Wat is Stagflatie... en waarom moet u zich er iets van aantrekken? Wat is Stagflatie... en waarom moet u zich er iets van aantrekken? Wat is Stagflatie... en waarom moet u zich er iets van aantrekken?

Wat is Stagflatie... en waarom moet u zich er iets van aantrekken?

Macro
Saxo

Stagflatie is een vaak onbekende term die verwijst naar een uiterst zeldzame economische crisis die het gevolg is van een ongebruikelijke combinatie van hoge inflatie en lage economische groei. Men denkt dat Iain Macleod, een Brits politicus, de term voor het eerst gebruikte in een toespraak tot het parlement in 1965 tijdens een moeilijke tijd van werkloosheid en hoge inflatie in het Verenigd Koninkrijk.

Steen Jakobsen, Chief Investment Officer bij Saxo, gelooft dat er in de nabije toekomst sprake zal zijn van Stagflation Light en dat dit zou kunnen werken als een reset van de wereldeconomie. Na deze (verwachte) periode van Stagflation Light is er misschien zelfs een kans voor een nieuw economisch tijdperk waarin de focus moet liggen op de echte uitdagingen: betere en schonere energie, een grotere reële economie en veel beter onderwijs en sociaal beleid.

Wat maakt het Stagflation "Light

Bij Saxo geloven we niet in een stagflatie zoals in de jaren 1970, vandaar de "lichte" definitie, maar meer in een periode van lage groei in combinatie met een stijging van de werkloosheid en een aanhoudende inflatie van rond de 4% op jaarbasis.

Als dit echter omslaat in een volledige Stagflatie, kan dit ongekende schade toebrengen aan de wereldeconomie die jaren kan duren. Als de inflatie de kosten van levensonderhoud blijft doen stijgen en de rentevoeten blijven stijgen, zullen bedrijven (en gezinnen) een steeds hogere prijs moeten betalen voor hun schulden. Dit kan leiden tot wijdverspreide faillissementen, wanbetalingen en onvermijdelijk tot banenverlies. We zien nu al een toename van de schuldenlast in stijgende rentetarieven voor creditcards, hypotheken en nieuwe autoleningen.

Stagflatie en sectoren

Peter Garnry, Saxo's Head of Equities, zegt: "Tijdens periodes van stagflatie doen sectoren zoals gezondheidszorg, basisconsumptiegoederen, nutsbedrijven en energie het goed, terwijl sectoren zoals industrie, vastgoed, financiële instellingen en technologie het slecht doen. Met andere woorden, het zijn juist de vier defensieve GICS-sectoren (Global Industry Classification Standard) die het beter doen tijdens stagflatie dan de cyclische sectoren.

En vergeet obligaties niet. Aangezien de inflatie hoog blijft en de economie stagneert, bieden Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) een afdekking tegen stagflatie," zegt Althea Spinozzi, hoofd vastrentende waarden bij Saxo.

Helaas is er geen wondermiddel waarmee u stagflatie kunt laten verdwijnen door op een knop te drukken. De twee belangrijkste factoren (lage economische groei en relatief hoge inflatie) zijn onderling afhankelijk. Het verhogen van de rentetarieven zou goed zijn om de inflatie omlaag te brengen, maar negatief voor de economische groei. Lagere rentetarieven zouden goed zijn om de economische groei een impuls te geven, maar zouden de inflatie onder opwaartse druk kunnen zetten. Het pad dat ons uit dit scenario zou moeten halen is een hogere productiviteit.

Een beleggingsportefeuille beheren in tijden van stagflatie kan een uitdaging zijn. Zoals Peter Garnry al aangaf, zal meer gewicht geven aan defensieve sectoren en minder aan groeisectoren het risico van de portefeuille verminderen. Ook obligaties kunnen een belangrijkere rol spelen, gezien de aantrekkelijke rendementen op dit moment en hun defensievere karakter. Zoals Althea Spinoza al aangaf, kunnen TIPS hun waarde verbeteren en hetzelfde geldt voor kortlopende obligaties van hoge kwaliteit. Een andere beleggingscategorie die kan worden overwogen om de diversificatie in de totale portefeuille te verbeteren, is het toevoegen (of vergroten) van grondstoffen.

Wat kunt u doen?

Hoewel veel van een stagflatiescenario buiten uw controle lijkt te vallen, kunt u zich richten op wat u wel onder controle hebt: uw activaspreiding. U kunt het risico van uw portefeuille verlagen door meer diversificatie aan te brengen in uw beleggingscategorieën, de cyclische sectoren te verkleinen, de defensieve sectoren te vergroten en de allocatie van obligaties te verhogen.

U vraagt zich misschien af wat er moet gebeuren om een einde te maken aan Stagflatie. Het zou goed zijn om de productiviteit te verhogen. Verdere automatisering, digitalisering en robotisering zullen hierbij een belangrijke rol spelen. Andere maatregelen om de productiviteit te verhogen zijn meer Research & Development, innovatie en het verder opleiden van werknemers. Ook het verbeteren van de mobiliteit van werknemers zal de productiviteit verhogen.

Tegelijkertijd moeten regeringen en centrale banken hun evenwichtsoefening tussen economische groei en rentetarieven managen om volledige Stagflatie te voorkomen, waarbij de inflatie aanzienlijk hoger kan zijn dan nu en waarbij de werkloosheid dramatisch zal stijgen.

Bij Saxo zullen we de situatie blijven volgen terwijl deze zich ontwikkelt. Houd deze ruimte in de gaten en stem af op onze dagelijkse Saxo Market Call voor voortdurende updates.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België