ESG aandelen en hoe erin te beleggen ESG aandelen en hoe erin te beleggen ESG aandelen en hoe erin te beleggen

Wat ESG-aandelen zijn en hoe erin te beleggen

Aandelen 10 minuten leestijd

Saxo Group

Samenvatting:  Uw financiële beleggingen afstemmen op uw ethische waarden? Ontdek de opmars van ESG-aandelen.


ESG-beleggen (milieu, sociaal en bestuur) wordt gezien als één van de meest ethische manieren om een beleggingsportefeuille te bouwen. Millennial en Gen Z-beleggers willen hun financiële beleggingen afstemmen op hun waarden, en brokers hebben geprobeerd financiële producten aan te bieden die zich aansluiten bij deze zogenaamde "ESG-criteria".

Deze criteria zijn een reeks standaarden geworden die ethische beleggers trachten te volgen.

De geschiedenis van ESG-beleggen

ESG-handel bestaat al langer dan u zou denken. Het probleem met beursgenoteerde bedrijven en aandelen werd door Milton Friedman in 1970 al besproken. Friedman noemde het de 'theorie van aandeelhouderswaarde', dat het gedrag van veel beursgenoteerde bedrijven in die tijd typeerde.

Friedman beweerde dat beursgenoteerde bedrijven tunnelvisie hadden - hun enige doel was om financieel rendement te optimaliseren voor hun aandeelhouders. Hij was ervan overtuigd dat veel grote bedrijven door de theorie van aandeelhouderswaarde rigide bleven in hun werking en hun ecologische en sociale verantwoordelijkheden lieten varen om snel geld te verdienen.

Het decennium vóór Friedman's theorie luidde een nieuw tijdperk in van maatschappelijk verantwoord beleggen. Na de Vietnamoorlog eisten studenten dat universiteiten niet meer in defensieaandelen zouden beleggen. 20 jaar later werden bedrijven die medeplichtig werden geacht aan de apartheid in Zuid-Afrika vermeden door beleggers uit de hele wereld. Dit alleen was voldoende om te leiden tot economische instabiliteit in de regio, wat heeft geleid tot de langverwachte afschaffing van de apartheid.

Meer recent zijn ESG-screenings een integraal deel gaan uitmaken van moderne financiële analyse, en zijn beleggers zich meer bewust van de bredere impact van korte termijn aandeelhouderswaarde.

Waar staat ESG voor?

Als het concept van financiële handel en beleggen nieuw is voor u, is het een goed idee om vertrouwd te raken met ESG-criteria. Het is een kader dat gebruikt wordt om de duurzaamheid van een aandeel te bepalen, gebaseerd op en reeks ecologische, sociale en bestuurlijke factoren.

Ecologisch

De ecologische component van ESG omvat verschillende factoren. De meest prominente zijn de strategieën omtrent klimaatverandering en energiezuinigheid. Klimaatverandering is over de hele wereld een alsmaar actueler thema. Er zijn binnen het akkoord van Parijs en het VN Klimaatverdrag ambitieuze doelstellingen vastgelegd. Overheden die akkoorden sluiten over nieuwe voorschriften hebben een domino-effect op de supply chain en output van de marktleiders.

Bedrijven die nieuwe strategieën onderzoeken en ontwikkelen om recyclage en afvalbeheer aan te pakken, en natuurlijke hulpbonnen integreren in hun dagelijkse werkzaamheden, zullen ook in de gunst komen van beleggers die gericht zijn op ESG. Zelfs traditionele sectoren, zoals de lichte industrie, kunnen hoge ESG-scores behalen door hun productieprocessen te hervormen, minder toxines te gebruiken, en de koolstofvoetafdruk van hun supply chain te verkleinen.

Sociaal

De ESG-criteria gaan over meer dan alleen ecologische uitdagingen zoals het verminderen van de CO2-uitstoot, luchtvervuiling en afvalbeheer. Het kijkt ook goed naar maatschappelijke factoren om te bepalen hoe bedrijven hun personeel behandelen, en naar de ontevredenheid van hun klanten. Bedrijven worden beoordeeld op basis van de inclusiviteit van hun programma's en wervingspraktijken, rekening houdend met LGBT-gelijkheid en etnische diversiteit.

