Wat betekent intrinsieke waarde?

De intrinsieke waarde is het verschil tussen de prijs van de onderliggende waarde en de uitoefenprijs van een optie. Anders gezegd, het is de waarde die een optie zou hebben als deze direct uitgeoefend zou worden.

Waarvoor gebruikt u intrinsieke waarde?

De intrinsieke waarde wordt als onderdeel van een fundamentele analyse vaker gebruikt. De intrinsieke waarde geeft u inzicht in de financiële resultaten van een bepaalde periode. Natuurlijk moet u bij een fundamentele analyse ook rekening houden met de toekomst. Hierdoor kunt u niet stellen dat een bepaalde intrinsieke waarde goed of slecht is.

  • Hoe gebruikt u de intrinsieke waarde als belegger?

    Als u de intrinsieke waarde van een bedrijf weet of heeft berekend kunt u ook de intrinsieke waarde van het aandeel berekenen. Hiermee krijgt u bijvoorbeeld inzicht in de mogelijk winstuitkering ofwel dividend aan het einde van het jaar. Hoe werkt dit? Als een aandeel op de beurs wordt verhandeld voor € 10,- maar de intrinsieke waarde van het aandeel is maar € 2,50 dan is de kans op een hoog rendement wat kleiner. Waarschijnlijk zal men in dit bedrijf investeren voor de koersstijging en de toekomst.

  • Hoe berekent u de intrinsieke waarde per aandeel?

    Stel, u weet de intrinsieke waarde van het bedrijf. Bij (fictieve) bedrijf ABC, uit het eerder genoemde voorbeeld, is de intrinsieke waarde € 200 miljoen. Dan kunt u deze delen door het totaal aantal uitstaande aandelen. Stel, dat bedrijf 60 miljoen aandelen heeft uitstaan en dus een intrinsieke waarde heeft van € 200 miljoen dan is de berekening als volgt: 200/60 = 3,33 per aandeel. Dit houdt dan in dat bedrijf ABC een intrinsieke waarde per aandeel heeft van € 3,33.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België