Waarom beleggers uitkijken naar het Amerikaanse inflatierapport van april Waarom beleggers uitkijken naar het Amerikaanse inflatierapport van april Waarom beleggers uitkijken naar het Amerikaanse inflatierapport van april

Waarom beleggers uitkijken naar het Amerikaanse inflatierapport van april

Macro 2 minuten leestijd
Saxo Strategy Team

Wat: Het Amerikaanse inflatierapport is een maandelijkse publicatie die de veranderingen in de prijzen van goederen en diensten meet. De Consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijk onderdeel van dit rapport. De CPI meet de gemiddelde verandering in prijzen die huishoudens betalen voor een mandje van goederen en diensten. Het is een belangrijke indicator voor de inflatie, die de snelheid van de algemene prijsstijging in de economie aangeeft.

Wanneer: 12:30 GMT (14:30 CET) op woensdag 15 mei 2024

Verwachting:
CPI YoY 3,4% vs 3,5% (maart) en core CPI YoY 3,6% vs 3,8% (maart)

Update: de cijfers zijn bekend. De consumentenprijzen in de VS zijn in het jaar tot en met april met 3,4% gestegen, een lichte daling van de inflatie. Dit is ongeveer in lijn met wat we verwacht hadden. 

Wat zijn de verwachtingen?

De verwachte cijfers voor de CPI zijn 3,4% op jaarbasis, een lichte daling ten opzichte van de 3,5% van maart. De kern-CPI, die de volatiele voedsel- en energieprijzen uitsluit, wordt verwacht op 3,6%, ook een daling ten opzichte van de 3,8% van maart.

Wat betekent dit voor beleggers?

De rentetarieven zijn een cruciale factor voor beleggers. Wanneer de inflatie stijgt, kan de Federal Reserve (Fed) besluiten om de rente te verhogen om de economie af te koelen en de inflatie onder controle te houden. Hogere rentetarieven maken lenen duurder, wat de bedrijfswinsten kan drukken en de aandelenkoersen kan doen dalen. Aan de andere kant, als de inflatie laag is, kan de Fed de rente verlagen om de economie te stimuleren, wat gunstig kan zijn voor aandelen.

Hoe kunnen de markten reageren?

Marktdeelnemers zoeken naar tekenen die de Fed kunnen overtuigen om de rente te verlagen voor de Amerikaanse verkiezingen in november. Als de inflatiecijfers hoger uitvallen dan verwacht, kunnen aandelen dalen, kunnen de rentes stijgen en kan de dollar sterker worden tegenover de yen. Als de inflatiecijfers lager uitvallen dan verwacht, kunnen aandelen stijgen, kunnen de rentes dalen en kan de Australische dollar winnen.

Dit is geen beleggingsadvies, maar informatie voor uw strategie. Het is belangrijk om te onthouden dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt.

The views above are not investment recommendations but potential moves that could happen depending on the outcome of the US inflation report.

Waarom is dit belangrijk?

Het inflatierapport heeft een grote invloed op de financiële markten en het beleidstarief van de Fed. Het helpt beleggers om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Dit is geen beleggingsadvies, maar informatie voor uw strategie. Het is belangrijk om te onthouden dat beleggen altijd risico’s met zich meebrengt en dat het belangrijk is om uw eigen onderzoek te doen en professioneel advies in te winnen indien nodig.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België