Hoe SaxoWealthCare (een deel van) uw vermogen beheert Hoe SaxoWealthCare (een deel van) uw vermogen beheert Hoe SaxoWealthCare (een deel van) uw vermogen beheert

Hoe SaxoWealthCare (een deel van) uw vermogen beheert

Saxoassetmanagement
Saxo

Samenvatting:  In dit artikel leggen we haarfijn uit hoe SaxoWealthCare, ofwel vermogensbeheer via Saxo, (een deel van) uw vermogen beheert. We gaan onder andere dieper in op de mix tussen aandelen en obligaties, het instellen van doelen en de Kapitaalbewaker.


Hoe SaxoWealthCare (een deel van) uw vermogen beheert

SaxoWealthCare, ofwel vermogensbeheer via Saxo, start met het invullen van een online vragenlijst. Zo leren we uw beleggingsvoorkeuren –en doelen beter kennen en kunnen we uw zuurverdiende centen goed beheren.

Zo peilen we naar uw kennis & ervaring, beleggingsvoorkeuren en risicobereidheid, financiële situatie en wensen op vlak van ESG. Hecht u bijvoorbeeld meer belang aan gemoedsrust dan aan voluit meeprofiteren van opwaartse markten – rendement en risico gaan immers hand in hand – dan zal uw beheerde portefeuille waarschijnlijk wat meer obligatie-ETF’s dan aandelen-ETF's bevatten of schakelen we misschien zelfs de kapitaalbewaker in.

Om uw beheerplan zo optimaal mogelijk te laten aansluiten bij uw persoonlijke situatie en voorkeuren lichten we graag de werking van ons beheer toe.

SaxoWealthCare kent 4 verschillende types beheer…

  1. Beheer met een vaste mix tussen aandelen en obligaties
  2. Beheer met doelbeleggen en risicoafbouw
  3. Beheer met kapitaalbewaking
  4. Beheer met risicoafbouw en kapitaalbewaking
1. Vaste mix
Heeft u geen specifieke beleggingsdoelen en geen specifieke voorkeur aangegeven voor bescherming van uw portefeuille? Dan krijgt u een portefeuille met een vaste mix van aandelen-ETF's en obligaties-ETF's. Er zijn 5 beschikbare risicoprofielen:
2. Doelbeleggen met risicoafbouw
Uniek aan SWC is dat u doelen kan toevoegen aan uw beheerplan. Gaat u bijvoorbeeld binnen 15 jaar op pensioen en wenst u zich vanaf uw pensioen een bepaald bedrag per maand uitkeren vanuit uw SWC-rekening, dan kan u dit als doel opgeven. Hoe u doelen kan instellen leest u hier.

Als het merendeel (meer dan 50%) van uw vermogen nodig is om één of meerdere specifieke beleggingsdoel(en) te behalen, bouwt het model het beleggingsrisico automatisch af. Naarmate de einddatum van uw doel (of doelen) nadert, wordt er – verhoudingsgewijs - steeds meer in obligatie-ETF's belegd. Dit doet het model om de beleggingsrisico’s te verkleinen en de haalbaarheid van uw doel(en) te vergroten.

3. Kapitaalbewaking
Als uit de online vragenlijst blijkt dat u het beschermen van uw portefeuille tegen grotere verliezen belangrijker vindt dan voluit meeprofiteren van opwaartse marktbewegingen, dan zullen wij kapitaalbewaking voor u toepassen. Bij Kapitaalbewaking hechten wij zowel belang aan de bescherming van uw vermogen als de groei van uw vermogen. Wanneer uw belegd vermogen daalt, dan zullen we minder risicovol voor u beleggen (meer beleggen in obligatie-ETF's). En wanneer uw vermogen daarentegen groeit, dan zullen we juist risicovoller beleggen (meer beleggen in aandelen-ETF's). Zo proberen we uw kapitaal te bewaken en u ook te laten profiteren van stijgingen in de aandelenmarkt.

Heeft u een beheer met Kapitaalbewaking, dan heeft u dus geen vaste mix tussen aandelen en obligaties. U kan bijvoorbeeld starten met 50% aandelen/50% obligaties en op een gegeven moment 75% in aandelen/25% in obligaties of zelfs volledig in aandelen en/of obligaties belegd zijn.

4. Risicoafbouw en kapitaalbewaking
Als u in de online vragenlijst beleggingsdoelen aanmaakt én bescherming wilt van uw vermogen, dan kunt u ook een combinatie krijgen van risicoafbouw en kapitaalbewaking.
Als u deze strategieën combineert kiest SaxoWealthCare altijd voor de strategie die de minst risicovolle beleggingsmix berekent.

