Wat is technische analyse?

Technische analyse is het bestuderen van grafieken van historische koersen om zo het toekomstige koersverloop te voorspellen. Bij Saxo Bank kunt u een duidelijke kijk op de steun en weerstand van aandelen en indices krijgen. Daarnaast is het mogelijk om via een technische analyse een trendverwachting op korte, middellange en lange termijn op te stellen.

Zie ook fundamentele analyse.

Waarom technische analyse?

Technische analyse geeft antwoord op de vraag: ‘Wanneer moet ik kopen?’. Eén van de uitgangspunten van een technisch analist is dat alle informatie in de koers is verwerkt, ook alle fundamentele factoren. De koers is simpelweg het resultaat van vraag en aanbod. Een technisch analist is dus niet geïnteresseerd in een stijging van de winst van een bedrijf of een renteverlaging door de Europese Centrale Bank. Het enige wat voor een technisch analist telt, is de koers.

Door naar koersgrafieken te kijken of door berekeningen los te laten op historische koersen, probeert een technisch analist het waarschijnlijke koersverloop in kaart te brengen.

 • Visueel vs. statistisch

  Kijken naar grafieken wordt visuele technische analyse genoemd (eerste stroming). Het rekenen met koersen wordt statistische technische analyse genoemd (tweede stroming).

  De eerste stroming is subjectief, het verschilt namelijk per belegger wat hij of zij in een grafiek ziet.

  De tweede is objectief: elke belegger die een statistische berekening toepast, krijgt dezelfde uitkomst. Naast het uitgangspunt dat alle informatie in de koers is verwerkt, kent technische analyse nog twee basisprincipes. Ten eerste: koersen bewegen in trends, en ten tweede: de geschiedenis herhaalt zich. Vaak hebben beleggers namelijk de neiging om in vergelijkbare situaties hetzelfde te reageren. Hier kunt u als belegger heel goed op inspelen. Want als u de trend eerder herkent dan uw medebelegger, dan kunt u geld verdienen.

 • 'The trend is your friend'

  Voor wat betreft trends zijn er drie te onderscheiden: een stijgende, een dalende en een zijwaartse trend. Met dat de geschiedenis zich herhaalt, wordt bedoeld dat beleggers vergelijkbare situaties van koerspatronen herkennen en telkens op dezelfde manier reageren. Zo ontstaan terugkerende patronen. Herkennen van deze patronen kan veel rendement opleveren.

  Een korte termijnbelegger die gebruikmaakt van technische analyse kan als criterium hanteren: ‘kopen bij een uitbraak door de weerstand’ of 'verkopen indien de koers door het 25-daags gemiddelde zakt’. Alleen op deze momenten komt de belegger in actie. De koop- en verkoopcriteria van zowel een korte- als lange termijnbelegger bepalen dus niet alleen de transactiemomenten, maar geven ook duidelijkheid en rust.

  Technische analyse helpt dus bij het bepalen van het moment om in actie te komen.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België