Wat is de Relative Strength Index?

De Relative Strength Index (RSI) is een indicator die het marktsentiment voor een aandeel of index meet en die helpt om te bepalen wanneer een koers in een zijwaartse markt zijn top of bodem heeft bereikt. De RSI werd in 1978 ontwikkeld door J. Welles Wilder en is een populair middel onder technisch analisten.

 • RSI berekenen

  Het marktsentiment wordt aangegeven met behulp van een getal tussen 0 en 100 en wordt berekend over een periode van veertien dagen. De formule die hierbij wordt gebruikt is als volgt:

  Relative Strength Index = 100 - 100 / (1 + RS)

  In deze formule staat RS voor de gemiddelde winst van opwaartse perioden tijdens de veertien dagen gedeeld door het gemiddelde verlies van dalingsperioden gedurende de veertien dagen.

  De uitkomst kan als volgt geïnterpreteerd worden: RSI-waarden van 70 of hoger wijzen erop dat een aandeel of index overgewaardeerd wordt en er daarom binnenkort een corrigerende daling in prijs zou kunnen vinden, dan is de top bereikt. Technische analisten gebruiken hiervoor de term 'overbought' (te veel gekocht).

  Een RSI-score van 30 of lager wordt gewoonlijk geïnterpreteerd als een indicatie van een ondergewaardeerde toestand die een trendverandering of een correctieprijsomkering naar de bovenkant signaleert. In dit geval is de bodem bereikt.

 • Nadelen RSI

  De Relative Strength index, is net als andere vormen van technische analyse, een middel om aan de hand van historische koersen het toekomstige koersverloop te voorspellen.

  Echter bieden in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst en moet er altijd een weloverwogen beslissing gemaakt worden voordat besloten wordt dat de RSI wordt gevolgd. Het kan namelijk zijn dat de top en bodem wordt doorbroken.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo België alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo België niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo België is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België