De sociale factor van ESG houdt ook rekening met hoe een bedrijf functioneert binnen haar lokale gemeenschap. ESG-scores beoordelen de betrokkenheid van een bedrijf bij het bepleiten van sociaal welzijn buiten haar eigen activiteit en sector.

Bestuurlijk

De bestuurlijke factoren wegen even zwaar door, met een significante nadruk op bedrijven met een diverse raad van bestuur en bedrijven die spraakmakende rechtszaken vermijden. Naast de diversiteit van de raad van bestuur van een bedrijf, maken de acties van die raad van bestuur ook het verschil. Hoe zetten de raad van bestuur en de directie van het bedrijf zich in voor positieve veranderingen?

Breekt het bedrijf een lans voor de belangen van de bredere samenleving? Heeft het bedrijf sterke, betrouwbare banden met de toezichthouders binnen de sector? Heeft het bedrijf een geschiedenis van het onderhouden van een open, transparante relatie met zijn aandeelhouders? De antwoorden op deze soort vragen kunnen helpen om de ESG-score van een bedrijf te bepalen.

Naarmate de tijd verstrijkt, wordt de druk op bedrijven om aan het ESG-kader te voldoen uit alle hoeken groter. Aandelen die een inzet aantonen om samen met de maatschappij te evolueren, hebben meer kans om de tand des tijds te doorstaan en de beleggers op lange termijn waarde te bieden.

Welk soort ESG-beleggingen kan ik doen?

Er zijn vier soorten ethische beleggingen die u aan uw portefeuille kunt toevoegen:

 1. Beursgenoteerde ESG-aandelen
  De meest directe manier om te beginnen aan maatschappelijk verantwoord beleggen is om te beleggen in bedrijven die hun ESG-verantwoordelijkheden serieus nemen. Beleggen in individuele ESG-aandelen brengt echter zijn eigen uitdagingen met zich mee, aangezien u aandelen op regelmatige basis nauwlettend in het oog moet houden. Het kunnen bedrijven zijn die veel investeren in hernieuwbare energie, of milieubewuste voedselproducenten die de koolstofvoetafdruk van de menselijke consumptie willen verkleinen of hun supply chain zo efficiënt mogelijk willen houden. Sociale factoren, zoals genderdiversiteit in de raad van bestuur van grote bedrijven, kunnen ook een verschil maken. Aan de bestuurlijke kant worden bedrijven met afgebakende en gehandhaafde ethische bedrijfspraktijken ook gunstig beoordeeld. Kijk uit naar aandelen met hoge ESG-scores en -ratings. We behandelen straks wat deze scores en ratings betekenen en hoe ze worden berekend.
   
 2. ETF's en indexfondsen
  U kunt ook een ETF overwegen (Exchange-Traded Fund) die ESG-aandelen volgt, en indexen die speciaal zijn ontworpen om de prestaties van ESG-aandelen op te volgen. De bekendste indexen voor ethische beleggers zijn onder andere de S&P 500 ESG Index, de Morningstar Sustainability Indexes en de Dow Jones STOXX Sustainability Index. Fondsaanbieders verstrekken ook verschillende ESG-ETF's, dus het is best om het essentieel informatiedocument na te kijken om het beleggingsprofiel en de relevante risico's te begrijpen.
   
 3. ESG-gerichte beleggingsfondsen
  Bloomberg heeft bekendgemaakt dat er in 2020 meer dan 140 ESG-gerichte beleggingsfondsen zijn opgericht. Elk van deze fondsen is gericht op ethische bedrijven die hoog scoren op de ESG-criteria. Deze 140+ ESG-beleggingsfondsen alleen zouden al bijna $ 12 biljoen aan activa waard zijn, wat de onderliggende waarde en het toekomstige potentieel van duurzaam beleggen verder aantoont.
   
