terug
Details Cookies
België
Om ervoor te zorgen dat u enkel handelt in de producten die het best bij u passen, herwerken wij momenteel onze passendheidstoetsen. Beleggen in dit product is daarom tijdelijk beperkt. Meer info.
Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om u een betere browse-ervaring te bieden. Dit is nodig om het functioneren van de site mogelijk te maken, te optimaliseren en te analyseren, maar ook om u gepersonaliseerde advertentie-inhoud te kunnen bieden en u in staat te stellen verbinding te maken met sociale media. Als u 'Alles accepteren' kiest, stemt u in met het gebruik van cookies en de daarmee gepaard gaande verwerking van persoonlijke gegevens. Selecteer 'Instemming beheren' om uw instemmingsvoorkeuren te beheren. U kunt te allen tijde uw voorkeuren wijzigen of uw instemming intrekken op de pagina met cookiebeleid. U kunt ons cookiebeleid hier en ons privacybeleid hier bekijken

FED: De keuze is snel gemaakt FED: De keuze is snel gemaakt FED: De keuze is snel gemaakt

FED: De keuze is snel gemaakt

Macro 4 minuten leestijd
Christopher Dembik

Hoofd Macro Analysis

Samenvatting:  FOMC-vergadering brengt geen grote verrassingen. Beleidsrente met 25 basispunten naar boven en besluit genomen het monetaire beleid te pauzeren omdat de verhoging negatieve gevolgen begint te hebben voor de economische activiteit - met name in de banksector. Een overzicht.


De belangrijkste conclusie van de FOMC-vergadering is dat (1) er geen grote verrassingen waren. Het FOMC besloot unaniem dat het noodzakelijk was de beleidsrente met 25 basispunten te verhogen tot 5,00-5,25% en (2) het monetaire beleid te pauzeren omdat de verhoging negatieve gevolgen begint te hebben voor de economische activiteit - en daarmee bedoel ik vooral de banksector. Meer dan een dozijn regionale banken staan onder grote druk op de markt. Alleen al op basis van de aandelenkoersen en credit default swaps zou PacWest Bancorp (gevestigd in Californië) de volgende regionale bank kunnen zijn die overheidssteun nodig heeft en tegen lage kosten kan worden opgekocht door een grotere bankspeler. Dit alles zal uiteraard wegen op de kredietvoorwaarden - een punt dat in de verklaring van de FOMC werd benadrukt. Een ander punt van onzekerheid dat zeker heeft meegewogen, zijn de moeilijke besprekingen tussen het Congres en het ministerie van Financiën over de verhoging van het schuldplafond. Als er voor 1 juni geen akkoord wordt bereikt, kan de VS in gebreke blijven. Dat is natuurlijk onwaarschijnlijk. In iets meer dan twintig jaar tijd is het schuldenplafond twintig keer verhoogd. Ook deze keer zal het worden verhoogd. Er zal een zwaar bevochten akkoord worden bereikt. Aan de andere kant kan het politieke psychodrama nog enkele weken aanhouden, waardoor de financiële voorwaarden verder zullen worden aangescherpt. Uiteindelijk had het FOMC geen andere keuze dan een laatste verhoging door te voeren voor een monetaire beleidspauze, ook al is de inflatie verre van optimaal. De inflatie daalt, zoals blijkt uit onderstaande grafiek. Dit is vooral het geval op het niveau van de goederen. De inflatie in de dienstensector daarentegen vertoont geen enkel teken van reële daling. Erger nog, de PCE-dienstenindex - Powells favoriete maatstaf voor inflatie - ligt rond de 4,5% op jaarbasis en daalt niet echt. Powell geeft, net als andere FOMC-leden, om verschillende redenen de voorkeur aan de PCE-index: historische gegevens die kunnen worden herzien, een vollediger dekking van diensten dan de consumentenprijsindex en een weging van de uitgaven die regelmatig wordt aangepast. In de komende maanden zal dit de inflatie-indicator zijn die in de gaten moet worden gehouden om te zien hoe lang de pauze van de Fed zal duren.

De reactie van de markt is enigszins onthutsend. Het is niet verrassend dat het vooruitzicht van een eerste renteverlaging nu dichterbij komt - een renteverlaging wordt verwacht in september 2023 tegenover november 2023 voor de FOMC. Dit is korter dan het gemiddelde voor andere beleidspauzes. Maar wat verrassend is, is dat de markt anticipeert op een neerwaartse cyclus waarbij de bbp-groei blijft stijgen (geen recessie), de inflatie naar verwachting terugkeert naar de doelstelling van 2% en de bedrijfswinsten stijgen. Dit is natuurlijk niet consequent. Een zachte landing heeft geen zin als we uitgaan van een renteverlaging. Vroeg of laat zullen de marktverwachtingen dus worden bijgesteld. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.