Slim volgen Slim volgen Slim volgen

Slim volgen

Market Rewind
Saxo

Samenvatting:  Na elk kwartaal kunt u uw persoonlijke kwartaalrapport downloaden in uw SaxoWealthCare rekening. Hierin vindt u de ontwikkelingen en wijzigingen binnen uw eigen Laten Beleggen portefeuille. Graag lichten we met dit artikel verder toe wat er gebeurd is in de markt en hoe we hierop hebben ingespeeld binnen uw profiel en portefeuille.


Wat gebeurde er in de markt?

In het derde kwartaal (Q3) van 2023 verwerkten de markten het nieuws dat de rente mogelijk langer hoog moet blijven om de hoge inflatie te bestrijden. Als gevolg daalden de koersen over het algemeen. Toch zien we tot op heden nog steeds positieve rendementen.

Deze rendementen bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst. Het is dan ook voor eenieder belangrijk zelf onderzoek te blijven doen.

De marktrally in de eerste maanden van het jaar werd gedreven door optimisme dat centrale banken de vermindering van de inflatie konden bewerkstelligen en tegelijkertijd een "zachte" economische landing mogelijk konden maken. Dit om een langdurige recessie te voorkomen. Dat optimisme lijkt te zijn ingehaald door de realiteit en als gevolg daarvan werden beleggers de afgelopen maanden voorzichtiger. Met name nutsbedrijven hadden het meest te lijden in Q3. Hoge schuldniveaus speelden een grote rol in het negatieve beleggerssentiment.

In 2017 waren de FAANG-aandelen  nog zeer populair, nu hebben we de “Magnificent Seven": Meta, Microsoft, Apple, Amazon, Google, Nvidia en Tesla. Deze zeven aandelen vertegenwoordigen samen 28% van de totale waarde van de S&P500-index en waren veruit de grootste aanjagers van positieve marktrendementen in het tweede kwartaal (Q2).

Maar tegen het einde van de zomer verloren ze deels hun glans. Een mogelijk gevolg zou kunnen zijn dat de groei van de Magnificent Seven en de rest van de markt dichterbij elkaar komt. Bedrijven met een gezonde balans, lage schulden en grote cash- posities doen het over het algemeen het beste in het huidige beursklimaat.

Als we de markt per regio bekijken hadden de Aziatische markten meer te lijden dan hun westerse tegenhangers, waarbij China het slechtst presteerde. Het harde optreden van de Chinese overheid tegen de technologie-industrie en een kelderende vastgoedmarkt in combinatie met stijgende energieprijzen hebben bijgedragen aan een daling van de markt. Evergrande, dat meer dan 300 miljard USD aan schulden heeft en de grootste projectontwikkelaar van China is, haalt nog steeds de krantenkoppen terwijl het gevolg van de ineenstorting nog voelbaar is in de markt.

Met de verwachting van een hogere rente voor de komende periode zijn de rendementen op 'veilige’ staatsobligaties op het aantrekkelijkste niveau sinds de financiële crisis. Rendementen op kortlopende (1-3 jaars)obligaties   blijven voorlopig hoger dan rendementen op staatsobligaties voor de middellange tot langere termijn (5-10 jaar). In technische termen noemt men dit ‘een omgekeerde rentecurve’. Dit betekent dat de rente op korte termijn hoog blijft ten opzichte van de toekomstige verwachte rente om zo de inflatie aan te pakken.

Een 30% stijging van de olieprijs zorgde ervoor dat energiebedrijven in het derde kwartaal zeer goed presteerden, in tegenstelling tot de rest van de markt. Beleggers die een focus hebben op ESG in hun portefeuille profiteren minder van de stijging in de olieprijs. In deze portefeuilles is er weinig tot geen blootstelling aan energieaandelen.

De vooruitzichten voor een aanhoudende economische onzekerheid blijven de grootste aanjager van de markt tot het einde van het jaar. Bovendien wordt er reikhalzend uitgekeken naar inflatie-updates, bbp-updates en de rentebesluiten van centrale banken. De focus zal nog steeds liggen op het bestrijden van inflatie op de korte termijn.


Portefeuilleprestaties in cijfers

In het derde kwartaal van 2023 bleef het aandelengedeelte van de ESG-portefeuille licht achter op de wereldwijde aandelenmarkten. Ook de obligatieportefeuille leverde iets in, waardoor de eerdere outperformance ten opzichte van de wereldwijde obligatiemarkten sinds de start van de strategie bij Saxo teniet werd gedaan.

Toch hebben - gekeken vanaf het begin van dit jaar – vier van de vijf risicoprofielen een positief rendement. Een deel van de negatieve rendementen van 2022 wordt hierdoor hersteld. De ‘Zeer Defensieve’ portefeuille blijft achter met een licht negatieve prestatie tot nu toe dit jaar. Deze portefeuille is overwogen belegd in obligaties, en werd daardoor het meest beïnvloed door de opleving van de obligatiemarkt in het derde kwartaal.

In onderstaande tabel ziet u alle rendementen per risicoprofiel. Let wel, deze rendementen zijn gemiddelden. Voor het rendement van uw persoonlijke portefeuille verwijzen we u graag het kwartaalrapport (in PDF te downloaden vanaf uw rekening).