 4. Groene obligaties
  Een groene obligatie is een alternatief vastrentend instrument waarmee u in klimaat- of milieubewuste projecten kunt investeren. Dit gaat vaak gepaard met belastingvoordelen zoals een belastingvermindering of zelfs belastingvrijstellingen. Een alternatief voor groene obligaties zijn blauwe obligaties die zich enkel richten op projecten in verband met het zeeleven en de oceanen.

Hoe worden beleggingen op basis van ESG-criteria beoordeeld?

De ESG-score van een bedrijf is een numerieke beoordeling van hoe het lijkt te presteren, gebaseerd op een groot aantal ecologische, sociale en bestuurlijke factoren. Het is belangrijk om te vermelden dat deze ESG-scores vooral gebaseerd zijn op openbaar beschikbare informatie, en dat indien een bedrijf ecologische problemen heeft die niet zijn bekendgemaakt en niet gekend zijn door het publiek, dit niet tot uiting kan komen in de ESG-score.

Er is momenteel geen gestandaardiseerde aanpak om een bedrijf te beoordelen op basis van ESG-factoren. Verschillende ratingbureau's verstrekken beoordelingen van de ESG-status van bedrijven. Dit zijn de grootste aanbieders van ESG-ratings:

 • MSCI
  MSCI geeft bedrijven ESG-scores tussen AAA en CCC, op basis van hun blootstelling aan ESG-risico's. Bedrijven met een AAA of AA beoordeling worden beschouwd als pioniers in hun sector, bedrijven die het meeste halen uit de ethische kansen die zich voordoen. Bedrijven met scores tussen B en CCC worden geacht het meest blootgesteld te zijn aan ESG-risico's. De score is gebaseerd op 37 individuele factoren zoals CO2-uitstoot, privacy, financiële transparantie en gegevensbescherming.
   
 • Morningstar
  De Morningstar Sustainability Rating is één van de meest betrouwbare indicators van een ESG-score. Bij Saxo Bank gebruiken we vooral de ratings van Morningstar om het risico van ESG-factoren voor de portefeuilles te bepalen. Morningstar werkt samen met Sustainalytics om een nauwkeurig ESG-risiconiveau van activa te verstrekken. De beoordeling gebeurt aan de hand van 'wereldbollen': de bedrijven die het meest blootgesteld zijn aan ESG-risico's krijgen 1 wereldbol, en de fondsen met de laagste ESG-risico's krijgen een beoordeling van 5 wereldbollen.
   
 • Sustainalytics
  Dit ratingbureau richt zich op de sectorgerelateerde blootstelling van bedrijven aan ESG-risico's. Ze kijken naar hoe een bedrijf omgaat met deze risico's. Hun rating bestaat uit vijf scores: verwaarloosbaar, laag, gemiddeld, hoog en ernstig. Bedrijven met een verwaarloosbaar risico worden geacht het meest ethisch en duurzaam te zijn.
   
 • Bloomberg
  Bloomberg heeft zijn eigen dataset die bestaat uit maatstaven en disclosure-scores voor meer dan 11.800 ESG-aandelen in meer dan 100 landen. De rating van Bloomberg omvat een hele reeks duurzaamheidsthema's waaronder luchtkwaliteit, veiligheid en gezondheid, diversiteit, aandeelhoudersrechten, en veel meer.

De voordelen van beleggen in ESG-aandelen

We hebben al verwezen naar de ethische voordelen van ESG-aandelen toevoegen aan uw beleggingsportefeuille, maar er zijn nog andere manieren waarop ESG-aandelen en -indexen uw bottom line kunnen beïnvloeden.

 • De mogelijkheid om uw investeringen uw waarden te laten weerspiegelen
  ESG-beleggen is voor beleggers een manier om positieve veranderingen teweeg te brengen en te beïnvloeden hoe bedrijven handelen en omgaan met al hun belanghebbenden, niet enkel de aandeelhouders. Beleggers hebben individueel en collectief de macht om bedrijven te overtuigen om duurzamere praktijken aan te nemen.
   
