SaxoWealthCare: beleggen voor een doel SaxoWealthCare: beleggen voor een doel SaxoWealthCare: beleggen voor een doel

SaxoWealthCare: beleggen voor een doel

Saxoassetmanagement 9 minuten leestijd
Saxo

Samenvatting:  Uniek bij SWC is de mogelijkheid om doelen te stellen in uw beheer. Het stellen van doelen maakt het voor u eenvoudig om de focus op lange termijn te houden. In dit artikel leest u er alles over.


SaxoWealthCare: beleggen voor een doel 

Uniek bij SWC is de mogelijkheid om doelen te stellen in uw beheer. Het stellen van doelen maakt het voor u eenvoudig om de focus op lange termijn te houden. U kan te allen tijde uw beheerplan raadplegen en nagaan of uw plan uw doelen nog gaat bereiken.

Nemen we het voorbeeld van beursjaar 2022: zelfs al was dit geen goed beursjaar, toch gaf het beheerplan van veel van onze klanten aan dat hun doelen gingen blijven behaald worden.

Hoe beleggingsdoelen integreren in uw beheerplan?

U logt in op uw Saxo-rekening en klikt op ‘Rekening weergeven’ bij Laten Beleggen.

Daarna klikt u op ‘Wijzig mijn plan’.

Vervolgens klikt u op ‘Doel toevoegen’.

U kiest uw doel.
In onderstaand voorbeeld kiezen we voor ‘Pensioen’ als doel.
En willen we 3000 euro extra per jaar en dit vanaf april 2050 t.e.m. april 2065. U klikt op ‘Doel toevoegen’.
U ontvangt de boodschap dat het doel is toegevoegd.
U kan nu kiezen voor ‘Bewerken stoppen’ of ‘Ga verder naar de vragen over mijn kennis en ervaring’. Wenst u uw beheerplan verder te actualiseren, kiest u om de vragen terug in te vullen/bevestigen. Als u deze vragenlijst nog niet heeft ingevuld sinds de overgang van Binck naar Saxo, is het noodzakelijk om de vragenlijst te doorlopen en zo uw beheer bij Saxo een update te geven.
U heeft nu een doel of meerdere doelen toegevoegd. Wanneer u inlogt op uw rekening, kan u te allen tijde de status bekijken van uw doelen. In de foto hierboven ziet u dat het pensioendoel er goed uitziet.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België