269 269 269

Aantrekkelijke waardering maritiem dienstverlener Deme

IEX Analysis
Beursduivel.be

Samenvatting:  De maritieme dienstverlener heeft uiterst solide resultaten geboekt, met een indrukwekkende dubbelcijferige groei in 2023. Benieuwd hoe deze maritieme dienstverlener deze groei zal voortzetten en de markt zal overtreffen? Lees dan verder in dit artikel.


Level: Starter


Deme Group: BUY | KOERS: €141,20 | KOERSDOEL: €175 | UPSIDE: 24%

Samenvatting: 

  • Maritiem dienstverlener boekt uiterst solide resultaten
  • Dubbelcijferige groei in 2023, goede vooruitzichten komende jaren
  • Sterke bezettingsgraad biedt kansen voor hogere marges bij projecten
  • Onderwaardering ten opzichte van sectorgenoten en het van de beurs vertrokken Boskalis
  • Eerste advies Buy met koersdoel €175

Het jaar 2024 is voor maritiem dienstverlener Deme, voor 62% in handen van Ackermans & van Haaren, uitstekend begonnen. De jaarcijfers over 2023 waren keurig in lijn met de eigen outlook. Met het verder aantrekken van de belangrijkste markten en een goedgevuld orderboek rekent Deme in 2024 op verdere groei. Ook beleggers profiteren hiervan: Deme besloot het dividend met liefst 40% te verhogen.

Profiel

DEME Group is een wereldwijde maritiem dienstverlener die zich concentreert op vier markten.

  • Met Offshore Energy verzorgt Deme engineering- en contractingdiensten voor de offshore hernieuwbare energie- en fossiele industrie. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van windparken.
  • Dredging & Infra houdt zich bezig met een breed scala aan baggeractiviteiten, zoals landwinning, kustbescherming, onderhoudsopdrachten en haven- en tunnelbouw.
  • Environmental focust zich op milieu-oplossingen. Het gaat hier bijvoorbeeld om bodemsanering, maar ook de herontwikkeling van brownfields, baggerwerken, sedimentbehandeling en waterzuivering.
  • Via het naar omzet gemeten kleinste onderdeel Concessions investeert Deme in bijzondere projecten op het vlak van windenergie, haveninfrastructuur, groene waterstof en groene ammoniak en ontwikkelt het die.

Bijna 95% van de omzet kwam in 2023 van de onderdelen Offshore Energy en Dredging & Infra.

Gefragmenteerde markt

Op de beurs zijn er maar weinig mogelijkheden om in maritieme dienstverleners zoals Deme te beleggen. Boskalis, een van de belangrijkste concurrenten, verdween in november 2022 van de beurs in Amsterdam dankzij de overname door investeerder HAL. Andere bekende partijen in de markt zijn familiebedrijven Van Oord en Jan De Nul, beide niet beursgenoteerd. Deme zelf is sinds juli 2022 genoteerd in Brussel.

Bedrijven met enigszins vergelijkbare activiteiten zijn bijvoorbeeld Great Lakes Dredge & Dock Corporation (Verenigde Staten), National Marine Dredging PSC (Verenigde Arabische Emiraten) en Toa Corporation (Japan).

Jaarcijfers en Q1

Op 28 februari publiceerde Deme de resultaten over 2023. Opnieuw bleek de outlook van het management voor 2023 een goede indicator van het uiteindelijke jaarresultaat. De activiteiten van de maritiem dienstverlener laten zich goed voorspellen en het management toont zich voor beleggers betrouwbaar met de outlook.

Het rapport stond in het teken van groei, veelal met dubbele cijfers. De omzet steeg met 24% tot €3.285,4 miljoen, ruim boven de Bloomberg-consensus van €3.037 miljoen. Het was een primeur voor Deme: niet eerder stond er een jaaromzet van meer dan €3 miljard in de boeken. Bij alle bedrijfsonderdelen steeg de omzet op jaarbasis; vooral Offshore Energy en Environmental vielen op met plussen van respectievelijk 57% en 48%.

In het verleden vertegenwoordigde de Europese markt ongeveer 75% van de totale omzet; afgelopen jaar was het 63%. Dat komt volgens Deme door "sterke groei" in de regio’s Amerika, het Midden-Oosten en Azië. Die waren in 2023 goed voor 29% van de omzet.

Eind 2023 stond het orderboek op €7.582 miljoen, ongeveer 2,2x de jaaromzet en 22% hoger dan een jaar eerder. Deme schrijft deze stijging toe aan de aanhoudend sterke vraag en dubbelcijferige groei bij de bedrijfsonderdelen. De contractwaarde van de orderportefeuille bedraagt volgens Deme in 2024 bijna €3,7 miljard.

Ook financieel staat het bedrijf er goed voor. Eind 2023 was de verhouding nettoschuld/ebitda 0,9. Wij vinden dit een sterk fundament en zien voldoende armslag.

De tussentijdse update van Deme over het eerste kwartaal staat gepland voor 14 mei. Hier verwachten wij geen stortvloed aan informatie. Normaal gesproken verstrekt Deme in de kwartaalupdates meer informatie over de ontwikkeling van het orderboek, de omzet en de eerder afgegeven outlook voor het jaar. Pas bij de halfjaarcijfers volgen meer details.