Slim volgen - Vaste mix strategie

 
 
 
 
 
 
10 jaar rendement op jaarbasis
10 jaar volatiliteit op jaarbasis
Sinds start
Jaar tot op heden
Kwartaal tot op heden
Zeer dynamisch
10.1%
13.1%
-4.0%
7.8%
-0.5%
Benchmark (100% aandelen)
10.3%
13.0%
-0.1%
10.9%
-0.4%
Dynamisch
8.3%
10.9%
-6.2%
5.8%
-1.1%
Benchmark (80% aandelen / 20% obligaties)
8.3%
10.7%
-3.3%
8.5%
-0.8%
Gematigd
6.5%
8.8%
-8.5%
3.9%
-1.6%
Benchmark (60% aandelen / 40% obligaties)
6.3%
8.4%
-6.5%
6.1%
-1.2%
Defensief
4.6%
6.9%
-10.7%
1.9%
-2.1%
Benchmark (40% aandelen / 60% obligaties)
4.2%
6.3%
-9.7%
3.7%
-1.6%
Zeer defensief
2.7%
5.4%
-13.0%
0.0%
-2.6%
Benchmark (20% aandelen / 80% obligaties)
2.2%
4.6%
-12.9%
1.3%
-2.1%

Bron: Gegevens van Bloomberg, Morningstar, BlackRock, Amundi, van 30-9-2013 tot 29-9-2023. Aanvangsdatum van de strategie is 30-11-2021. Rendementen worden weergegeven in EUR voor aftrek van kosten zoals beheerkosten en transactiekosten, maar na aftrek van ETF-kosten (TER).

De gebruikte benchmarkindices zijn Morningstar Target Market Exposure NR EUR voor aandelen en Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR voor obligaties. Rendementen worden berekend met een maandelijkse herbalancering naar doeltoewijzing. Rendementen vóór de lancering van de strategie met Saxo worden berekend op basis van de portefeuilletoewijzing op de lanceringsdatum. Deze historische rendementen zijn niet bedoeld om beleggingsbeslissingen te simuleren die hadden kunnen worden genomen voordat de eerste portefeuille bij Saxo werd geïmplementeerd. De gepresenteerde rendementen zijn indicatief voor de rendementen van individuele beleggers, die enigszins kunnen verschillen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggingen kunnen immers fluctueren.


Heeft u kapitaalbewaker of Doelbeleggen geactiveerd?

Beleggers die hebben gekozen voor de kapitaalbewaker of doelbeleggen hebben hun eigen unieke vermogensverdeling die afhankelijk is van hun individuele voorkeuren. Desondanks zal de mix van activa in hun portefeuilles ergens in het spectrum van de vaste verdeling-portefeuilles vallen. Dit komt omdat deze zijn samengesteld uit dezelfde bouwstenen: aandelen en obligaties. In uw kwartaalrapport (PDF) vindt u het precieze overzicht van uw portefeuille.


Wat wijzigde er in uw portefeuille

Wijzigingen in het aandelengedeelte

In het derde kwartaal van 2023 is de kernaandelenportefeuille twee keer geherbalanceerd door BlackRock. 
Deze portefeuille biedt beleggers een brede blootstelling aan aandelen. Het doel is om beter te presteren dan de wereldwijde aandelenmarkten via dynamische tactische aanpassingen aan de mix van ETF's in de portefeuille. Hierbij wordt gebruik gemaakt van twee beleggingsmodellen: landenrotatie en factorrotatie. Landenrotatie wordt gedaan via ETF's die de markten van de verschillende landen volgen. Dit vertegenwoordigt het grootste deel van de portefeuille.

Hiervoor worden ETF's geselecteerd die worden belegd op basis van specifieke kenmerken van de onderliggende waarde. Denk hierbij aan factoren zoals waarde, kwaliteit en omvang.    


Wijzigingen begin juli

De blootstelling aan factor-ETF's werd verminderd bij een gebrek aan overtuiging in vergelijking met landenrotatie. Dit is een tactische zet op kortere termijn.   

Dit verandert echter niets aan de algemene overtuiging om een gedeelte van de portefeuille ook per sector te beleggen. 

Binnen de ETF’s van het landenrotatie investeringsmodel werd de portefeuille ook aangepast. Er werd relatief meer belegd in de VS en Japan, en relatief minder in opkomende markten. Bovendien werd de allocatie naar US Minimum Volatility aandelen naar beneden aangepast. De achterliggende gedachte is dat eventuele opwaartse voordelen in de markt beter opgevangen kunnen worden.  

Wijzigingen medio juli


De allocatie aan ‘Minimum Volatility’ ETF's werd enigszins verhoogd met een Global ETF omdat de waarderingen er aantrekkelijk uitzagen. Daarnaast begonnen de indicatoren die kijken naar het marktsentiment neutraler te worden.  Verder werd de blootstelling aan ‘Kwaliteits’ ETF's licht verlaagd.  De rek leek Blackrock betreft uit de waarderingen. Ondanks deze aanpassingen blijven ‘Kwaliteits’ ETF's de grootste positie in de portefeuille. 

 


Wijzigingen in het obligatiegedeelte

In het derde kwartaal van 2023 werd de obligatieportefeuille niet gewijzigd door Amundi. Deze obligatieportefeuille bestaat uit wereldwijde staats- en bedrijfsobligaties met een middellange looptijd. De blootstelling aan vreemde valuta is grotendeels afgedekt ten opzichte van de EUR in deze portefeuille. De portefeuille is ontworpen om te beleggen voor stabielere rendementen dan aandelen en om op te treden als een diversificatie wanneer aandelen dalen.  


Waar vind ik mijn persoonlijke kwartaalrapport?

  1. Log in via saxoinvestor.be
  2. Klik rechtsbovenin op het poppetje en ga naar ‘Overzichten’ en selecteer ‘Portefeuillerapport’
  3. Selecteer uw SaxoWealthCare rekening, jaartal en betreffende kwartaal

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België