Terugblik op de maand mei: gemengd slecht - AI-opwinding, schuldendeals en wereldwijde nervositeit Terugblik op de maand mei: gemengd slecht - AI-opwinding, schuldendeals en wereldwijde nervositeit Terugblik op de maand mei: gemengd slecht - AI-opwinding, schuldendeals en wereldwijde nervositeit

SaxoWealthCare: bespreking augustus 2023

SWC Rewind
Saxo

Samenvatting:  SaxoWealthCare: bespreking van de marktomstandigheden in augustus 2023 en wat dit betekent voor uw portefeuille.


Level: Starter


Wat waren de prestaties van de markten in augustus 2023 en wat betekent dit voor uw SaxoWealthCare portefeuille. Onderaan dit artikel vindt u ook alle cijfers in een overzichtelijke tabel. Uiteraard betekenen de hieronder genoemde rendementen geen garantie voor de toekomst. Beleggingen kunnen immers fluctueren.
 

Europa
De economische groei vertoonde een bescheiden opleving, met een bbp-groei van 0,3% op kwartaalbasis. De werkloosheid is gedaald tot 6,4% en ligt daarmee op het laagste niveau van de afgelopen periode. Daartegenover staat een opmerkelijke daling van de PMI* tot 47. Dit is reden tot bezorgdheid, omdat de economische activiteit in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,3% is gedaald. Dit is reden tot bezorgdheid, want het betekent een verslechtering van de bedrijfsomstandigheden, het laagste sinds 2012, afgezien van de periode beïnvloed door Covid-19. De PMI* is een belangrijke indicator die licht werpt op de aantrekkelijkheid van zakendoen in de regio. De inflatie daalde tot 5,3% en overtrof daarmee de verwachtingen. De inflatie is echter nog steeds aanzienlijk hoger dan de doelstelling van 2% van de Europese Centrale Bank. De bankensector trok de prestaties van de Europese index omlaag. De Italiaanse regering kondigde belastingen aan op overwinsten van banken. Daarentegen boekte UBS tegen het einde van de maand uitstekende kwartaalresultaten, waardoor de aandelenkoersen naar de hoogste waarden van 2008 stegen.

VS :
Uit het recente besluit van Powell blijkt een havikistische toon nu de Federal Reserve de eindfase van haar verkrappingscampagne nadert. Desondanks blijft voorzichtigheid geboden gezien de aanhoudend hoge inflatiecijfers. Eerder werd de kredietwaardigheid echter wel verlaagd van AAA naar AA+, deels als gevolg het slecht functioneren van politiek en toenemende zorgen over de staatsschuld. Opmerkelijke economische datapunten lieten zowel sterke punten als onzekerheden zien: de werkgelegenheidscijfers komen uit op 3,5%, wat duidt op een robuuste arbeidsmarkt; de detailhandelsverkopen stegen in juli met 0,7% op maandbasis en overtroffen daarmee de verwachte stijging van 0,4%. De marktreacties suggereren dat de Fed mogelijk nog een laatste renteverhoging zal doorvoeren voor het einde van het jaar, gevolgd door vier of vijf renteverlagingen in 2024. De PMI's* van de inkoopmanagersindices van augustus weerspiegelen deze vooruitzichten. De PMI* voor de verwerkende industrie en de dienstensector daalde naar respectievelijk 47 en 51, wat de voorzichtige aanpak van de Fed versterkt.

Japan:
Japan had een sterk tweede kwartaal, met een groei van 6% op kwartaalbasis. Als we kijken naar indices zoals de Tankan-index, is het mogelijk dat de groei in Japan de komende maanden een sterker momentum krijgt. De Tankan-index toont de gezondheidstoestand van grote Japanse bedrijven in de verwerkende industrie.  Japan lijkt ook de bladzijde van zijn deflatoire periode om te slaan, met een stijging van de kerninflatie met 0,1% tot 4,3% op jaarbasis en de grootste loonstijgingen in drie decennia. Vergeleken met andere markten bleken Japanse aandelen relatief veerkrachtig in augustus, toen de Topix (Tokyo Stock Price Index) een bescheiden winst van 0,41% liet zien.

Opkomende markten:
Het grootste nieuws komt deze maand uit China. De overheid neemt initiatieven om de groei te stimuleren na een traag jaar. Een van de besluiten is bijvoorbeeld de belasting op de handel in aandelen te verlagen om activiteit op de markt te stimuleren. China ondervindt een aanzienlijke impact op de vastgoedmarkten nu de prijzen dalen en de verhalen over Evergrande en Country Garden geen rooskleurig beeld schetsen. De daling van de vastgoedmarkt heeft een domino-effect gehad op de koperprijs, een belangrijk metaal voor de bouw. Deze daalde van meer dan $11.000 per ton in 2021 tot bijna $8.000 vandaag.  Experts voorspellen meer financiële stimuleringsmaatregelen van de overheid om de Chinese economie de komende kwartalen aan te drijven.