Taxaties

Voor het lopende jaar 2024 mikt Deme op een omzetgroei van minimaal 10%, met een vergelijkbare Ebitda-marge. In het verleden richtte het bedrijf zich specifiek op de ontwikkeling van de Ebitda, niet op de marge. Deze aanpassing vinden wij verstandig beleid, aangezien Deme hiermee focust op het minimaal handhaven van de winstgevendheid ten opzichte van de omzet.

In 2024 verwachten wij dat de omzet met bijna 12% stijgt tot bijna €3,7 miljard. De Ebitda-marge loopt in de ramingen zelfs op tot 18,3%. Dit heeft vooral te maken met de bezettingsgraad van de belangrijkste bedrijfsonderdelen.

Offshore Energy profiteert wereldwijd van de flink hogere bezettingsgraad van de vloot, onder meer na technisch onderhoud aan de eigen vloot in verband met strengere eisen bij projecten. Bij Dredging & Infra is sprake van een stabiele bezettingsgraad van de sleephopperzuigers en een recente verbetering bij de cutterzuigers. Dat komt door de toename van de vraag en nieuwe contracten, maar ook na relatief veel onderhoud aan de eigen vloot in de eerste helft van het jaar. Dankzij de hogere bezettingsgraden is Deme in staat om hogere marges te rekenen bij projecten.

Onder aan de streep leidt dit voor 2024 tot een winst per aandeel van €8,59. Voor aandeelhouders ook reden voor een feestje, aangezien Deme jaarlijks 33% van de winst terug laat vloeien naar aandeelhouders. Na het optrekken van het dividend met 40% in 2023, volgt over 2024 naar verwachting een vergelijkbare stap.

Deme Group

2022A

2023A

2024E

2025E

2026E

Omzet (€ mln)

2.654,7

3.285,4

3.674,9

3.973,5

4.220,5

Ebitda (adj. € mln)

473,9

583,3

674,3

745,3

792,0

Ebitda-marge (adj. %)

17,9%

17,8%

18,3%

18,8%

18,8%

Nettowinst (€ mln)

112,7

162,8

211,3

254,3

287,0

Winst per aandeel (€)

4,45

6,43

8,59

10,49

11,93

Koers/winstverhouding

31,7

22,0

16,4

13,5

11,8

Dividend per aandeel (€)

1,50

2,10

2,88

3,49

3,94

Dividendrendement (%)

1,1%

1,5%

2,0%

2,5%

2,8%

Tabel 1: Kerncijfers Deme Group, taxaties Bloomberg-consensus

Conclusie

Deme staat er financieel uitstekend voor. Het bedrijf beschikt over een gezonde balans, slaagt er jaar op jaar in om te groeien en niets wijst op een breuk van deze trend. Het orderboek is daarbij goedgevuld, met een sterke bezetting van de vloot. Dit stelt Deme in staat om hogere marges te onderhandelen bij nieuwe projecten en straalt veel vertrouwen uit naar de toekomst.

Dit jaar staat het aandeel op een keurige winst van 28%. Het bedrijf handelt op de beurs momenteel tegen een waardering van 6,2x de ebitda over 2023, nog altijd flink onder die van andere beursgenoteerde maritiem dienstverleners.

Ook komt de huidige waardering van Deme niet in buurt bij die van Boskalis bij de beursexit. Het bedrijf uit Papendrecht kwam in 2022 in handen van HAL tegen een prijs van €4,27 miljard, wat inclusief overnamepremie neerkomt op ongeveer 8,1x het bedrijfsresultaat (ebitda) over dat jaar. Veel analisten en beursexperts, waaronder de Beleggersdesk van IEX, beoordeelden het bod destijds als te laag. Terugkijkend was dat geen gekke conclusie. Vorige maand deelde Boskalis de jaarcijfers over 2023. Het bedrijf boekte een recordomzet en -winst en sprak in het persbericht zelf van "indrukwekkende" cijfers.

Wij vinden een hogere waardering van Deme gerechtvaardigd en starten daarom het volgen van het aandeel met een Buy-advies en een koersdoel van €175. Wij baseren ons daarbij onder meer op de hogere waardering van sectorgenoten en de gunstige marktomstandigheden, maar wijzen wel op het nog korte trackrecord van Deme op de beurs.

Disclaimer: Teun Verhagen heeft geen positie in bovengenoemde fondsen.

Koersdoel en advies hebben betrekking op een periode van 12-18 maanden. Dit artikel mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies. Voor meer informatie, zie de volledige disclaimer. Heeft u naar aanleiding van deze analyse een vraag aan de auteur? Stuur een mail naar beleggersdesk@iexgroup.nl.

Wilt u dagelijks aandelenanalyses en (ver)kooptips van Beursduivel ontvangen? Probeer dan nu 3 maanden Beursduivel Premium voor slechts 19,95! Ga naar beursduivel.be/saxo en profiteer vandaag nog!

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V..


Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België