Wat is de kern-satelliet benadering? Wat is de kern-satelliet benadering? Wat is de kern-satelliet benadering?

Wat is de kern-satelliet benadering?

Beleggingskans 5 minuten leestijd

Saxo Bank

Samenvatting:  Als belegger start u dus steeds met een stevige fundering. De kern van uw portefeuille dient als hoeksteen om uw gehele portefeuille op verder te bouwen.


 

Heeft u al eens van de kern-satelliet benadering gehoord? Net zoals wanneer u een auto uitkiest, moet u ervoor zorgen dat uw beleggingen bestaan uit een stevige carrosserie en goede motor. De kern van uw portefeuille is dan ook vergelijkbaar met de basiselementen van uw wagen. Pas wanneer de basis is gelegd zorgt u voor uw eigen persoonlijke touch. Zo bepaalt u zelf hoe u uw wagen inricht. Hecht u veel belang aan comfort? U kan dan kiezen voor zetelverwarming. Wilt u net zo snel mogelijk uw bestemming bereiken? U kan dan een turbo op uw motor laten installeren. Dat zijn de satellieten van uw portefeuille.

De kern-satelliet benadering

Als belegger start u dus steeds met een stevige fundering. De kern van uw portefeuille dient als hoeksteen om uw gehele portefeuille op verder te bouwen. U wilt met andere woorden stabiele beleggingen waarvan u weet wat u er op lange termijn van mag verwachten. Dat doet u bijvoorbeeld door te beleggen in passieve trackers of een deel van uw geld te laten beleggen door experten.

Wanneer de basis gelegd is, is het tijd om wat peper en zout aan uw beleggingen toe te voegen. Het wordt met andere woorden tijd om enkele satellieten aan uw portefeuille toe te voegen. Dat kan u doen door zelf in individuele aandelen te beleggen, maar ook door te investeren in bepaalde sectoren. Gelooft u bijvoorbeeld hard in een bepaald bedrijf? Of denkt u dat de gezondheidssector goed zal presteren de komende jaren? U stemt de satellieten van uw portefeuille hierop af. U doet hierbij beroep op uw eigen analyses en inzicht.

Verdeling kern versus satelliet

Uiteraard is het de vraag hoeveel u best in de kern van uw portefeuille kan beleggen, en hoeveel in de satellieten. Als algemene vuistregel geldt dat u best 70 procent van uw portefeuille investeert in de kern. De kern is dan ook een beetje zoals de motor en carrosserie van uw wagen. Het is een levensnoodzakelijk onderdeel dat min of meer hetzelfde is voor elke auto. Vervolgens belegt u 30 procent in uw satellieten. Dat is de inrichting van uw beleggingswagen. Zo bepaalt u, afhankelijk van uw doelen, finaal zelf aan welke specifieke kenmerken uw wagen moet voldoen. Elke belegger is uniek. Wilt u zo snel mogelijk van plaats A naar B rijden? Of net zo comfortabel mogelijk? Afhankelijk van uw doelen stemt u uw auto hierop af.

Het spreekt voor zich dat deze 70-30 verhouding slechts een richtlijn is. Op het einde van de rit bepaalt u zelf de verhoudingen. Hoe meer u met uw beleggingen bezig wilt zijn, hoe meer u in uw satellieten kan beleggen. U kiest voor de optie waar u zich het meest comfortabel bij voelt.

Toch blijft het steeds aangeraden om het merendeel van uw portefeuille in de kern te beleggen. Waarom? Omdat uit de praktijk blijkt dat slechts heel weinig beleggers er in slagen om een marktconform rendement te behalen. Zo toont een studie van JP Morgan dat de afgelopen twintig jaar in de Verenigde Staten de doorsnee particuliere belegger een gemiddeld jaarlijks rendement van slechts 2,5% wist te behalen. Dat terwijl de S&P 500, de belangrijkste Amerikaanse aandelenindex met de 500 grootste bedrijven uit de Verenigde Staten, er 6,1% op vooruit wist te gaan. Beleggers werden met andere woorden helemaal niet voldoende vergoed voor het risico dat ze namen. Door te werken met een kern-satelliet benadering zorgt u ervoor dat u deze fout kan vermijden.

wat-is-de-kern-satelliet-benadering (Bron: JP Morgan)

Tijd in de markt versus het timen van de markt

Wanneer u belegt, is het vooral belangrijk hoe lang u belegt blijft in de markt. Staar u met andere woorden niet blind op de dagelijkse schommelingen van de beurs. Op korte termijn is het namelijk heel moeilijk om te voorspellen of de beurs zal stijgen of dalen. Het bepalen van het juiste in- en uitstapmoment vraagt heel wat expertise en ervaring.

Eén ding is wel zeker: hoe langer u in de beurs belegt blijft, hoe groter de kans dat u winst zal boeken. Zo kwam het de afgelopen honderd jaar nooit voor dat wanneer u voor een periode van twintig jaar belegde in de Amerikaanse beurs, u een negatief rendement behaalde. De gemiddelde jaarlijkse returns over een periode van twintig jaar varieerden tussen de 3,1% en 14%.

Nog een laatste tip misschien? Aangezien het zeer moeilijk is om de markt te timen kan het zeker ook een meerwaarde zijn om periodiek te beleggen. In het vakjargon wordt dit ook wel eens Dollar-Cost Averaging (DCA) genoemd. U belegt dan met regelmaat een vooraf vastgelegd bedrag in de beurs. Bijvoorbeeld elke maand of elk kwartaal. Het is een ideale strategie wanneer u steeds een bepaald percentage van uw loon wilt beleggen. Op deze manier hoeft u zich ook weinig zorgen te maken over de stand van de beurzen. Wanneer de financiële markten stijgen, stijgt uw beleggingsportefeuille in waarde. Dalen de beurzen? Dan kan u goedkoper aandelen bijkopen.Aan elke belegging zijn risico's verbonden, uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

 

 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België