Rebalancen: hoe werkt het en waarom is het belangrijk? Rebalancen: hoe werkt het en waarom is het belangrijk? Rebalancen: hoe werkt het en waarom is het belangrijk?

Rebalancen: hoe werkt het en waarom is het belangrijk?

Aandelen
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Door uw portefeuille periodiek te rebalancen of herwegen brengt u uw beleggingsportefeuille weer in balans. Hoe werkt dat precies?


Level: Starter


Rebalancen, ofwel herbalanceren, is niets anders dan het weer in balans brengen van de beleggingsportefeuille wat betreft de verdeling over de verschillende beleggingscategorieën (asset classes). Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, beleggingsdoel, ervaring, risicobereidheid en beleggingshorizon heeft u uw beleggingsportefeuille ingericht. In de praktijk betekent dat u voor een bepaald percentage van uw vermogen belegt in vastrentende waarden, aandelen, vastgoed, grondstoffen en cash. 

Een goede spreiding van beleggingen over verschillende categorieën (asset classes) zal over het algemeen het risico van de portefeuille als geheel verlagen. Maar doordat elk onderdeel van uw portefeuille zijn eigen groei (of daling) kent, kunnen de onderlinge verhoudingen tussen de categorieën over tijd verschuiven. Met rebalancing brengt u deze verhoudingen weer in orde. Ik neem u mee in een voorbeeld.

Stel dat deze verdeling er op 1 januari er als volgt uitziet (en deze is precies hoe u het wilt):

Beleggingscategorie per 1 januari

% belegd

In geld

Vastrentende waarden

25%

25.000

Aandelen

60%

60.000

Vastgoed

10%

10.000

Grondstoffen

5%

5.000

Totaal

100%

100.000


Rebalancen op 31 december van dat jaar betekent dat u de beleggingsportefeuille weer in balans gaat brengen. Het begint bij het bepalen hoe de actuele procentuele verdeling tussen de beleggingscategorieën is aan het einde van het jaar. Het kan goed zijn dat het overall een prima jaar geweest is, maar dat de verdeling uit de pas gelopen is. In geld is het resultaat bijvoorbeeld na een jaar beleggen als volgt:


Beleggingscategorie per 31 december

In geld

Vastrentende waarden

24.500

Aandelen

66.500

Vastgoed

12.000

Grondstoffen

4.500

Totaal

107.500In percentages ziet het er als volgt uit:

Beleggingscategorie per 31 december

In geld

% belegd

Vastrentende waarden

24.500

22,8%

Aandelen

66.500

61,8%

Vastgoed

12.000

11,2%

Grondstoffen

4.500

4,2%

Totaal

107.500

100%


U wilt graag de procentuele verdeling over de asset classes herstellen zoals die aan het begin van het jaar was. Dit betekent dat er aandelen en vastgoed verkocht moeten worden en dat grondstoffen en vastrentende waarden bijgekocht moeten worden.


Beleggingscategorie

In geld per 31/12

% belegd per 31/12

Gewenst %

Gewenst in €

Kopen/verkopen

Vastrentende waarden

24.500

22,8%

25%

26.875

2.375 (K)

Aandelen

66.500

61,8%

60%

64.500

2.000 (V)

Vastgoed

12.000

11,2%

10%

10.750

1.250 (V)

Grondstoffen

4.500

4,2%

5%

5.375

875 (K)

Totaal

107.500

100%

100%

107.500

0


Hoe vaak is het nodig om te rebalancen?

Het in balans brengen van de portefeuille gebeurt normaal gesproken één keer per jaar. Zeker voor een lange termijn portefeuille is dat voldoende. Uitzondering hierop kan een (extreem) goed kwartaal zijn in een bepaalde asset class. Dan is het verstandig om de winst tussentijds af te romen en te verdelen over de andere asset classes. Er zijn ook beleggers die per asset class een bandbreedte aangeven waar de daadwerkelijke bezittingen gedurende het jaar tussen moeten blijven.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België