Short gaan - hoe voordeel te halen uit dalende markten Short gaan - hoe voordeel te halen uit dalende markten Short gaan - hoe voordeel te halen uit dalende markten

Short gaan - hoe voordeel te halen uit dalende markten

Beleggingskans
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  De meeste beleggers kopen aandelen met de verwachting dat ze in waarde gaan stijgen: de eenvoudige 'kopen-en-houdenstrategie'. Als u naar de langetermijngrafieken van de aandelenmarkten kijkt, is dit ook de beste strategie. Op lange termijn stijgen de aandelenmarkten namelijk - dit noemen we in financieel jargon 'long gaan'. Het omgekeerde hiervan is short gaan.


Wat betekent short gaan?

Kort gezegd betekent short gaan het volgende: je verkoopt iets waarvan je geen eigenaar bentin de hoop het op een later tijdstip voor minder terug te kopen. Als dit lukt, maakje winst.

Dit concept kan moeilijk te begrijpen zijn. Hoekan je iets verkopen dat niet van jou is? In het alledaagse leven zijn er weinigvoorbeelden van short gaan. Maar op de aandelenmarkt is dit een manier om te profiteren van dalende prijzen.
Short gaan: betekenis

Short en long vergelijken

Short en long gaan  kan men met een thermometer vergelijken. Als u een prijsstijging verwacht op de markten en een long positie aanhoudt, is uw positie positief – boven nul, in andere woorden. Heeft u geen positie (dus alleen cash), dan is het nul graden.  Heeft u een short positie, dan is uw positie eigenlijk negatief. In andere woorden, onder nul.


Hoe short te gaan op de markt?

Short gaan is een complexe financiële manoeuvre waarbij men moet weten waaraan men begint. Het is in de loop der tijd echter steeds populairder en eenvoudiger geworden. Short gaan kan het gemakkelijkst gedaan worden met derivaten. Dit zijn producten die afgeleid zijn van een onderliggende activa. De prijsbewegingen van die onderliggende activa bepalen de prijs van het derivaat. Onder andere volgende producten worden gebruikt om short te gaan op de markt: turbo's, futures, inverse ETF's, CFD's en opties. De beschikbaarheid van deze producten kan verschillen van regio tot regio.

Opgelet: derivaten zijn complexe producten die enkel geschikt zijn voor gevorderde beleggers. Het is cruciaal dat u begrijpt hoe ze werken (en de verbonden risico's begrijpt) voor u erin belegt.

1. Short gaan met futures

Zoals vermeld zijn er verschillende manieren om short te gaan. Een methode die vaak gebruikt wordt is short gaan d.m.v. futures op een belangrijke index zoals de S&P 500. Een future is een overeenkomst waar u een akkoord sluit over de prijs van een mogelijke toekomstige levering (of financiële afwikkeling) op de vervaldatum. Door een future te kopen, maakt u een long positie aan. Door de future te verkopen, maakt u een short positie aan. Futures kunnen op dagelijkse basis worden verhandeld en hoeven niet tot de vervaldatum in uw portefeuille te blijven.

Laten we bijvoorbeeld naar een S&P 500 mini future kijken. Deze future heeft een contractgrootte van 50 keer de index zelf. Het wordt een mini future genoemd omdat de standaard futurecontracten voor de S&P 500 een contractgrootte hebben van 250 keer de index.

Laten we zeggen dat deze index rond de 4100 punten wordt verhandeld en dat u denkt dat de markt zal dalen tot ongeveer 3800 punten. Om hiervan te kunnen profiteren zult u 5 S&P 500 mini futures verkopen aan 4100. Als u gelijk blijkt te hebben en de markt aan 3800 punten verhandelt, zult u 300 punten hebben verdiend in de index. Als we dit in dollar meten, heeft u winst gemaakt. Maar hoeveel winst? Uw winst zou de volgende zijn: 300 punten * 50 (contractgrootte) * 5 (aantal contracten) = $ 75.000. Maar opgelet, door deze positie te nemen zou u een short-blootstelling moeten creëren van 50 * 4100 * 5 = $ 1.025.000. Elk percent dat de markt stijgt zal leiden tot een verlies van $ 10.250!

