Spreiden met obligaties Spreiden met obligaties Spreiden met obligaties

Spreiden met obligaties

Starten met beleggen 1 minute to read
Saxo

Samenvatting:  Wat zijn obligaties, wat kunnen ze betekenen voor uw portefeuille en hoe begint u er überhaupt aan?


Samenvatting: Een grotere diversificatie, stabiele inkomsten, lagere volatiliteit van de portefeuille en bescherming van het startkapitaal zijn de belangrijkste voordelen van het toevoegen van obligaties aan een aandelenportefeuille.


--> Bekijk ook: 'Waarom en hoe uw beleggingsportefeuille spreiden' om de kracht en het belang van het spreiden van uw portefeuille met activa in het algemeen te begrijpen. 

 

Voordelen en risico's

Vast rendement:
Het effectief rendement is vooraf bekend, mits u de obligatie tot het einde van de looptijd in de portefeuille behoudt. 
Let wel: dit effectief rendement kan onderhevig zijn aan kosten, taksen en inflatie.

Defensieve diversificatie in portefeuille:
Obligaties kunnen een goede mogelijkheid bieden voor het defensieve gedeelte van de portefeuille.

Kredietrisico:
Bij faillissement of betalingsmoeilijkheden door de uitgever, ontvangt de houder mogelijk niet (tijdig) alle coupons of wordt hij op de eindvervaldag niet (volledig) terugbetaald.

Marktrisico – renterisico: 
De prijs waaraan obligaties tijdens de looptijd verhandeld worden schommelt voortdurend onder invloed van de algemene economische context en de evolutie van de marktrente in het bijzonder.

Liquiditeitsrisico:
De liquiditeit van een obligatie wordt bepaald door het verhandelde volume ervan. Een hoge liquiditeit vergroot de kans dat het obligatie snel en tegen marktwaarde kan verkocht worden. Naarmate de liquiditeit afneemt, geldt doorgaans het omgekeerde.

Inflatierisico:
Dit is het risico dat de inflatie stijgt en invloed heeft op het reële rendement van de obligatiebelegging. Het reële rendement is het effectief rendement minus het inflatiepercentage.

Hoeveel percent van uw portefeuille in obligaties?

Wanneer u begint met het beleggen in individuele obligaties, denk dan na over het percentage van uw account dat u wilt toewijzen aan obligaties. De bepaling van dit percentage hangt vaak af van uw beleggingsdoelen en uw risicotolerantie. Defensieve beleggers, die over het algemeen minder risico willen nemen, kunnen overwegen om een groter deel van hun portefeuille in individuele obligaties te investeren, bijvoorbeeld 40 tot 60%. Agressievere beleggers overwegen vaak om een kleiner percentage, bijvoorbeeld 20 tot 40%, in individuele obligaties te investeren en voegen meer individuele aandelen of risicovollere activa toe.

Welke obligaties te kiezen?

Bij Saxo kunt u beleggen in overheids- of bedrijfsobligaties. Welke obligaties te kiezen? Met de obligatiescreener wordt dit heel gemakkelijk op het Saxo platform. Hoe u de screener gebruikt wordt u uitgelegd in deze handige video.

Inspiratie

Hieronder een lijstje met populaire obligaties verhandeld op het Saxo-platform: 

  • Cooperatieve Rabobank 6.5% FRN PERP, EUR
  •  Kingdom of the Netherlands 2% 15 Jul 2024, EUR
  •  Kingdom of the Netherlands 0.25% 15 Jul 2025, EUR
  •  Roche Finance Europe 0.875% 25 Feb 2025, EUR
  •  Norway 1.75% 17 Feb 2027, NOK

 

 

Hoe beleggen in obligaties?

Bij Saxo kunt u beleggen in overheids- of bedrijfsobligaties. Welke obligaties te kiezen? Met de obligatiescreener wordt dit heel gemakkelijk op het Saxo platform. Hoe u de screener gebruikt wordt u uitgelegd in deze handige video.

Artikels om u verder te verdiepen in obligaties

--> Bekijk zeker ook: 'Waarom en hoe uw beleggingsportefeuille spreiden' om de kracht en het belang van het spreiden van uw portefeuille met activa in het algemeen te begrijpen. 

 
Hoe vind en selecteer ik obligaties bij Saxo?
 
Obligaties toevoegen aan de portefeuille: hoe en waarom?
 
Hoe gebruik ik de screener om obligaties te vinden?

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België