Spreiden met ETF's: hoe begin je eraan? Spreiden met ETF's: hoe begin je eraan? Spreiden met ETF's: hoe begin je eraan?

Spreiden met ETF's: hoe begin je eraan?

Starten met beleggen 1 minute to read
Saxo

Samenvatting:  Wat zijn ETF's, wat kunnen ze betekenen voor uw portefeuille en hoe begint u er überhaupt aan?


Samenvatting: Een van de sleutels tot succesvol beleggen is diversificatie. Diversificatie is het spreiden van je beleggingen over verschillende activa om het risico te minimaliseren. Het idee is simpel: leg niet al je eieren in één mandje. Door te investeren in verschillende soorten activa, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en grondstoffen, verklein je het risico dat één slechte belegging je hele portefeuille treft. Laat nu net het handige aan Exchange-Traded Funds (of ETF's) zijn dat u met één transactie in een hele reeks bedrijven of activa kunt investeren. Dat is meteen waarom ze in België aan een opmars bezig zijn. Maar er zijn uiteraard risico's. Daar leest u hieronder over.


--> Bekijk ook: 'Waarom en hoe uw beleggingsportefeuille spreiden' om de kracht en het belang van het spreiden van uw portefeuille met activa in het algemeen te begrijpen. 

 

Voordelen en risico's

Diversificatie:
Met één ETF-investering krijg je blootstelling aan een hele markt, sector of index. Dit helpt u om risico's te spreiden.

Minder kosten:
ETF’s hebben meestal lagere kosten dan traditionele beleggingsfondsen.

Kredietrisico:
Bij faillissement of betalingsmoeilijkheden door de uitgever, ontvangt de houder mogelijk niet (tijdig) alle coupons of wordt hij op de eindvervaldag niet (volledig) terugbetaald.

Marktrisico: 
De prijs van een ETF kan schommelen op basis van de algemene economische context en de evolutie van de markt.

Liquiditeitsrisico:
Liquiditeitsrisico verwijst naar de mate waarin een ETF gemakkelijk kan worden verhandeld op de markt. Hoewel ETF’s net als aandelen worden verhandeld, zijn niet alle ETF’s even liquide. Sommige ETF’s hebben minder liquiditeit dan andere, wat de verkoop kan bemoeilijken.

Inflatierisico:
Dit is het risico dat de inflatie stijgt en invloed heeft op het reële rendement van de ETF-belegging. Het reële rendement is het effectief rendement minus het inflatiepercentage.


Om te spreiden is het toevoegen van meerdere aandelenposities uit verschillende industrieën zeker een geldige aanpak, maar het selecteren van aandelen kan een overweldigende taak zijn voor beleggers die het gevoel hebben dat ze de expertise en diepgaande kennis van specifieke economische sectoren niet goed voldoende beheersen.

Hoeveel percent van uw portefeuille in ETF's?

Bepaal het percentage van je portefeuille dat je volledig wilt diversifiëren. Dit kan 50% zijn of zelfs 100%. Het is helemaal aan u. Kies de mix van aandelen versus obligaties die u wilt hebben in deze kern, gediversifieerde holding. Een conventionele aanpak is 60% aandelen / 40% obligaties, maar 50%/50% kan ook een startpunt zijn.

Kies ETF’s voor aandelen en obligaties die een brede blootstelling aan de markt bieden. Zie de voorbeeldportefeuilles hieronder die je passend kunt vinden. Uw aanpak kan natuurlijk in de loop van de tijd veranderen. Bijvoorbeeld, u kunt beginnen met het toewijzen van 75% van uw portefeuille aan “passieve” investeringen zoals brede aandelenindex ETF’s en obligatie-ETF’s, terwijl u een actievere aanpak neemt voor de resterende 25%, en naarmate u extra fondsen toevoegt, kunt u het passieve deel verminderen ten gunste van actiever beheer, of andersom.

Welke ETF's kiezen?

Enkele voorbeeldbenaderingen voor uw gediversifieerde portefeuille:

Portefeuille A – de ultra-basis, ultra-brede globale aanpak: De aller eenvoudigste aanpak zou kunnen zijn om één wereldwijde aandelen-ETF en één wereldwijde of Europese obligatie-ETF uit de onderstaande lijsten te kiezen. De wereldwijde aggregate obligatie-ETF’s zijn een mix van investment grade beoordeelde overheidsschulden, bedrijfsschulden en gesecuritiseerde schulden.