Om uw blootstelling te berekenen, vermenigvuldigt u de contractgrootte met het huidige niveau van de index. Zo kent u uw blootstelling per future.

Hou er ook rekening mee dat een shortpositie innemen zal leiden tot marge (een vorm van onderpand). Dit omdat er geen initiële overdracht van geld is wanneer u een future (ver)koopt. Er is enkel de overeenkomst en de toekomstige financiële afwikkeling. Dit betekent dat u genoeg kapitaal moet hebben in uw handelsrekening om de future in de eerste plaats te kunnen verkopen (zoals in de overeenkomst staat).

2. Inverse ETF's

Een andere manier om short te gaan op de markt is via een inverse ETF. Een normale ETF volgt een onderliggende activa, meestal een index. Als de activa stijgt, zal de ETF ook stijgen, en omgekeerd. Inverse ETF's doen het tegenovergestelde. Het zal – dagelijks – in de richting tegenovergesteld aan die van de onderliggende index bewegen. Dus als de onderliggende index daalt, zal de inverse ETF stijgen in prijs (en omgekeerd). Dit is ook een manier om short te gaan op de markt. Als u een inverse ETF koopt, gaat u short op de markt.

Hier nauw mee verbonden zijn de leveraged inverse ETF's. Er is een hefboomwerking toegevoegd aan de inverse ETF, zodat de percentageverandering in de onderliggende index vermenigvuldigt wordt met de hefboomfactor. Normaal gezien is de hefboomfactor twee of drie keer het dagelijks percentage van de onderliggende index.

3. Put-opties kopen

De derde manier om short te gaan op de markt is door put-opties te gebruiken. De koper van een put-optie heeft het recht om de onderliggende activa gedurende een voorafbepaalde periode (tot de vervaldatum) voor een vooraf bepaalde prijs (de uitoefenprijs) te verkopen. Een put-optie kopen wordt gezien als een verzekering voor een bestaande longpositie.

Maar als de belegger de onderliggende activa niet aanhoudt, kan een long put gezien worden als een manier om short te gaan op de markt, omdat een long put in prijs zal stijgen als de markt daalt.

Er zijn put-opties op individuele opties, maar ook op de meeste indexen. Dit geeft de belegger de mogelijkheid om een short positie te creëren op de markt, waar de premie betaald voor de put-optie het maximale verlies is.

Laten we een voorbeeld bekijken. Stel dat de S&P 500 verhandeld wordt aan 4100 en dat er een put-optie is voor bijna drie maanden in de toekomst, aan 4000, wat aan $ 131 wordt verhandeld. Omdat de contractgrootte van deze optie 100 is, zal uw initiële belegging $ 13.100 zijn. Laten we zeggen dat de S&P 500-index in die maand naar 3800 valt, dan zal de waarde van die put $ 200 zijn (de uitoefenprijs van 4000 min het daadwerkelijke niveau van de index op dat moment, 3800). U kunt in andere woorden verkopen voor 4000 terwijl de werkelijke prijs 3800 is. Hierdoor is de waarde van dat recht tenminste 200. Als we dat vermenigvuldigen met de contractgrootte (100), is de waarde per put-optie $ 20.000.


Samengevat

Als u een 'kopen-en-houden'-belegger op lang termijn bent, is short gaan waarschijnlijk geen deel van uw beleggingsstrategie. U weet misschien wel dat de optie bestaat, maar u past deze kennis niet toe. Als u een meer actieve trader bent, is dit mogelijk anders. Short gaan kan waarde toevoegen aan uw strategie. Als men short gaat profiteert men immers van een dalende markt. Maar u moet zich bewust zijn van de risico's die gepaard gaan met een short marktpositie, vooral met hefboomproducten. Indien de markt stijgt (en u geld verliest) is het belangrijk om een strikt risicobeheer te handhaven.

Kortom, short gaan is een bijkomende manier om in te spelen op 'verwachte bewegingen in de aandelenmarkt'. En voor de actieve trader maakt het niet uit of deze beweging naar boven of naar beneden is. Dit is stof tot nadenken, zeker bij kwetsbare en onzekere marktomstandigheden. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België