 • Het vermogen om het tempo van de traditionele beleggingen bij te houden
  Volgens een onderzoek van Blackrock uit 2020 hebben ESG-indexen sinds 2012 hun non-ESG-benchmarks kunnen evenaren of zelfs overtreffen. In 2019 heeft het Morgan Stanley Institute for Sustainable Investing vastgesteld dat beleggingen in ESG-aandelen en -fondsen tussen 2004 en 2018 soortgelijke rendementen opleverden als traditionele fondsen. Daarnaast heeft Arabesque verklaard dat S&P 500-bedrijven die in de bovenste 20 procent waren qua ESG-score, tussen 2014 en 2018 meer dan 25% beter presteerden dan de laagste 20 procent.

Het risico van handelen in ESG's

De groeiende populariteit van ESG-aandelen brengt zijn eigen reeks uitdagingen met zich mee voor ESG-gerichte beleggers. In onze razendsnelle wereld zijn er veel obstakels voor beleggers die met ESG-aandelen een positieve aanvulling willen toevoegen aan hun lange termijn beleggingsportefeuille:

 • Greenwashing: Bedrijven die ongegronde of misleidende beweringen doen
  Eén van de grootste problemen voor beleggers die net beginnen met ESG, is de neiging van aandelen om ongegronde of misleidende informatie te verschaffen over hun activiteiten. Marketingmateriaal verschilt vaak van de realiteit en wordt te vaak gebruikt om de ESG-gegevens van een bedrijf op te blazen. Er is reden om te stellen dat bedrijven zichzelf te gemakkelijk 'groen' kunnen noemen zonder de manier waarop ze functioneren dramatisch te hoeven veranderen.
   
 • Discrepanties in ESG-ratings
  Er is een schrijnend gebrek aan standaardisering van wat ESG mag worden genoemd. Elke verstrekker van ESG-ratings heeft zijn eigen maatstaven en methoden om zijn ESG-ratings te bepalen, wat resulteert in een discrepantie tussen de verschillende ratingbureau's. Recent onderzoek van MIT heeft aangetoond dat de correlatie tussen ESG-ratings iets slechter is dan bij conventionele kredietratings. Met ESG-ratings was de correlatie gemiddeld 0,61, en bij kredietratings gemiddeld 0,99 - een aanzienlijk verschil.

 • Een gebrek aan gestandaardiseerde maatstaven maakt het moeilijker om duurzame ESG-aandelen te identificeren
  Hoewel de ESG-criteria bestaan, zijn de maatstaven die gebruikt worden om te bepalen wat al dan niet een ESG-aandeel is ietwat vaag. In sommige gevallen slagen ze er niet in om het verschil te bepalen tussen een bedrijf dat actief bezig is met het reduceren van zijn koolstofuitstoot, en een bedrijf dat alleen probeert om zichzelf te beschermen tegen de klimaatverandering. Het zal echter niet lang meer duren tot er duidelijkere standaarden komen. Binnen de EU is er de verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector, die eist dat vermogensbeheerders de 'negatieve' sociale of ecologische impact van hun beleggingen openbaar maken. De Amerikaanse SEC is ook bezig met het vastleggen van een duidelijker juridisch kader voor bedrijven.

Hoe aan de slag te gaan met maatschappelijk verantwoord beleggen

Door de ESG-ratings van aandelen en fondsen te controleren is het gemakkelijker dan u zou denken om een gediversifieerde portefeuille te bouwen met een sterk ESG-profiel. Met meer ESG-vriendelijke aandelen, beleggingsfondsen, ETF's en indexfondsen beschikbaar dan ooit tevoren, is het mogelijk om een ESG-gerichte portefeuille te bouwen. 

Staat het idee u aan van beleggen in duurzame en toekomstgerichte bedrijven die in overeenstemming zijn met uw morele kompas? De eerste stap is dan om een beleggingsrekening te openen.

Bij Saxo Bank geeft ons Saxo Account u onmiddellijke toegang tot meer dan 40.000 instrumenten, waaronder duizenden ESG-vriendelijke aandelen en fondsen, waaronder beleggingsfondsen, ETF's en beheerde portefeuilles. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België