Daarom schrijft u een short put Daarom schrijft u een short put Daarom schrijft u een short put

Daarom schrijft u een short put

Beursnieuws 6 minuten leestijd
Luc Van Hof

 

Inspelen op een prijsstijging

Luc Van Hof, expert in opties, legt uit waarom een short put interessant kan zijn.

Nog geen idee waarom u deze strategie zou inzetten? Lees dan het dossier over ‘waarom kiezen voor opties’ en kom te weten wat opties voor uw portefeuille kunnen betekenen.

Short put schrijven in het kort:

Het verkopen of schrijven van puts (soms ook ‘short putopties’ genoemd) is een optiestrategie waarbij een belegger een putoptie schrijft omdat hij verwacht dat de koers van een aandeel zal stijgen.

Als optieschrijver is het wenselijk voor de belegger dat de prijzen van de opties dalen. Wanneer een aandelenkoers stijgt, gaan de prijzen van de putopties voor dat aandeel meestal dalen. Daarom noemt men het schrijven van puts een ‘bull’ strategie, waarbij wordt uitgegaan van het positieve. Bullish is immers afgeleid van het Engelse bull omdat een stier bij een aanval zijn kop van laag bij de grond naar boven gooit.

Wat zijn de kenmerken van deze strategie?

Maximale winst: verkoopprijs van de put (ontvangen premie) x 100 (= het aantal onderliggende waardes. Dat zijn er meestal 100 maar dus niet altijd)

Maximaal verlies: (uitoefenprijs van de put - ontvangen premie) x 100

Break-even bij de expiratie: uitoefenprijs van de put - ontvangen premie

Geschatte kans op winst: tussen 50-99 %, afhankelijk van de geschreven putoptie en op voorwaarde dat de put opties die geschreven worden ‘out of the money ’ zijn, en dus een delta hebben tussen -0.50 en -1. Of anders gezegd: op voorwaarde dat de put opties die geschreven worden ‘out of the money’ zijn, hebben deze puts een delta tussen -0.50 en -1. Dat impliceert dat de kans dat ze ‘in the money’ (itm) eindigen kleiner is dan 50%. Zelfs wanneer ze itm zijn op expiratie, kan de transactie nog winstgevend zijn als de ontvangen premie groter is dan de mate van itm. In het voorbeeldje: stel dat het aandeel daalt met 5% - van € 25 naar € 23,75 – dan is er toch nog € 0,75 winst; en dat ondanks het feit dat de verwachte stijging van het aandeel niet heeft plaats gevonden.

Positie na expiratie: als de belegger een short putoptie houdt die ‘in the money ’ is tot aan de expiratie, leidt dit tot een positie van +100 aandelen per contract.

Risico van afnameplicht: de belegger van een short put die 'in the money’ is, loopt het risico om 100 aandelen per putoptiecontract te moeten afnemen. Het risico op deze afnameplicht is groter wanneer de putoptie ‘in the money’ is en een zeer lage tijd- en verwachtingswaarde heeft.

Zeg het met cijfers: een rekenvoorbeeld

De aandelenkoers is bij het aangaan van de putpositie € 25. Voor deze transactie verkopen we de 25 put voor € 2,00.

Aandelenkoers: € 25 Uitoefenprijs van de put: € 25 Putpremie: € 2,00 De volgende grafiek geeft weer wat de maximale winsten en verliezen (profit & loss, P/L) zijn voor deze short putpositie op de expiratiedatum (bron: Capital Hedge)

Winst-verlies short put

De optiegrieken en hun impact op deze strategie

De optiegrieken delta, gamma, theta en vega geven u als belegger inzicht in de prijsvorming van opties, meerbepaald in de prijsverandering van een optiepremie wanneer de variabelen (de looptijd tot de expiratie, de volatiliteit en de koers van de onderliggende waarde) veranderen. Luc licht hun impact even toe:

Delta

Positief – wanneer de aandelenkoers stijgt, dalen putoptieprijzen. Dit komt schrijvers van putopties ten goede. Omgekeerd stijgen putoptieprijzen wanneer de aandelenkoers daalt, wat slecht nieuws is voor schrijvers van putopties.

Gamma

Negatief – de deltapositie van een short put komt dichter bij 0 (minder directioneel risico) naarmate de aandelenkoers stijgt, en dichter bij +100 naarmate de aandelenkoers daalt.

Theta

Positief - een optie vermindert in tijd - en verwachtingswaarde naarmate de tijd verstrijkt, wat erg gunstig is voor schrijvers van putopties. Wanneer een put ‘out of the money ’ is, zal de prijs van de put dalen tot € 0 naarmate de expiratiedatum dichterbij komt.

Vega

Negatief – een toename van de impliciete volatiliteit (beweeglijkheid) wijst op stijgende optieprijzen, wat nadelig is voor schrijvers van putopties. Anderzijds wijst een afname van de impliciete volatiliteit op dalende optieprijzen, wat dan weer fantastisch nieuws is voor schrijvers van putopties.

Tips van Luc

Bij het schrijven van putopties is het verstrijken van de tijd de beste vriend van de belegger. Naarmate de looptijd verstrijkt, daalt de tijd- en verwachtingswaarde van een optie. Dat is winstgevend voor optieschrijvers. Dit is wel op voorwaarde dat er zich geen nadelige veranderingen voordoen in de onderliggende aandelenkoers of impliciete volatiliteit. Om bij het schrijven van putopties winst te maken, mogen er zich in korte tijd geen grote dalingen in de aandelenkoers of toenames van de impliciete volatiliteit voordoen. Met andere woorden, het schrijven van putopties is alleen winstgevend als de winsten uit een vermindering van de tijd- en verwachtingswaarde de verliezen uit een dalende aandelenkoers of toegenomen impliciete volatiliteit kunnen neutraliseren.

Wat u zeker moet onthouden als het gaat over het schrijven van short puts: 

 

  • Het schrijven van putopties is een strategie die wordt gebruikt door beleggers die verwachten dat de koers van een bepaald aandeel gaat stijgen.
  • Het schrijven van een putoptie heeft meer verlies- dan winstpotentieel.
  • Een belegger die een putoptie schrijft, haalt voordeel uit een stijging van de aandelenkoers, een afname van de impliciete volatiliteit, en een vermindering van de tijd- en verwachtingswaarde van de put naarmate de looptijd verstrijkt.
  • Om een short putpositie voor de expiratie te sluiten, kan een belegger de put aan de huidige prijs terugkopen om winsten of verliezen te vergrendelen.
  • Een short putpositie is winstgevend bij de expiratie als de intrinsieke waarde van de put minder is dan de premie die de belegger bij het verkopen van de optie heeft ontvangen.
  • Als een belegger een put die ‘in the money’ is tot de expiratie houdt, resulteert dit een positie van +100 aandelen per putoptiecontract.
  • Let er tot slot op dat het altijd wordt aangeraden om voldoende kennis te hebben over de werking en risico’s van dit beleggingsproduct.

 

U leest het, opties kan u op erg veel manieren benutten. Het belangrijkste wat optiehandel betreft is dat u duidelijk weet wat u hoopt te bereiken (en dat u zich bewust bent van de verbonden risico’s en kosten). Pas dan is het opportuun om te beginnen met optiehandel.

Wist u trouwens dat op opties de beurstaks niet van toepassing is? Minder kosten betekent alvast minder afroming van uw potentieel rendement.

Benieuwd naar meer artikels? Kijk dan zeker ook eens naar:


Dan kan u nu aan de slag. Niet zeker? Test uw strategie eerst uit dankzij de schaduwportefeuille van de Zelf Beleggen rekening.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België