Wat betekent overweight?

Overweight is een term die wordt gebruikt door analisten als zij denken dat het mogelijk beter is om een bepaald aandeel te kopen. Analisten verwachten dan dat het aandeel het beter zal doen dan anderen in zijn sector of op de markt.

  • Overweight

    Als een aandeel door een analist wordt bestempeld als overweight dan is zijn insteek om dit aandeel te kopen. Dit wordt afhankelijk van de analist op verschillende onderdelen gebaseerd. Sommige analisten gebruiken voornamelijk Technische Analyse en anderen weer een Fundamentele Analyse.

  • Wie bepaald wanneer een aandeel in de categorie ‘Overweight’ zit?

    Analisten analyseren aandelen aan de hand van hun eigen methoden. Op basis van de uitkomsten geven ze een oordeel om een aandeel te houden, kopen of verkopen. Er kunnen tussen analisten verschillen zijn in hun oordeel. Belangrijk is dat je altijd zelf een oordeel velt voordat je een aandeel wilt verkopen (of aankopen).

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België