-->Investment grade beoordeelde overheidsschulden: Dit zijn schulden die zijn uitgegeven door een overheid en die een hoge kredietwaardigheid kunnen hebben. Ze worden “investment grade” genoemd omdat ze door kredietbeoordelingsbureaus als relatief veilig worden beschouwd. Beleggers zouden dus minder risico kunnen lopen dat de overheid haar schulden niet kan terugbetalen.

-->Bedrijfsschulden: Dit zijn schulden die door bedrijven zijn uitgegeven om kapitaal te genereren. Bedrijven geven vaak obligaties uit, die beleggers kunnen kopen. In ruil daarvoor betalen bedrijven rente aan de beleggers. Het risico voor de belegger is dat het bedrijf failliet gaat en de schuld niet kan terugbetalen.

-->Gesecuritiseerde schulden: Dit zijn schulden die zijn “verpakt” in financiële producten die vervolgens aan beleggers worden verkocht. Een voorbeeld hiervan zijn hypotheekobligaties, waarbij een groot aantal hypotheken wordt gebundeld en als een enkel product wordt verkocht.


De gemakkelijkste aanpak voor (een beginnende) belegger zou dus kunnen zijn om te kiezen voor een wereldwijde aandelen-ETF en een wereldwijde of Europese obligatie-ETF. De wereldwijde aggregate obligatie-ETF’s zijn een mix van bovengenoemde drie soorten schulden. Door te investeren in zo’n ETF, krijgt u blootstelling aan een breed scala aan activa, wat kan helpen om het risico te spreiden.

(INSTRUMENT WATCHLIST – Global and European UCITS stock ETFs)

• iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA:xams) UIC: 50629
• Amundi MSCI World V ETF (LCWD:xpar) UIC: 11519951
• SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD:xams) UIC: 18400165
• Amundi STOXX Europe 600 UCITS (MEUD:xpar) UIC 8074723
• SPDR STOXX Europe600 ESG Screened UCITS ETF (600X:xams) UIC: 21381474
(INSTRUMENT WATCHLIST – Global and European UCITS bond ETFs) 
• iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGH:xams) UIC: 35773006
• Amundi Global Aggregate Bond UCITS ETF(GAGU:xams) UIC: 17275955
• SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (GLAE:xmil) UIC: 21612667
• iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF (IEAC:xams) UIC: 46219
• iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF (SEGA:xmil) UIC: 51104
• Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF  (EM13:xmil) UIC: 156008
XTrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF (XBLC:xmil)  UIC: 3800894(INSTRUMENT WATCHLIST – European Stock ETFs)

 

Portefeuille B – Als u een selectievere aanpak wenst: Kies uit de inspiratielijsten hieronder: misschien wat Europese, Amerikaanse en opkomende markten aandelenblootstelling, terwijl u misschien voornamelijk Europese obligatie-ETF’s van verschillende typen kiest voor het obligatiegedeelte van de portefeuille. 

Hier volgen enkele verdere UCITS ETF’s om te overwegen voor de in Europa gevestigde belegger, sommige bieden een gediversifieerde blootstelling aan Amerikaanse aandelen, Amerikaanse technologieaandelen, Japanse aandelen, en opkomende marktaandelen, bedrijfsobligaties en hoogrentende obligaties (bedrijfsobligaties hebben meer risico en dus iets hogere tot aanzienlijk hogere rentetarieven dan staatsobligaties, afhankelijk van de hoeveelheid risico die men bereid is te nemen:_, hoewel hier diversificatie helpt). Kortom, ETF’s zijn de gemakkelijkste route om blootstelling te krijgen aan honderden en zelfs duizenden aandelen en obligaties met slechts een handvol investeringen.

(INSTRUMENT WATCHLIST) 
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF (AEEM:xpar) UIC: 54296
Amundi EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (YIEL:xpar) UIC: 52437
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE:xmil) UIC: 18229520
iShares Core S&P 500 (Acc) UCITS ETF (CSPX:xams) UIC: 1058257
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX:xams) UIC: 10679757
iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI UCITS ETF (EMIM:xams) UIC: 1018052
WisdomTree Japan Equity Hedged UCITS ETF (DXJ:xmil) UIC: 19787804

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België