Zoals u merkt, bent u bij SaxoWealthCare steeds belegd in aandelen-ETF's en/of obligatie-ETF's: hetzij in een vaste mix, hetzij in een variabele mix. Onze strategie bestaat er verder in zo weinig mogelijk cash aan te houden.

Dit houdt ook in dat de rendementen van ons beheer afhankelijk zijn van de rendementen op de aandelen- en obligatiemarkt. Met de aandelen- en obligatieportefeuille wordt namelijk steeds een aanzienlijk deel belegd in de wereldwijde aandelen- en obligatiemarkten. Hoeveel u de wereldwijde aandelenmarkten volgt, hangt af van uw voorkeur qua beleggingsstijl.

…en 3 beleggingsstijlen m.b.t. de ETF-aandelenportefeuille

In de online vragenlijst krijgt u namelijk de mogelijkheid om uw voorkeur op te geven voor het beleggingsbeleid dat wordt gevoerd voor de aandelen ETF-portefeuille van uw beleggingsplan.

  1. Volg Slim -> Standaard ETF-aandelenportefeuille
  2. Mik Hoger -> Actieve ETF-aandelenportefeuille
  3. ESG Overwogen -> duurzamere ETF-aandelenportefeuille
Belangrijk: Eén van deze 3 stijlen combineert u met 1 van de 4 types beheer (o.a. Kapitaalbewaking) die hierboven werden besproken.
Verder: Als uw beheer tevens bestaat uit obligatie-ETF's, zal de obligatieportefeuille voor elk van deze 3 beleggingsstijlen hetzelfde zijn.

1. Volg Slim
Met Volg Slim volgt u voor het aandelengedeelte 75% à 80% de wereldwijde aandelenmarkten, waarbij er dus 20% à 25% actiever beheer wordt toegepast. Combineert u Volg Slim met bijvoorbeeld Kapitaalbewaking, dan zal uiteraard de Kapitaalbewaking ook zorgen voor een actiever beheer door dagelijks na te gaan of de verhouding aandelen/obligaties nog optimaal is.

2. Mik Hoger
Met Mik Hoger volgt u voor het aandelengedeelte 60% de wereldwijde aandelenmarkten, waarbij er dus 40% actiever beheer wordt toegepast. Belangrijk verschil met de standaardportefeuille, is dat er in deze portefeuille een substantieel deel belegd wordt in ETF’s op bepaalde thema’s en sectoren. Deze ETF’s maken deel uit van zogenaamde megatrends zoals technologische innovatie, urbanisatie en demografische veranderingen.

3. ESG Overwogen
Met ESG Overwogen belegt u in bedrijven met een hogere ESG-rating. Net als Volg Slim volgt u hier voor het aandelengedeelte 75% à 80% de wereldwijde aandelenmarkten.

Jaarlijks vragen we u uw beheerplan opnieuw door te nemen en waar nodig te actualiseren.
Op deze manier blijft uw beleggingsplan aansluiten bij uw persoonlijke situatie. U hoeft echter niet op onze jaarlijkse uitnodiging te wachten, de vragenlijst kan te allen tijde aangepast worden om zo het beleggingsplan te actualiseren.

Waarom krijgt u de melding: “Uw beleggingsplan heeft uw aandacht nodig”?

Als u beleggingsdoelen hebt ingesteld, kan dit wijzen op het feit dat één of meerdere doelen niet langer haalbaar zijn. Daarom vragen we u uw beleggingsdoelen te controleren en aan te passen om ze terug haalbaar te maken.

Dit kan op verschillende manieren via “Update plan”:
  • U kan de timing van uw doelen wijzigen door ze naar een latere datum te verschuiven
  • U kan het nodige bedrag neerwaarts bijstellen. Vaak is het zo dat slechts een minimale bijstelling uw doelen terug haalbaar maakt
  • U kan ook uw maandelijkse bijdrage verhogen. Zelfs hier kan een kleine toename van bv. € 50 al wonderen doen
Als u geen doelen hebt ingesteld of uw doelen zijn nog steeds allemaal haalbaar, kan u toch deze boodschap krijgen. Dit doen we omdat we zeker willen zijn dat we beschikken over de laatste informatie. Als uw informatie nog steeds dezelfde is, kan u ons dat laten weten door al uw antwoorden in de online vragenlijst te herbevestigen. Door op “Update plan” te klikken, komt u terecht in de online vragenlijst waar u uw vroegere antwoorden kan raadplegen op het vlak van kennis en ervaring, risicobereidheid, financiële situatie en duurzaamheidsvoorkeuren. Indien alles bij het oude blijft, kan u elke sectie herbevestigen. Wil u toch aanpassingen doorvoeren, dan hebt u hier de kans om dit doen. Uiteraard kan een gewijzigde situatie een impact hebben op uw huidig plan en hoe we uw kapitaal in de toekomst zullen beheren.Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België