Terugblik op de maand mei: gemengd slecht - AI-opwinding, schuldendeals en wereldwijde nervositeit Terugblik op de maand mei: gemengd slecht - AI-opwinding, schuldendeals en wereldwijde nervositeit Terugblik op de maand mei: gemengd slecht - AI-opwinding, schuldendeals en wereldwijde nervositeit

Terugblik op juli 2023: Sterke winsten, afkoelende inflatie en alle ogen gericht op Japan

SWC Rewind
Saxo

Samenvatting:  In juli lieten de aandelenmarkten wereldwijd groene cijfers zien, mede door een sterke winstresultaten en afkoelende inflatie. Een terugblik op de afgelopen maand en wat dit betekent voor uw SaxoWealthCare portefeuille.


Level: Starter


We nemen u mee langs de markten van afgelopen maand. Onderaan dit artikel vindt u alle cijfers nog eens in een overzichtelijke tabel. Uiteraard betekenen de hieronder genoemde rendementen geen garantie voor de toekomst. Beleggingen kunnen immers fluctueren. Ziet u dit artikel daarom simpelweg als een terugblik op de afgelopen maand.

Aandelen per regio

 
 • Europa
  Europa lijkt succesvol in het bestrijden van de inflatie, met tarieven die afkoelden tot 5,3% in juli. De renteverhoging van de ECB met 0,25% (25 basispunten) zou wel eens de laatste kunnen zijn, gezien de afnemende inflatie.

 • VS
  Gekeken naar data en winsten was juli een bemoedigende maand voor de Amerikaanse aandelenmarkt. De Fed verhoogde de rente met 0,25% (25 basispunten) naar 5,5%, wat doet denken aan de neergang van de markt in 2022.

  Mega-cap tech-aandelen zoals Nvidia en Microsoft schoten omhoog door opwinding over AI-technologie. De S&P 500 steeg bijna 20% en de Nasdaq schoot 37% omhoog. Positief zijn de banenrapporten, waaruit bleek dat de werkgelegenheid in de ‘Non Farm’ sectoren in de eerste zes maanden van 2023 met gemiddeld 287.000 per maand groeide.

  De inflatie in de VS daalde naar 3%, het laagste niveau in twee jaar. Daarnaast wakkerde een sterke arbeidsmarkt het optimisme in de markt aan. Bedrijfswinsten overtroffen de verwachtingen voor 80% van de Amerikaanse bedrijven, maar de totale winst daalde in het tweede kwartaal met 7% jaar-op-jaar, wat beleggers zorgen baart.

  Onder andere Microsoft en Tesla rapporteerden goede resultaten, maar zagen hun aandelen dalen door problemen met de omzet en prijzen. Dit leidt tot vragen over de duurzaamheid van de winst te midden van stijgende kosten. Veel beleggers houden daarom de winsten en het Fed-beleid nauwlettend in de gaten om de toekomstige richting van de markt te bepalen.

 • Japan
  Het monetaire beleid van Japan staat in contrast met dat van de westerse wereld. Terwijl andere landen de rente verhogen, houdt Japan de rente onder nul en past het een beheersing van de rendementscurve toe. Deze aanpak bestrijdt deflatie, maar belemmert investeringen en kan leiden tot stagnatie. Onlangs steeg de inflatie in Japan tot boven de 3%. Daarmee was de inflatie voor het eerst in een decennia in Japan meer dan in de VS.

  De afschaffing van de bovengrens van 0,5% voor de obligatierente kan volatiliteit op de wereldmarkten veroorzaken als geld terugstroomt naar Japan.

  Als u dit interessant vindt, kunt u meer over de ontwikkelingen in de Japanse aandelenmarkt lezen in dit artikel.

 • Opkomende markten
  Chili was het eerste opkomende land dat renteverlagingen aankondigde op 1 augustus. Mogelijks volgen er daarom meer landen in de tweede helft van 2023. Potentiële inflatieschokken als gevolg van geopolitieke spanningen of klimaatverandering kunnen het huidige EM-traject echter verstoren. De economische neergang in de VS en Europa, samen met de afnemende groei in China, heeft de vooruitgang als gevolg van de zwakkere inflatievooruitzichten afgeremd. Positief is dat Chinese aandelen stegen toen Peking extra stimuleringsmaatregelen aankondigde, vooral voor de vitale vastgoedsector.

 • Wereldwijde obligatiemarkten
  De verwachtingen voor renteverhogingen door de overheid tegen het einde van het jaar zijn aanzienlijk gedaald. De CME Fedwatch tool geeft slechts 27% kans op verdere renteverhogingen aan, tegen 90% eerder. De wijziging in het Japanse beleid om de rente te beheersen, had gevolgen voor risicovollere obligaties, zoals de Duitse 10-jaars staatsobligatie, die steeg tot boven de 2,56%.

Al met al is het financiële landschap dynamisch en houden veel beleggers de beslissingen van centrale banken en inflatietrends in de gaten om te zien wat die kunnen betekenen voor de markt.

Wat betekent dit voor uw SaxoWealthCare portefeuille?

Wat de allocatie voor de SaxoWealthCare aandelenportefeuilles betreft verhoogden we de blootstelling aan de Amerikaans en Japanse markten. Ook hebben we de blootstelling aan ETF's verlaagd die focussen op minimale volatiliteit. In sommige portefeuilles zijn deze zelfs helemaal verwijderd. Hiermee kiezen we voor meer opwaarts potentieel in de aandelenkoersen.  

Wat selectie betreft voor de portefeuilles voegden we een nieuwe S&P500 Paris gerichte ETF toe, waardoor de ESG-blootstelling in Amerikaanse aandelen verder werd verbreed als u voor uw portefeuille hebt gekozen voor ESG overwogen of Slim Volgen.

Omdat uw portefeuille wordt ingericht aan de hand van uw individuele beleggingsplan kunnen er altijd verschillen zijn tussen bovenstaande ontwikkelingen en uw persoonlijke portefeuille. Wilt u precies weten hoe uw portefeuille is opgebouwd? Log dan in op uw rekening, ga naar Beleggingsplan en scroll naar beneden naar Portefeuille-overzicht. Hier vindt u zowel een grafisch overzicht van de verdeling als alle ETF's die op dit moment onderdeel van uw portefeuille uitmaken (via ‘Beleggingen weergeven’).

Juli op een rijtje

 
 
 
 
 
 

Aandelenmarkten

 
 
 
 
 

In juli

 
 
 
 
 

Dit jaar (d.d. 1 augustus 2023)

 
 
 
 
 

Wereldwijd

 
 
 
 

+2.57%

 
 
 
 

+14.32%

 
 
 
 
 

Europa

 
 
 
 

+1.89%

 
 
 
 

+11.01%

 
 
 
 
 

VS

 
 
 
 

+ 3.35%

 
 
 
 

+20.05%

 
 
 
 
 

Japan

 
 
 
 

+1.26%

 
 
 
 

+23.9%

 
 
 
 
 

Opkomende markten

 
 
 
 

+5.8%

 
 
 
 

+9.47%

 
 
 
 
 

Obligatiemarkten

 
 
 
 

In juli

 
 
 
 

Dit jaar (d.d. 1 augustus 2023)

 
 
 
 
 

Wereldwijd

 
 
 
 

-0.1%

 
 
 
 

+1.56%

 

Bron: data van MSCI

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België