Wat is de margin?

Beleggers die opties schrijven zijn bekend met de term ‘margin’. Voor een aantal beleggers is margin echter een wat vaag begrip. Margin is een vorm van onderpand dat nodig is als opties geschreven worden. Het geldt voor zowel call- als put opties. Ook bij het aangaan van een future transactie is er sprake van met margin.

Hoeveel is de margin?

Bij het schrijven van opties gaat een belegger per definitie een verplichting aan en het is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen van die verplichting zullen zijn. Om zo’n transactie überhaupt aan te mogen gaan, is het noodzakelijk dat je onderpand in de vorm van een financiële buffer aanhoudt. Dit noemen we margin. De hoogte van het bedrag hangt af van een aantal variabelen en kan je zelf berekenen. De formule die door Euronext gehanteerd wordt is de volgende:

 • Margin voor calls = (P + %(2xS – E)) x V
 • Margin voor puts = (P + %(2xE – S)) x V

P = Slotkoers van de optie, % = Dekkingspercentage, S = Koers onderliggende waarde, E = Uitoefenprijs optie, V = Vermenigvuldigingsfactor 100 ( = de contractgrootte).

 • Margin voorbeeld voor een index

  Als voorbeeld nemen we een indexoptie met een looptijd van bijna twee maanden. We gaan kijken naar de call AEX dec 540 met een premie van € 4,80. Als u deze zou schrijven, hoeveel margin dient u dan aan te houden bij een stand in de index van 527 punten?

  Margin voor calls = (P + %(2xS – E)) x V

  P = Slotkoers van de optie
  % = Marginpercentage
  S = Koers onderliggende waarde
  E = Uitoefenprijs optie
  V = Vermenigvuldigingsfactor 100 ( = de contractgrootte)

  P = € 4,80, % = 7,5% (6% voor dagopties), S = 527, E = 540, V = 100 ( = de contractgrootte)

  Per optie die u schrijft dient u dit bedrag op uw rekening te hebben staan om dit überhaupt te mogen doen. Als dit bedrag er niet staat kunt u deze transactie niet doen.

 • Margin voorbeeld voor aandelen

  Stel, u wilt een put schrijven op het fictieve aandeel ABC, dat op het moment van schrijven ruim € 66,- noteert. Het gaat hier om de put ABC 64 die € 1,60 oplevert. De marginverplichting is € 1.090,-. Dit komt als volgt tot stand:

  Margin voor puts = (P + %(2xE – S)) x V

  P = € 1,60, % =15%, S = 66, E = 64, V = 100

  € 1,60 + ((15% * (128 – 66)) * 100 = € 10,90

  Voor de put ABC 60, waarvoor u € 0,60 krijgt, dient u € 870,- margin aan te houden.

  Een reden om dit te willen doen is uiteraard het ontvangen van de premie. Het kan ook zijn dat u de stukken wel wilt hebben voor uitoefenprijs – minus de ontvangen premie (in het voorbeeld van Put ABC 64 is dit € 62,40) maar u moet u er wel bewust van zijn dat het schrijven van een put een afnameverplichting inhoudt. En dit is ook het geval als het aandeel 40% lager staat!

Wat is een margin call?

Om de risico's van zowel de schrijvers als kopers te beperken eist de beurs dat er voldoende onderpand aanwezig is om eventuele verliezen te kunnen financieren. Dit is de zogenaamde marginverplichting. Op het moment dat dit bedrag onvoldoende is gaat men over tot een zogenaamde margin call, waarbij men vijf dagen de tijd heeft om tekorten aan te zuiveren voordat de bank gaat liquideren. De term margin call wijst op het bericht dat men ontvangt, en heeft niets te maken met callopties. In de professionele handel wordt vaker de term haircut gebruikt om het bedrag aan te duiden dat men moet aanhouden ter dekking van optieposities.

De risico's van handelen in opties

Opties zijn risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, u goed te informeren over de werking en risico’s. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België