkoopt u een call- of putoptie die 'out of the money' is en koopt men tegelijkertijd een bijkomende ‘out of the money’ call- of putoptie. Dit noemen we een credit spread, want wanneer de transactie wordt gesloten, ontvangt de belegger in opties een krediet gelijk aan het verschil tussen de prijzen van de 2 opties. De prijs van de verkochte optie is daarbij hoger dan de prijs van de gekochte optie. Als de onderliggende aandelenprijs niet boven de uitoefenprijs van de verkochte optie (uit)stijgt, behoudt de handelaar het volledige krediet. Uiteindelijk gaat het erom dat de mogelijkheid om opties te 'schrijven', optiebeleggers in staat stelt om potentieel bijkomende winst in hun portefeuille te behalen.

Doel 4: voordeel halen uit neutrale/unieke situaties

Als een belegger een aandeel koopt en de prijs blijft stabiel, dan wint hij daar niets bij. Een belegger die in opties handelt kan potentieel wel voordeel halen uit zo'n situatie. Een mogelijke optiestrategie is kalenderspreiding. Bij deze methode koopt de belegger een optie op de langere termijn en verkoopt hij een optie op de kortere termijn tegen dezelfde uitoefenprijs. Zo haalt hij mogelijk voordeel uit het feit dat de looptijd van de optie op de kortere termijn sneller verstrijkt dan die van de optie op de langere termijn. Zolang het onderliggende aandeel binnen een bepaalde prijsvork blijft, zal de winst toenemen, zelfs als de aandelenprijs stagneert.

Anderzijds kan een optiebelegger die vermoedt dat een effect weldra drastisch gaat bewegen en uit zijn nauwe prijsvork zal breken, een straddle kopen. Dit betekent dat hij een calloptie en een putoptie tegen dezelfde uitoefenprijs en met dezelfde vervaldatum koopt. Zolang het onderliggende aandeel aanzienlijk in de een of de andere richting beweegt, blijft de trader uit ons voorbeeld dus winst boeken.

Onthoud vooral dat opties aan beleggers de mogelijkheid bieden om voordeel te halen uit dalende of stijgende markten, zijwaartse markten, en situaties met een hoge en/of lage volatiliteit. Vergeet ook niet dat u voor dit type producten best beschikt over een gepast kennis- en ervaringsniveau.

 

U leest het, opties kan u op erg veel manieren benutten. Het belangrijkste wat optiehandel betreft is dat u duidelijk weet wat u hoopt te bereiken (en dat u zich bewust bent van de verbonden risico’s en kosten). Pas dan is het opportuun om te beginnen met optiehandel.

Wist u trouwens dat op opties de beurstaks niet van toepassing is? Minder kosten betekent alvast minder afroming van uw potentieel rendement.

Benieuwd naar meer artikels? Kijk dan zeker ook eens naar:

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België