Wereldwijde obligatiemarkten

De obligatierente reageerde op de havikistische berichten van Powell en steeg naar 5,07% voor de 2-jaars en 4,25% voor de langere 10-jaars obligatie. Het verschil tussen de 2-jaars en 10-jaars obligatie kan een indicatie geven van de toekomstige economische activiteit in de VS. Als de 10-jaars lager is dan de 2-jaars, duidt dit op een mogelijke vertraging of recessie. 

Augustus begon met een daling van de aandelenkoersen en een terugkeer naar de divergerende relatie tussen rente en aandelenkoersen die sinds april grotendeels ontbrak. Dit is goed nieuws en helpt de correlatie tussen aandelen en obligaties te herstellen.
Wat betekent dit voor de SaxoWealthCare portefeuilles?
Als u een SaxoWealthCare portefeuille heeft volgens het type ‘Mik Hoger’, heeft u waarschijnlijk wat beweging in uw portefeuille opgemerkt. De wijzigingen hebben uw bestaande blootstelling aan thema's als Automatisering & Robotica en Elektrische Voertuigen & Technologie voor Autorijden vergroot, terwijl de allocaties aan Digitale Beveiliging en Zorginnovatie zijn verwijderd, met een minimale herziening van de andere posities.

De thema's die in uw portefeuille werden versterkt, zijn de thema’s die BlackRock naar voor schuift, naast de sector Global Water, ondersteund door positieve indicatoren zoals momentum, sentiment en waarderingen.

Anderzijds werd uw blootstelling aan thema's zoals HealthCare Innovation en Digital Security verminderd omdat de hierboven vermelde indicatoren negatieve signalen vertoonden. 

De SaxoWealthCare portefeuilles van het type ‘Volg Slim’ en ‘ESG-besust’ zijn in augustus niet opnieuw gebalanceerd omdat deze een driemaandelijks herbalanceringsschema volgen.

Laatste datum van herbalancering per type:

  • Mik Hoger: augustus 2023 (herbalancering op maandelijkse basis)

  • Volg Slim: juli 2023 (herbalancering op kwartaalbasis)

  • ESG-bewust: juli 2023 (herbalancering op kwartaalbasis)

Herbalancering obligaties, indien aanwezig in uw SaxoWealthCare portefeuille:

  • Langetermijn obligaties: juli 2023

  • Kortetermijn obligaties: december 2021. Let op: deze worden alleen gebruikt voor portefeuilles met de Kapitaalbewaker geactiveerd. Wanneer de waarde van uw portefeuille in de buurt komt van de minimumwaarde die u hebt ingesteld op basis van uw risicotolerantie, wordt de allocatie van uw portefeuille zeer defensief om uw kapitaal te beschermen.

De volatiliteit van de aandelenmarkten daalde verder in augustus. Als u de Kapitaalbewaker heeft geactiveerd voor uw SaxoWealthCare portefeuille, betekent dit dat er potentieel was voor uw portefeuille om wat aandelenrisico terug te nemen in augustus, afhankelijk van uw resterende risicobudget zoals ingesteld door uw persoonlijke voorkeuren.

Resultaten augustus 2023

 

Aandelenmarkten

 

In augustus

 
 

Dit jaar (d.d. 1 september 2023)

 

Wereldwijd

 

-1,25%

 

+12,89%

 

Europa

 

-2,71%

 

+8,00%

 

VS

 

-1,86%

 

+17,82%

 

Japan

 

-0,4%

 

+23,85%

 

Opkomende markten

 

-6,36%

 

+2,5%

 

Obligatiemarkten

 

In augustus

  

Dit jaar (d.d. 1 september 2023)

 

Wereldwijd

 

-0,3%

 

+1,26%

 

*Wat is PMI?
De Industriële Inkoopmanagersindex (PMI) meet het activiteitsniveau van de inkoopmanagers in de verwerkende sector. Elke notering boven 50 indiceert een expansie van de verwerkende sector, terwijl een notering onder 50 een recessie aangeeft.

Het geeft een indicatie over de gezondheid van de verwerkende sector en productiegroei in de Eurozone. Handelaars volgen deze enquêtes van nabij omdat inkoopmanagers gewoonlijk een vroege toegang hebben tot de productiegegevens van hun bedrijf, wat een voorlopende indicator van de totale economische productiviteit kan zijn.

Een hoger dan verwachte notering moet beschouwd worden als positief/hausse voor de EUR, terwijl een lager dan verwachte notering moet beschouwd worden als negatief/baisse voor de EUR.

 

Bron: data van MSCI

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België