Zes beleggingsstrategieën om uw hoofd koel te houden in de zomer Zes beleggingsstrategieën om uw hoofd koel te houden in de zomer Zes beleggingsstrategieën om uw hoofd koel te houden in de zomer

Zes beleggingsstrategieën om uw hoofd koel te houden in de zomer

Starten met beleggen
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Verklein de kans dat u verhit raakt door de beurskoersen. Beleggerstrainer Peter Siks zet 6 strategieën op een rij met een hoog ‘instellen en achteroverleunen-gehalte’. Zo kunt u met een gerust hart genieten van zon en strand.


Level: Starter


Natuurlijk kunt u ook aan het strand uw portefeuille in de gaten houden met onze handig apps voor Apple en Android. Maar wilt u liever even achteroverleunen, dan zijn dit zes strategieën die u kunnen helpen bij een rustige zomer.


Bestand tegen ieder weertype-portfolio

Met het ‘all weather portfolio’ zit u iedere storm of hittegolf uit. Het idee van deze strategie is dat u een zo breed mogelijke spreiding in uw beleggingen aanlegt met obligaties en aandelen.

Zo pakt u dit aan: u neemt uw leeftijdsjaren en haalt er tien vanaf. Dat getal belegt u als percentage in een of meerdere global bond ETF's, een wereldwijd mandje van zowel staats- als bedrijfsobligaties. De rest van uw investeringsbudget investeert u in een of meerdere wereldwijde aandelen-ETF's.

Bent u bijvoorbeeld 40 jaar oud, dan belegt u 30% in het obligatiegedeelte, en 70% in de aandelen-ETF's. U hoeft slechts een keer per jaar de verhouding tussen aandelen en obligaties weer in balans te brengen, bijvoorbeeld op uw verjaardag. En dit doet u de rest van uw leven. 

De strategie is erg eenvoudig en met name geschikt voor de minder actieve belegger. Een bijkomend voordeel zijn de lage (transactie)kosten en een hoge mate van risicoafbouw. U kiest met deze strategie voor rust en regelmaat, en dat is zowel uw voordeel als uw nadeel: uw portefeuille beweegt rustig mee met de markt en u hoeft geen grote dalingen verwachten, maar u kiest er ook voor om actuele trends of thema's (en hun opwaartse potentieel) te laten voor wat ze zijn.


Hoog en droog

Beleggen in de absolute top, ook wel bekend als beleggen in aandelen met een wide moat, een soort ‘slotgracht’, om uw aandelen te beschermen. Dit zijn aandelen van bedrijven die aan de top van hun sector staan, op plek 1, 2 of 3. Als marktleiders hebben ze pricing power waardoor ze hun marges op peil kunnen houden. Als belegger profiteert u hiervan. 

Het is geen ingewikkelde strategie. Maar omdat u alleen in aandelen belegt, ondanks dat u dit uitstekend kunt spreiden, is er een relatief hoog risico: als de wereldwijde aandelenmarkt een tik krijgt, zal uw gehele portefeuille geraakt worden.

Zorg er dus wel voor dat u oog houdt voor wat er buiten uw slotgracht aan de hand is, zodat u kunt inspelen op actuele gebeurtenissen en marktontwikkelingen. En overweeg ook andere assetcategorieën toe te voegen voor extra spreiding. Meer weten? Kijk dan dit webinar terug met 5 tips voor een robuuste portefeuille.

De transactiekosten voor deze strategie hoeven overigens niet hoog te zijn.


Periodiek beleggen

Met periodiek beleggen legt u maandelijks een vast bedrag in een wereldwijd aandelenmandje, beter bekend als een exchange traded fund (ETF). Als de beurs hoog staat wordt er weinig gekocht, terwijl er veel gekocht wordt als de beurs laag staat. Gemiddeld over de tijd wordt er dus een realistische prijs betaald voor uw aandelen en is uw risico zo laag mogelijk.

Periodiek beleggen is een eenvoudige en realistische strategie, die met name geschikt is voor mensen die beginnen met beleggen en/of een lange beleggingshorizon hebben. Een mogelijk nadeel zijn de hoge transactiekosten, met name bij kleine maandelijkse bedragen.


5 x 20 

Deze strategie berust op een hoge spreiding over diverse typen beleggingen met daarbij ruimte voor ‘eigen kleur’ bij het invullen van de portefeuille. Deze strategie is geliefd bij beleggers in alle soorten en maten. Het is een lange termijnstrategie die slechts eens per jaar onderhoud behoeft. Er kan uiteraard vaker ‘geswitcht’ worden maar dat zal alleen in het keuzegedeelte zijn.

Met 5 x 20 ziet uw portfolio er zo uit:

  • 20% in large caps wereldwijd
  • 20% in lokale small caps
  • 20% in global commodities
  • 20% in wereldwijde aggregate bonds
  • 20% in thema naar keuze (Denk bijvoorbeeld aan zonne-energie, bio tech, healthcare, water, gezonde voeding, schone energie… de mogelijkheden zijn legio.)

Belangrijk is te beseffen dat u sectorrisico kan lopen. Immers, de kans bestaat dat u een ‘verkeerd’ thema kiest met als gevolg een negatieve impact op de totale performance. Naast de jaarlijkse herbalans is het daarom zaak dat u ook een oogje op de wereld buiten uw portefeuille houdt.


Koersvast

Volgens deze strategie verzamelt u aandelen van bedrijven in uw portefeuille die u goed kent en begrijpt. Van meesterbelegger Warren Buffett is bijvoorbeeld bekend dat hij alleen belegt in bedrijven die hij snapt, en zich niet laat leiden door ‘de waan van de dag’. Aan het eind van de 20e eeuw stapte hij dan ook niet in technologieaandelen, zoals veel beleggers dat toen wel deden. Het knappen van de internetzeepbel had daarom ook praktisch geen gevolgen voor zijn portefeuille.

Van cryptocurrencies wil Buffett ook niets weten, omdat zij geen onderliggende waarde vertegenwoordigen. “Als u mij alle bitcoins in de wereld aanbiedt voor $25, zou ik het niet aannemen”, zei Buffett vorig jaar op aandeelhoudersvergadering van zijn bedrijf Berkshire Hathaway. 

Conclusie van deze strategie: laat u als belegger niet te veel leiden door de kudde, maar houd vast aan uw eigen strategie en richt u op bedrijven die u begrijpt.


Of laat het over aan de experts

Voor wie zich helemaal niet druk wil maken om zijn beleggingen, bestaat er nog een zesde mogelijkheid: u kunt ook (een deel van uw) portefeuille laten beleggen door de experts. Bij Saxo kan dat met SaxoWealthCare. Uw portefeuille wordt dan ingericht op basis van uw doelen en wensen. Vervolgens bouwt u automatisch een portefeuille op, zonder dat u er omkijken naar heeft. Meer over SaxoWealthCare vindt u op deze pagina.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België