Wat is een fundamentele analyse?

De fundamentele analyse is een methode waarbij wordt getracht een voorspelling te doen over de koersontwikkeling van dat bedrijf in de toekomst door de analyse van bedrijfsgegevens zoals jaarcijfers. Met de fundamentele analyse van Saxo Bank kunt u bedrijven analyseren op basis van resultaten, financiële ratio’s en verwachtingen van analisten. U heeft de keuze uit verschillende parameters en kunt deze ook visueel weergeven in bijvoorbeeld een grafiek.

Zie ook technische analyse.

Verschil fundamentele & technische analyse

Voordat u een aandeel koopt is het belangrijk een fundamentele analyse te maken om uw beslissing te rechtvaardigen. Hiervoor kunt u gebruik maken van verschillende analysevormen. De bekendste zijn fundamentele en technische analyse, kortweg vaak FA en TA genoemd. Deze twee stromingen staan grofweg tegenover elkaar. Technische analyse draait om de vraag ‘wanneer moet ik kopen?’ en gaat over timing. Fundamentele analyse is het vergaren van kennis en inzicht in bedrijfstakken en individuele bedrijven en geeft antwoord op de vraag ‘wat moet ik kopen?’.

Selectie van aandelen

Centraal in het werk van een fundamenteel analist staat het jaarverslag (Micro) en in het bijzonder de winstontwikkeling van een bedrijf. Ook kijkt hij naar wat concurrenten (Meso) doen. Eigenlijk hoopt hij een informatievoorsprong te krijgen, zodat hij een betere inschatting kan maken over de toekomstige ontwikkeling van een bedrijf en de aandelenkoers dan andere beleggers. Tegenwoordig hoort ook het beoordelen van de algemene economische situatie en de economische verhoudingen tussen landen (Macro) bij de fundamentele analyse. Sommige fundamenteel analisten verdiepen zich daarnaast in de strategische plannen van een onderneming en nemen het politieke klimaat van een land mee in hun analyse.

Samengevat

Samengevat gaat fundamentele analyse over de selectie van aandelen. Deze selectie vindt in drie fasen plaats: macro-, meso- en micro-economisch. Centraal in het werk van een fundamenteel analist staat het jaarverslag en in het bijzonder de winstontwikkeling van een bedrijf.

  Zelf beleggen of laten beleggen?

  Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
  U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

  De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

  Saxo Bank
  Bijkantoor België,
  Italiëlei 124, Bus 101
  2000, Antwerpen,
  België

  In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

  Neem contact op met Saxo

  Select region

  België
  België