Wat betekent Portfolio Based Margin?

Portfolio Based Margin (PBM) is een methode die wordt gebruikt om de totale marginverplichting voor een portefeuille te berekenen.

Wat is Portfolio Based Margin?

Portfolio Based Margin (PBM) is een methode om het risico van een beleggingsportefeuille in kaart te brengen. Hiervoor berekent PBM het risico van alle posities en beleggingsinstrumenten die betrekking hebben op dezelfde onderliggende waarde. Ook maakt PBM gebruik van een optiewaarderingsmodel dat de risico’s van derivaten op een andere manier berekent. Hierdoor kan er tevens dekking op opties worden gegeven. In de meeste gevallen valt de marginberekening via PBM daarom lager uit dan de standaard marginberekening die wordt gehanteerd.

PBM berekent de totale marginverplichting door een inschatting te maken van vijf verschillende risico’s voor een beleggingsportefeuille.

  • Portefeuillerisico - is een maatstaf voor het risico dat aan de portefeuille wordt toegekend uitgedrukt in margin.
  • Derivatenrisico - een opslag op de margin voor het rente- en dividendrisico bij derivaten.
  • Concentratierisico - een opslag op de margin voor het risico van (eenzijdige) portefeuilles waarbij sprake is van een beperkte spreiding.
  • Liquiditeitsrisico - een opslag op de margin voor een aangehouden positie die het gemiddelde dagvolume overschrijdt.
  • Volatiliteitsrisico - een opslag op de margin voor aandelen waarbij de notering lager is dan EUR/ USD 2. (Saxo Bank heeft de mogelijkheid om hier in individuele gevallen van af te wijken).

De berekeningen om deze risico’s te bepalen zijn zeer uitgebreid en maken gebruik van verschillende parameters en complexe wiskundige formules.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België